Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-405 2013-06-21
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO

                     

        

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LICENCIJŲ  VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO

 

2013 m. birželio 21 d.  Nr. DV-405

Alytus

 

 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alkoholio kontrolės įstatymo (Žin., 1995, Nr. 44-1073; 2004, Nr. 47-1548; 2012, Nr. 78-4025) 16 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-05-20 nutarimu Nr. 618 patvirtintų Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių (Žin., 2004, Nr. 84-3050; 2011, Nr. 39-1869) 6 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2006-07-05 sprendimu Nr. T-120 „Dėl atstumų nuo alkoholiniais gėrimais prekiaujančių įmonių iki kai kurių įstaigų ir maldos namų“, 2013-04-25 sprendimu Nr. T-117 patvirtintų Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais  licencijų išdavimo tvarkos aprašo 3 punktu, 

i š d u o d u  vienkartines licencijas verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse pagal priedą.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Kęstutis Ąžuolas      

______________

 

 

 


Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2013 m. birželio 21 d.

įsakymo  Nr. DV-405

priedas

 

ĮMONIŲ, KURIOMS IŠDUODAMOS VIENKARTINĖS LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE

PREKYBA ALUMI, ALAUS MIŠINIAIS SU NEALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IR NATŪRALIOS FERMENTACIJOS SIDRU, KURIŲ TŪRINĖ ETILO ALKOHOLIO KONCENTRACIJA NEVIRŠIJA 6 PROC., MASINIUOSE RENGINIUOSE IR MUGĖSE,

S Ą R A Š A S

 

Eil.

Nr.

Li-cen cijos Nr.

Įmonės pavadinimas, kodas,  adresas

Turimos licencijos Nr., pavadinimas

Renginio pavadinimas ir vieta

Alkoholinių gėrimų pardavimo laikas  val.

Pardavi-mo

būdas

Leidžiami pilstyti alkoholiniai gėrimai

Licencija išduodama

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

27.

S. Bekampio IĮ

k. 1500 87247

naujoji g. 8A-5, Alytus

517,  verstis mažmenine alkoholinių gėrimų prekyba

AKKC Joninės

Šalia AKKC amfiteatro

Pramonės g. 1B, Alytus

Renginio metu

18-23

Gerti ten pat

 

Alus, alaus mišiniai su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidras iki 6 proc.

2013-06-23

2.

28.

P. Liaudansko įmonė

M. Marcinkevičiaus g. 27-15, Vilnius.

12 V- verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Senųjų amatų, archajinės muzikos ir karybos festivalis „Jotvos vartai“

šalia Alytaus piliakalnio

Renginio metu

12-23

Gerti ten pat

 

Alus, alaus mišiniai su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidras iki 6 proc.

2012-06-29 ir 30 dienoms

 

 

_____________________________

 

Į pradžią