Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-365 2013-06-11
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO

                     

        

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LICENCIJŲ  VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO

 

         2013 m. birželio 11 d.  Nr. DV-365

Alytus

 

 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alkoholio kontrolės įstatymo (Žin., 1995, Nr. 44-1073; 2004, Nr. 47-1548; 2012, Nr. 78-4025) 16 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-05-20 nutarimu Nr. 618 patvirtintų Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių (Žin., 2004, Nr. 84-3050; 2011, Nr. 39-1869) 6 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2006-07-05 sprendimu Nr. T-120 „Dėl atstumų nuo alkoholiniais gėrimais prekiaujančių įmonių iki kai kurių įstaigų ir maldos namų“, 2013-04-25 sprendimu Nr. T-117 patvirtintų Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais  licencijų išdavimo tvarkos aprašo 3 punktu, 

i š d u o d u  vienkartines licencijas verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse pagal priedą.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Kęstutis Ąžuolas      

______________

 

 

 


 

 

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2013 m. birželio 11 d.

įsakymo  Nr. DV-365

priedas

 

ĮMONIŲ, KURIOMS IŠDUODAMOS VIENKARTINĖS LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE

PREKYBA  ALUMI, ALAUS MIŠINIAIS SU NEALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS, NATŪRALIOS FERMENTACIJOS SIDRU , KURIŲ TŪRINĖ ETILO ALKOHOLIO KONCENTRACIJA NEVIRŠIJA  6   PROC., MASINIUOSE RENGINIUOSE  IR MUGĖSE,

S Ą R A Š A S

 

Eil.

Nr.

Li-cen-cijos Nr.

Įmonės pavadinimas, kodas, prekybos objekto pavadinimas, adresas

Turimos licencijos Nr., pavadinimas

Renginio pavadinimas ir vieta

Alkoholinių gėrimų pardavimo laikas  val.

Pardavi-mo

būdas

Leidžiami pilstyti alkoholiniai gėrimai

Licencija išduodama

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

21.

UAB „Picana“

k. 1358 26745

Varnių g. 21, Kaunas

1332, verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Dzūkijos sostinės Alytaus gimtadienio šventė „Šalis ta – Alytus vadinas “!

S. Dariaus ir S. Girėno g.

Renginio metu

birželio 14-15 d. nuo 10 iki 24 val.

birželio 16 d. nuo 10 iki 15 val.

Gerti ten pat

 

Alus, alaus mišiniai su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidras iki 6 proc.

2013 metų birželio 14-16 dienoms

2.

22.

UAB „Picana“

k. 1358 26745

Varnių g. 21, Kaunas

1332, verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Dzūkijos sostinės Alytaus gimtadienio šventė „Šalis ta – Alytus vadinas “!

S. Dariaus ir S. Girėno g.

Renginio metu

birželio 14-15 d. nuo 10 iki 24 val.

birželio 16 d. nuo 10 iki 15 val.

Gerti ten pat

 

Alus, alaus mišiniai su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidras iki 6 proc.

2013 metų birželio 14-16 dienoms

3.

23.

D. Krikščiūno individuali įmonė

k.1680 94480

Pievų g. 1 Rozalimo mstl., Pakruojo r.

2002-448, verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Dzūkijos sostinės Alytaus gimtadienio šventė „Šalis ta – Alytus vadinas “!

S. Dariaus ir S. Girėno g.

Renginio metu

birželio 14-15 d. nuo 10 iki 24 val.

birželio 16 d. nuo 10 iki 15 val.

Gerti ten pat

 

Alus, alaus mišiniai su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidras iki 6 proc.

2013 metų birželio 14-16 dienoms

4.

24.

UAB „Cika“

k. 3026 04600

Tilto g. 2, Alytus

593, verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Dzūkijos sostinės Alytaus gimtadienio šventė „Šalis ta – Alytus vadinas “!

Miesto sode

Renginio metu

birželio 14d. nuo 10 iki 24 val.

birželio 15d. nuo 10 iki 22 val.

 

Gerti ten pat

 

–“–

2013 metų birželio 14-15 dienoms

5.

25.

S. Bekampio IĮ

k.1500 87247

Naujoji  g. 8A-5, Alytus

517, verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Lietuvos lengvosios atletikos jaunimo pirmenybės

Miesto stadione

Birutės g. 5, Alytuje

Renginio metu

nuo 8 iki 21 val.

Gerti ten pat

 

Alus, alaus mišiniai su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidras iki 6 proc.

2013 metų birželio 12-13 dienoms

_______________________

 

 

 

 

Į pradžią