Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-316 2013-05-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO

        

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LICENCIJŲ  VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS

GĖRIMAIS IŠDAVIMO

 

         2013 m. gegužės 27 d.  Nr.  DV-316

Alytus

 

               Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alkoholio kontrolės įstatymo (Žin., 1995, Nr. 44-1073; 2004, Nr. 47-1548; 2012, Nr. 78-4025) 16 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-05-20 nutarimu Nr. 618 patvirtintų Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių (Žin., 2004, Nr. 84-3050; 2011, Nr. 39-1869) 6 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-04-25 sprendimu Nr. T-117 patvirtinto Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijų išdavimo tvarkos aprašo 3 punktu ir 2006-07-05 sprendimu Nr. T-120 „Dėl atstumų nuo alkoholiniais gėrimais prekiaujančių įmonių iki kai kurių įstaigų ir maldos namų“,

            i š d u o d u:

           1.  nuo 2013 m. gegužės  27  d. uždarajai akcinei bendrovei „VILNIAUS SVALIA“ (įm. k. 1210 98842, Rūtų g. 31, Alytus) licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais alkoholinių gėrimų parduotuvėje, esančioje Kepyklos g. 4, Alytuje. Pardavimo būdas – išsinešti, prekybos laikas – nuo 9 iki 22 val.;

                 2. uždarajai akcinei bendrovei „Laušra“  (kodas 3005 55453, Kaštonų g. 44-58, Alytus)  vienkartinę licenciją verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse, Dzūkijos sostinės Alytaus gimtadienio šventėje  „Šalis ta–Alytus vadinas“, kuri  vyks  S. Dariaus ir S. Girėno g., Alytuje   2013 m. birželio 14, 15, 16  dienomis.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

vykdantis administracijos direktoriaus pareigas                                                            Janis Laurinaitis

______________

 

 

 

 

 

Į pradžią