Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-117 2013-04-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS LICENCIJŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

  DĖL  MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS LICENCIJŲ

IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO

 

 2013 m. balandžio 25 d. Nr. T-117 

Alytus

 

            Neteko galios 2015 11 19 Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-356 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-04-25 sprendimo Nr. T-117 „Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijų išdavimo tvarkos aprašo“ pripažinimo netekusiu galios“.

______________

 

 

Į pradžią