Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-680 2012-09-21
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO

        

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LICENCIJŲ  VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO

 

2012 m. rugsėjo 21 d. Nr. DV-680

Alytus

 

 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alkoholio kontrolės įstatymo (Žin., 1995, Nr. 44-1073; 2004, Nr. 47-1548) 16 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-05-20 nutarimu Nr. 618 patvirtintų Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių (Žin., 2004, Nr. 84-3050) 6 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2005-01-20 sprendimu Nr. T-14 patvirtintų Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijavimo taisyklių 1.1.1 papunkčiu, 2006-07-05 sprendimu Nr. T-120 „Dėl atstumų nuo alkoholiniais gėrimais prekiaujančių įmonių iki kai kurių įstaigų ir maldos namų“,

i š d u o d u uždarajai akcinei bendrovei „Pas poną“ (k. 232102360,  Rumšos g. 33, Rumšiškių mstl., Kaišiadorių r.) vienkartinę licenciją verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse, futbolo rungtynėse, vyksiančiose 2012-09-24 Alytaus miesto stadione, Birutės g. 5, Alytuje;   

 

 Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

l. e. administracijos direktoriaus pareigas                                                                      Janis Laurinaitis

______________

 

Į pradžią