Nėra Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-120 2006-07-05
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ATSTUMŲ NUO ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS PREKIAUJANČIŲ ĮMONIŲ IKI KAI KURIŲ ĮSTAIGŲ IR MALDOS NAMŲ

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

 DĖL ATSTUMŲ NUO ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS PREKIAUJANČIŲ ĮMONIŲ IKI KAI KURIŲ ĮSTAIGŲ IR MALDOS NAMŲ

 

2006 m. liepos 5 d. Nr. T-120

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 3 dalies 1 punktu ir vykdydama Alytaus miesto savivaldybės 2006-05-25 tarybos sprendimo Nr. 103 3 punktą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti, kad draudžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse, esančiose prie :

1.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigų ar jų teritorijų:

1.1.1. pirminio ir antrinio lygio ambulatorinių – arčiau kaip 1 metro atstumu;

1.1.2. pirminio ir antrinio lygio stacionarinių – arčiau kaip 10 metrų atstumu.

2009 m. balandžio 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-103 redakcija

 

1.2. švietimo įstaigų teritorijų – arčiau kaip 20 metrų atstumu;

1.3. maldos namų teritorijų – arčiau kaip 20 metrų atstumu;

1.4. laisvės atėmimo, karinių ir sukarintos tarnybos, policijos ir kitų statutinių įstaigų teritorijų – arčiau kaip 5 metrų atstumu.

2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2006-05-25 sprendimą Nr. T-103 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. birželio 4 d. sprendimo Nr. T-119 „Dėl atstumų nuo alkoholiniais gėrimais prekiaujančių įmonių iki kai kurių įstaigų ir maldos namų“ pakeitimo.

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Vytautas Kirkliauskas

______________

 

 

 

Į pradžią