Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-103 2006-05-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. BIRŽELIO 4 D. SPRENDIMO NR. T-119 „DĖL ATSTUMŲ NUO ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS PREKIAUJANČIŲ ĮMONIŲ IKI KAI KURIŲ ĮSTAIGŲ IR MALDOS NAMŲ“ PAKEITIMO

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. BIRŽELIO 4 D. SPRENDIMO NR. T-119 „DĖL ATSTUMŲ NUO ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS PREKIAUJANČIŲ ĮMONIŲ IKI KAI KURIŲ ĮSTAIGŲ IR MALDOS NAMŲ“ PAKEITIMO

 

2006 m. gegužės 25 d. Nr. T-103

Alytus

 

Neteko galios 2006 07 05 Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-120 „Dėl atstumų nuo alkoholiniais gėrimais prekiaujančių įmonių iki kai kurių įstaigų ir maldos namų“.

______________

 

 

 

Į pradžią