Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-248 2005-12-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Negalioja 1 p.

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

 DĖL ALYTAUS MIESTO TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2005 m. gruodžio 29 d. Nr. T-248

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 33 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Neteko galios.

2013 m. gruodžio 19 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-284 redakcija

 

2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto mero 1992-06-09 potvarkį Nr. 150 „Dėl miesto tvarkymo ir priežiūros taisyklių taikymo bei jų vykdymo kontrolės tvarkos patvirtinimo“.

 

Savivaldybės meras                                                                                              Vytautas Kirkliauskas

______________

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2005 m. gruodžio 29 d.

sprendimu Nr. T-248

 

ALYTAUS MIESTO TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLĖS

 

Neteko galios.

2013 m. gruodžio 19 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-284 redakcija

Į pradžią