Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 892 1999-03-13
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO STATINIŲ TINKAMOS PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO STATINIŲ TINKAMOS PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

 

1999 m. kovo 13 d. Nr. 892

Alytus

 

Neteko galios 2011 06 30 Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-177 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2005-12-29 sprendimu Nr.  T-248 patvirtintų Alytaus miesto tvarkymo ir švaros taisyklių pakeitimo ir papildymo, 1995-05-13 sprendimo Nr. 892 „Dėl Alytaus miesto statinių tinkamos priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“.

______________

 

Į pradžią