Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-119 2004-06-04
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ATSTUMŲ NUO ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS PREKIAUJANČIŲ ĮMONIŲ IKI KAI KURIŲ ĮSTAIGŲ IR MALDOS NAMŲ

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

 DĖL ATSTUMŲ NUO ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS PREKIAUJANČIŲ ĮMONIŲ IKI KAI KURIŲ ĮSTAIGŲ IR MALDOS NAMŲ

 

2004 m. birželio 4 d. Nr. T-119

Alytus

 

2006 m. gegužės 25 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-103 redakcija

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.5 straipsnio 1 dalimi ir Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo 18 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Nustatyti, kad draudžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais:

1. prekybos įmonėse, esančiose arčiau kaip 20 metrų atstumu prie laisvės atėmimo, karinių ir sukarintos tarnybos, policijos ir kitų statutinių, sveikatos priežiūros, ugdymo įstaigų ir maldos namų teritorijų;

2. viešojo maitinimo įmonėse, esančiose arčiau kaip 20 metrų atstumu prie laisvės atėmimo, karinių ir sukarintos tarnybos, policijos ir kitų statutinių, sveikatos priežiūros įstaigų ir maldos namų teritorijų, ir arčiau kaip 50 metrų atstumu iki ugdymo įstaigų teritorijų.

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Vytautas Kirkliauskas

______________

 

 

 

 

Į pradžią