Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-61 2004-04-01
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Negalioja 3 punktas

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL NEATLYGINTINŲ PASLAUGŲ AKTYVIAI SPORTUOJANTIEMS NEĮGALIESIEMS IR JŲ PREMIJAVIMO

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

 DĖL NEATLYGINTINŲ PASLAUGŲ AKTYVIAI SPORTUOJANTIEMS NEĮGALIESIEMS IR JŲ PREMIJAVIMO

 

2004 m. balandžio 1 d. Nr. T-61

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 11 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Leisti Alytaus miesto neįgaliųjų sporto šakų rinktinių nariams neatlyginamai naudotis Alytaus miesto sporto bazėmis pasiruošimo respublikinėms varžyboms ir varžybų metu, prieš tai treniruočių grafiką ir sąlygas suderinus su miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Sporto ir rekreacijos skyriumi bei sporto bazių administracija.

2. Atleisti Alytaus miesto neįgaliųjų sporto šakų rinktinių narius pagal Sporto ir rekreacijos skyriaus patvirtintą sąrašą nuo mokesčio už paslaugas, numatytas Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2002-02-14 sprendimo Nr. 8 „Dėl VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro teikiamų paslaugų kainų“ 1 priedo 2.4 ir 3 punktuose bei 2 priedo 3.4, 4.4 ir 5.4 punktuose.

3. Neteko galios.

2014 m. gegužės 29 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-145 redakcija

 

 

Savivaldybės meras                                                                                              Vytautas Kirkliauskas

______________

 

Į pradžią