Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 556 1999-10-20
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
Dėl siūlymo aukciono būdu išnuomoti žemės sklypą, jo vertės priedo bei išlaidų planui rengti tvirtinimo

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SIŪLYMO AUKCIONO BŪDU IŠNUOMOTI ŽEMĖS SKLYPĄ, JO VERTĖS PRIEDO BEI IŠLAIDŲ PLANUI RENGTI TVIRTINIMO

 

1999 m. spalio 20 d. Nr. 556

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 06 02 nutarimu Nr.692 „Dėl naujų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai)“ pavirtintos tvarkos nuostatomis, Alytaus miesto valdyba

NUSPRENDŽIA:

1. Siūlyti, kad Alytaus apskrities viršininkas nustatytų aukciono būdu išnuomojamo 700 kv.m ploto žemės sklypo Lakūnų g. 10 nuomos terminą - 99 metams.

Tvirtinti 3211,67 Lt šio komercinei-ūkinei veiklai (paminklų dirbtuvei įrengti) skirto žemės sklypo vertės priedą dėl inžinerinių statinių bei 590,00 Lt išlaidas detaliajam ir žemės sklypo planams rengti.

2. Įpareigoti būsimą žemės sklypo nuomininką vykdyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, numatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 05 12 nutarimo Nr.343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ VI ir XLIX punktuose.

 

Miesto meras                                                                                                                         D.Kurtinaitis

______________

 

 

 

 

 

 

Į pradžią