Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 376 1999-06-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
Dėl negyvenamosios patalpos panaudos sutarties sudarymo

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NEGYVENAMOSIOS PATALPOS PANAUDOS SUTARTIES SUDARYMO

 

1999 m. birželio 30 d. Nr. 376

Alytus

 

Alytaus miesto valdyba

NUSPRENDŽIA:

1. Pritarti, kad 5 metams būtų sudaromos negyvenamųjų patalpų Vilties g.34 pirmame aukšte ir rūsyje panaudos sutartys:

1.1. su Alytaus miesto viešąja biblioteka (332,57 kv.m bendrojo ploto, inv.byloje pažymėta 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 1-10);

1.2. su Lietuvos invalidų draugijos Alytaus miesto skyriumi (66,16 kv.m bendrojo ploto, inv.byloje pažymėtos 1-20, 1-21, dalį 1-8, 1-17, dalį 1-18);

1.3. su Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ Alytaus skyriumi (63,12 kv.m bendrojo ploto, inv.byloje pažymėta 1-11, 1-13, 1-15, 1-16, dalį 1-12, 1-14, 1-17, 1-18, 1-22).

2. Nustatyti, kad panaudos sutartys nutraukiamos, jeigu Lietuvos invalidų draugija ir Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ iki 2000 07 01 neatsiskaitytų už atliktus patalpų rekonstrukcijos darbus pagal pateiktas sąmatas.

 

Miesto meras                                                                                                                         D.Kurtinaitis

______________

 

Į pradžią