Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 927 1999-10-21
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
Dėl žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčių lengvatų

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŽEMĖS NUOMOS IR NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIŲ LENGVATŲ

 

1999 m. spalio 21 d. Nr. 927

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 5 straipsnio 2 punktu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 08 03 nutarimo Nr.602 „Dėl valstybinės žemės ir valstybinio fondo vandens telkinių, išnuomotų verslinei arba mėgėjiškai žūklei, nuomos mokesčio“ 4 punktu ir siekdama gerinti miesto vaizdą ir paremti smulkų bei vidutinį verslą, Alytaus miesto taryba

NUSPRENDŽIA:

1. Nustatyti, kad:

1.1. miesto taryba atskiru sprendimu gali atleisti nuo metinio žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčio to pageidaujančias įmones, kurios nuo 1999 m. birželio 1 d. atlieka pastato fasado remontą, rekonstrukciją, sutvarko teritoriją ir įrengia privažiavimą neįgaliesiems pagal miesto savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus parengtą pastatų būklės įvertinimo planą;

1.2. atliktų darbų vertė turi būti ne mažiau kaip dvigubai didesnė už žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčių sumą;

1.3. žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčių lengvatas kiekvienai įmonei, miesto valdybos teikimu, nustato miesto taryba.

2. Netaikyti šios lengvatos įmonėms, kurios stato naujus ar rekonstruoja pastatus, kai jos minėtus darbus privalo atlikti pagal nustatytąja tvarka suderintą projektinę dokumentaciją, o darbai vykdomi, vadovaujantis Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos išduotu leidimu.

3. Pavesti miesto savivaldybės Architektūros ir urbanistikos ir Ekonomikos skyriams įvertinti kiekvienos įmonės atliktų darbų apimtį ir svarbą miesto vaizdui.

 

Miesto meras                                                                                                                         D.Kurtinaitis

______________

 

Į pradžią