Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 926 1999-10-21
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
Dėl SPAB "Alytaus šilumos tinklai " centralizuotai tiekiamos šilumos energijos ir karšto vandens kainų

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SPAB "ALYTAUS ŠILUMOS TINKLAI " CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS ENERGIJOS IR KARŠTO VANDENS KAINŲ

 

1999 m. spalio 21 d. Nr. 926

Alytus

 

Atsižvelgdama į specialios paskirties akcinės bendrovės „Alytaus šilumos tinklai“ valdybos 1999 m. rugsėjo 10 d. raštu Nr.005-3891 pateiktą prašymą, 1999 m. rugsėjo 24 d. raštu Nr.108-4097 ir 1999 m. spalio 21 d. raštu Nr.005-4438 pateiktus šilumos energijos kainos patikslinimus, Alytaus miesto taryba

NUSPRENDŽIA:

1. Pritarti centralizuotai tiekiamos šilumos, vartojamos gyvenamosioms ir kitoms patalpoms šildyti, karštam vandeniui ruošti ir technologijai, kainai 11,25 ct už šilumos kWh be pridėtinės vertės mokesčio.

2. Pritarti šilumos kiekio normoms, tiekiant karštą vandenį daugiabučiam gyvenamajam namui, priklausomai nuo karšto vandens tiekimo sistemos rūšies ir tuo pagrįstoms karšto vandens kainoms, kai karštas vanduo tiekiamas iš kvartalinių karšto vandens ruošimo įrenginių nesant apskaitos prietaisų:

Karšto vandens tiekimo sistemos rūšis

Šilumos kiekio šalto vandens pašildymui norma, skiriama atskiram butui, kWh/m³

Karšto vandens tiekimo sistema perduodamo šilumos kiekio, priskiriamo atskiram butui, norma kWh/butui/mėn.

Kai bute įrengta dvivamzdė cirkuliacinė karšto vandens tiekimo sistema su vonios džiovintuvu

51,17

166,0

Kai bute įrengta dvivamzdė cirkuliacinė karšto vandens tiekimo sistema be vonios džiovintuvo

51,17

99,0

Kai cirkuliacinė karšto vandens tiekimo sistema įrengta tik daugiabučio namo rūsyje ar negyvenamose patalpose

51,17

12,34

Kai karštas vanduo tiekiamas vienvamzde sistema

51,17

Nėra

3. Nustatyti, kad:

3.1. Apmokėjimui patiektos centralizuotos šilumos kiekį karšto vandens ruošimui individualiame šilumokaityje paskirsto daugiabučių namų savininkų bendrijos, vadovaudamosi nustatyta tvarka. Nesant bendrijų - paskirstymą atlieka šilumos tiekėjas. Visais atvejais paskirstomas visas suvartotos centralizuotos šilumos kiekis, nustatytas pagal namo įvade įrengtų apskaitos prietaisų rodmenis. Vykdant paskirstymo apskaičiavimus, atsižvelgiama į karšto vandens suvartojimą pagal butų karšto vandens skaitiklių rodmenis ir karšto vandens suvartojimą pagal vietos savivaldos patvirtintas normas už apskaitomą laikotarpį konkrečiame name.

3.2. Visais atvejais, kai šiluma ir karštas vanduo tiekiamas iš individualių namų grupinių šilumos punktų, kurie nuosavybės teise priklauso ne SPAB „Alytaus šilumos tink-lai“, paskirstomas visas suvartotas šilumos energijos kiekis, nustatytas pagal įvadinio šilumos apskaitos prietaiso rodmenis, neįskaičius skaičiuotinų nuostolių tinkluose į gyvenamuosius namus.

4. Įgalioti Alytaus miesto merą Dobilą Kurtinaitį kartu su SPAB „Alytaus šilumos tinklai“ generaliniu direktoriumi Vytautu Čeponiu pateikti prašymą Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai ir su ja derinti šias kainas ir normatyvus.

5. Suderintas kainas pateikti tvirtinti Alytaus miesto tarybai nustatyta tvarka.

 

Miesto meras                                                                                                                         D.Kurtinaitis

______________

 

Į pradžią