Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Potvarkis, Nr. 300 1999-10-22
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS SUDARYMO

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

POTVARKIS

DĖL MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS SUDARYMO

 

1999 m. spalio 22 d. Nr. 300

Alytus

 

1. Sudaryti miesto savivaldybės Viešojo pirkimo komisiją pirkimams pagal Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymą vykdyti:

pirmininkas – V. Kirkliauskas, miesto meras;

sekretorė - R.Dirsienė, Ekonomikos ir finansų departamento Strateginio planavimo ir investicijų tarnybos vyr.specialistė;

nariai: I. Sedleckaitė, miesto tarybos Ekonomikos ir biudžeto komiteto pirmininkė,

F.Džiautas, savivaldybės administratorius,

J.Šarka, Juridinės tarnybos vadovas,

D.Jakulis, Komunalinio ūkio skyriaus vedėjas,

L.Kračkienė, Miesto ūkio departamento Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji inžinerinės infrastruktūros specialistė,

S.Stumbras, Kapitalinės statybos skyriaus vedėjas,

M.Česynienė, Ekonomikos skyriaus vedėja,

V.Šopys, Ekonomikos ir finansų departamento direktorius,

L. Urbanavičius miesto Plėtros komiteto pirmininko pavaduotojas,

2000 m. balandžio 21 d. Alytaus miesto savivaldybės mero potvarkio Nr. 135 redakcija

2002 m. balandžio 26 d. Alytaus miesto savivaldybės mero potvarkio Nr. 162 redakcija

 

2. Pripažinti miesto mero 1997 04 18 potvarkį Nr.77 ir 1998 05 20 potvarkį Nr.93 netekusiais galios.

 

Miesto meras                                                                                                                         D.Kurtinaitis

______________

 

Į pradžią