Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 47 2000-07-05
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
Dėl miesto tarybos 1999 10 07 sprendimo " Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties sudarymo " 2 punkto dalinio pakeitimo

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL MIESTO TARYBOS 1999 10 07 SPRENDIMO „ DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS SUTARTIES SUDARYMO „ 2 PUNKTO DALINIO PAKEITIMO

 

2000 m. liepos 5 d. Nr. 47

Alytus

 

Atsižvelgdama į Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos 2000 06 15 prašymą, Alytaus miesto taryba

NUSPRENDŽIA:

Iš dalies pakeisti miesto tarybos 1999 10 07 sprendimo „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties sudarymo“ 2 punktą ir vietoje datos „2000 07 01“ įrašyti „2000 12 31“.

 

Miesto meras                                                                                                           Vytautas Kirkliauskas

______________

 

 

Į pradžią