Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 75 1999-02-10
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
Dėl Globėjų parinkimo ir vaiko globos komisijos sudarymo

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL GLOBĖJŲ PARINKIMO IR VAIKO GLOBOS KOMISIJOS SUDARYMO

 

1999 m. vasario 10 d. Nr. 75

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vaiko globos įstatymu ir Vaiko globos nuostatais, patvirtintais Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Alytaus miesto valdyba

NUSPRENDŽIA:

1. Sudaryti Globėjų parinkimo ir vaiko globos steigimo komisiją:

pirmininkė - Virginija Vaitkevičienė, Vaikų teisių apsaugos tarnybos vedėja;

narės: Aldona Rakauskienė, Vaikų teisių apsaugos tarnybos vyr.inspektorė-metodininkė;

Lionė Buinickienė, Pedagoginio psichologinio centro Alytaus skyriaus vedėja;

Vida Niemcienė, Pedagoginio psichologinio centro Alytaus skyriaus gydytoja-psichiatrė;

Danguolė Berulytė, Pedagoginio psichologinio centro Alytaus skyriaus psichologė;

Elena Barysienė, globėja;

Romutis Žebuolis, Alytaus vaikų globos namų direktorius;

Anelė Petrauskienė, Alytaus kūdikių namų patronažinė med.sesuo;

Birutė Salickienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja,

Birutė Austienė, Juridinės tarnybos vyr.juriskonsultė.

 

Miesto meras                                                                                                                         D.Kurtinaitis

______________

 

Į pradžią