Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Priėmimo data nuo: 2019-05-23
Priėmimo data iki: 2019-05-23
Padalinys: Taryba
Rasta dokumentų: 64 Rodyti po:
1. MIESTO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 2-ASIS POSĖDIS
2. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO
3. DĖL ŠARŪNO KLĖGERIO SKYRIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJU
4. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS SKYRIMO
5. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO SEKRETORIATO SUDARYMO
6. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJOS DELEGAVIMO Į VILNIAUS TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS STEBĖTOJŲ TARYBĄ
7. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ DELEGAVIMO Į ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBĄ
8. DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO MENO TARYBĄ
9. DĖL ALYTAUS MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO
10. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO
11. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „DZŪKIJOS VANDENYS“ 2018 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITAI
12. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „DZŪKIJOS VANDENYS“ 2018 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITAI-PRIEDAS-ATASKAITA (PRIEDAS)
13. DĖL PRITARIMO LATVIJOS, LIETUVOS IR BALTARUSIJOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMOS PROJEKTAMS
14. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-11-29 SPRENDIMO NR. T-331 „DĖL PRITARIMO ŠEIMAI ARTIMOS APLINKOS SUKŪRIMO ALYTAUS MIESTE PROJEKTUI“ PAKEITIMO
15. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-04-25 SPRENDIMO NR. T-130 „DĖL PRITARIMO NEKENKSMINGŲ APLINKAI VIEŠOJO TRANSPORTO PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMO ALYTAUS MIESTE PROJEKTUI“ PAKEITIMO
16. DĖL 2020 M. ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE NUSTATYMO
17. DĖL ALYTAUS MIESTO TARYBOS 1996-07-04 SPRENDIMO NR. 621 „DĖL GATVIŲ IR PARKO PAVADINIMŲ“ PAKEITIMO
18. DĖL SUTIKIMO SUJUNGTI ŽEMĖS SKLYPUS, ESANČIUS NAUJOJOJE G. 136D IR VERSLO G. 10, ALYTAUS PRAMONĖS PARKE
19. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO PUTINŲ G. 31B, ALYTUJE, PIRKIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
20. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ARTOJŲ G. 10B, ALYTUJE, PIRKIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
21. DĖL 2020 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ ALYTAUS MIESTE NUSTATYMO
22. DĖL SUTIKIMO REGISTRUOTI BUVEINĘ PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ PERDUOTAME PASTATE DAUGŲ G. 7, ALYTUJE
23. DĖL 2015-05-28 SAVIVALDYBĖS TURTO PANAUDOS SUTARTIES NR. SR-796(38.5) PRATĘSIMO
24. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS
25. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS(PRIEDAS)
26. DĖL SAVIVALDYBĖS TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
27. DĖL SAVIVALDYBĖS TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE (PRIEDAS)
28. DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO IR ŠIUO METU ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO TURTO, PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI, PARDAVIMO VIEŠAJAME PREKIŲ AUKCIONE
29. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ BŪSTŲ PARDAVIMO
30. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-03-28 SPRENDIMO NR. T-59 „DĖL SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SKATINIMO“ PAKEITIMO
31. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-03-28 SPRENDIMO NR. T-87 „DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ LIGONINĖS G. 12, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU“ PAKEITIMO
32. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VINGIO G. 15 A, ALYTUJE, PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS
33. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VILTIES G. 28 A, ALYTUJE, PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS
34. DĖL PRITARIMO LIETUVOS SKAUTIJOS IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI IR ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI SUTARTĮ
35. DĖL PRITARIMO LIETUVOS SKAUTIJOS IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI IR ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI SUTARTĮ (PRIEDAS)
36. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-12-28 SPRENDIMO NR. T-306 „DĖL PRIĖMIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
37. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-06-16 SPRENDIMO NR. T-196 „DĖL MOKESČIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIUOSE-DARŽELIUOSE IR MOKYKLOSE-DARŽELIUOSE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
38. DĖL ALYTAUS JAUNIMO CENTRO ĮSTATŲ TVIRTINIMO
39. DĖL ALYTAUS JAUNIMO CENTRO ĮSTATŲ TVIRTINIMO (PRIEDAS)
40. DĖL ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
41. DĖL ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO-PRIEDAS-NUOSTATAI (PRIEDAS)
42. DĖL ALYTAUS DZŪKIJOS MOKYKLOS PAVADINIMO PAKEITIMO IR ALYTAUS DZŪKIJOS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
43. DĖL ALYTAUS DZŪKIJOS MOKYKLOS PAVADINIMO PAKEITIMO IR ALYTAUS DZŪKIJOS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
44. DĖL FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO MOKYKLŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
45. DĖL FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO MOKYKLŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
46. DĖL FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO MOKYKLŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
47. DĖL ALYTAUS „SAKALĖLIO“ IR SENAMIESČIO PRADINIŲ MOKYKLŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
48. ALYTAUS SENAMIESČIO PRADINĖS MOKYKLOS NUOSTATAI (1 PRIEDAS)
49. ALYTAUS „SAKALĖLIO“ PRADINĖS MOKYKLOS NUOSTATAI (2 PRIEDAS)
50. DĖL ALYTAUS PILIAKALNIO, DAINAVOS, „VOLUNGĖS“, PANEMUNĖS IR LIKIŠKĖLIŲ PROGIMNAZIJŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

PirmasAnkstesnysis12KitasPaskutinis