Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Priėmimo data nuo: 2019-03-28
Priėmimo data iki: 2019-03-28
Padalinys: Taryba
Rasta dokumentų: 73 Rodyti po:
1. MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 56-ASIS POSĖDIS
2. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO IR TARYBOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
3. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO IR TARYBOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS-PRIEDAS-ATASKAITA (PRIEDAS)
4. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-333 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
5. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-36 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
6. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PAJAMOS (1 PRIEDAS)
7. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PROGRAMOMS FINANSUOTI, PASKIRSTYTI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS (2 PRIEDAS)
8. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PROGRAMOMS FINANSUOTI, PASKIRSTYTI PAGAL LĖŠŲ ŠALTINIUS (3 PRIEDAS)
9. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, SAVIVALDYBEI PAVALDŽIŲ IR JOS VALDYMO SRIČIAI PRISKIRTŲ VIEŠŲJŲ JURIDINIŲ ASMENŲ 2018 METŲ FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS ATASKAITAI
10. DĖL PRITARIMO INVESTICIJOMS Į ALYTAUS MIESTO ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ REKONSTRAVIMĄ IR KETINIMŲ PROTOKOLO „DĖL TEISIŲ IR PAREIGŲ PERLEIDIMO PROJEKTE „ALYTAUS MIESTO CENTRALIZUOTŲ ŠILUMOS TINKLŲ REKONSTRAVIMAS“ PATVIRTINIMO
11. DĖL PRITARIMO INVESTICIJOMS Į ALYTAUS MIESTO ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ REKONSTRAVIMĄ IR KETINIMŲ PROTOKOLO „DĖL TEISIŲ IR PAREIGŲ PERLEIDIMO PROJEKTE „ALYTAUS MIESTO CENTRALIZUOTŲ ŠILUMOS TINKLŲ REKONSTRAVIMAS“ PATVIRTINIMO-PRIEDAS-KETINIMŲ PROTOKOLAS (PRIEDAS)
12. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „DZŪKIJOS VANDENYS“ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO
13. DĖL GARANTIJOS SUTEIKIMO
14. DĖL ALYTAUS MIESTO VAŽIAVIMO VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS BILIETŲ RŪŠIŲ IR KAINŲ (TARIFŲ) SĄRAŠO TPAVIRTINIMO
15. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-12-22 SPRENDIMO NR. T-372 „DĖL TRANSPORTO LENGVATOS SUTEIKIMO KELEIVIAMS, VAŽIUOJANTIEMS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
16. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-01-26 SPRENDIMO NR. T-6 „DĖL VIENKARTINIO KELEIVIŲ VEŽIMO VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS TARIFŲ“ IR 2018-12-20 SPRENDIMO NR. T-381 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MĖNESINIŲ BILIETŲ KAINŲ NUSTATYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS
17. DĖL SPECIALIŲJŲ LEIDIMŲ STATYTI TRANSPORTO PRIEMONES KELIO ŽENKLO NR. 531 „REZERVUOTA STOVĖJIMO VIETA“ GALIOJIMO ZONOJE IŠDAVIMO, ŠIO ŽENKLO ĮRENGIMO IR PAŠALINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
18. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-02-27 SPRENDIMO NR. T-44 „DĖL SPECIALIŲJŲ LEIDIMŲ STATYTI TRANSPORTO PRIEMONES KELIO ŽENKLO NR. 531 „REZERVUOTA STOVĖJIMO VIETA“ GALIOJIMO ZONOJE IŠDAVIMO, ŠIO ŽENKLO ĮRENGIMO IR PAŠALINIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
19. DĖL PRITARIMO LENGVOJO AUTOMOBILIO NUOMAI
20. DĖL UAB „ALIEJITA“ ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO
21. DĖL PRITARIMO SUSITARIMUI DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „LAUKGUSTA“ 2016-02-12 INVESTICIJŲ SUTARTIES NR. SRN-13-(57.5) PAKEITIMO
22. DĖL PRITARIMO SUSITARIMUI DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „LAUKGUSTA“ 2016-02-12 INVESTICIJŲ SUTARTIES NR. SRN-13-(57.5) PAKEITIMO (PRIEDAS)
23. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-16 „DĖL PRITARIMO INVESTICIJŲ SUTARČIAI“ PAKEITIMO
24. DĖL PRITARIMO SUSITARIMUI DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „LUXE POOLS“ 2017-02-01 INVESTICIJŲ SUTARTIES NR. SRN-10-(57.5) PAKEITIMO
25. DĖL PRITARIMO SUSITARIMUI DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „LUXE POOLS“ 2017-02-01 INVESTICIJŲ SUTARTIES NR. SRN-10-(57.5) PAKEITIMO-PRIEDAS-SUSITARIMAS (PRIEDAS)
26. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-351 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
27. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-352 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
28. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO BŪSTO PARDAVIMO
29. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
30. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS ALYTAUS NAKVYNĖS NAMAMS
31. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ LIGONINĖS G. 12, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
32. DĖL SUTIKIMO
33. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-06-16 SPRENDIMO NR. T-182 „DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS IR GATVĖMS TIESTI, TAISYTI (REMONTUOTI), PRIŽIŪRĖTI IR SAUGAUS EISMO SĄLYGOMS UŽTIKRINTI NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
34. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS 2019–2021 M. PROGRAMOS PATVIRTINIMO
35. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS 2019–2021 M. PROGRAMOS PATVIRTINIMO-PRIEDAS-PROGRAMA (PRIEDAS)
36. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS 2019–2021 M. PROGRAMOS PATVIRTINIMO
37. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-09-29 SPRENDIMO NR. T-229 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS FINANSAVIMO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANAVIMO, APSKAITOS IR ATASKAITŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
38. DĖL DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO SU KĘSTUČIU MILIAUSKU
39. DĖL ALYTAUS VIDZGIRIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS
40. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-10-15 SPRENDIMO NR. T-300 „DĖL ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DIREKTORIAUS“ 2 IR 3 PUNKTŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS
41. DĖL PRITARIMO SKIRTI LĖŠŲ ALYTAUS „SAKALĖLIO“ PRADINEI MOKYKLAI TAUTINIAMS KOSTIUMAMS PIRKTI
42. DĖL PRITARIMO NAUJOS REDAKCIJOS ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOS ĮSTATAMS IR ĮGALIOJIMO
43. DĖL ALYTAUS ŠALTINIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PERTVARKYMO, PAVADINIMO PAKEITIMO IR ALYTAUS ŠALTINIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
44. DĖL ALYTAUS VIDZGIRIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS PERTVARKYMO, PAVADINIMO PAKEITIMO IR ALYTAUS VIDZGIRIO PROGIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
45. DĖL ALYTAUS MIESTO LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
46. DĖL ALYTAUS MIESTO LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO-„BORUŽĖLĖS“ NUOSTATAI (1 PRIEDAS)
47. DĖL ALYTAUS MIESTO LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO-„DU GAIDELIAI“ NUOSTATAI (2 PRIEDAS)
48. DĖL ALYTAUS MIESTO LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO-„GIRINUKO“ NUOSTATAI (3 PRIEDAS)
49. DĖL ALYTAUS MIESTO LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO-„LINELIO“ NUOSTATAI (4 PRIEDAS)
50. DĖL ALYTAUS MIESTO LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO-„NYKŠTUKO“ NUOSTATAI (5 PRIEDAS)

PirmasAnkstesnysis12KitasPaskutinis