Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Priėmimo data nuo: 2018-10-15
Priėmimo data iki: 2018-10-15
Padalinys: Taryba
Rasta dokumentų: 10 Rodyti po:
1. MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 50-ASIS POSĖDIS
2. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-02-01 SPRENDIMO NR. T-14 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
3. DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI
4. DĖL ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DIREKTORIAUS
5. DĖL SUTIKIMO ATNAUJINANT (MODERNIZUOJANT) PASTATĄ NAUJOJOJE G. 2, ALYTUJE
6. DĖL PAKAITINIO NARIO DELEGAVIMO Į ALYTAUS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMO DARBO GRUPĘ
7. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-14 SPRENDIMO NR. T-131 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO“ PAKEITIMO
8. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-338 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ KOMISIJOS PRIE ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
9. DĖL PRITARIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS 2018 M. SPALIO 4 D. MEMORANDUMUI DĖL BENDRADARBIAVIMO SIEKIANT DIDINTI SAVIVALDYBIŲ KULTŪROS ĮSTAIGŲ KULTŪROS IR MENO DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMĄ
10. DĖL ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ DIREKTORIAUS SKYRIMO IR PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTO NUSTATYMO