Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Priėmimo data nuo: 2018-05-30
Priėmimo data iki: 2018-05-30
Padalinys: Taryba
Rasta dokumentų: 43 Rodyti po:
1. MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 44-ASIS POSĖDIS
2. DĖL ALYTAUS MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO
3. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ALYTAUS BUTŲ ŪKIS“ VADOVO IR ĮSTAIGOS 2017 M. VEIKLOS ATASKAITAI
4. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ALYTAUS BUTŲ ŪKIS“ VADOVO IR ĮSTAIGOS 2017 M. VEIKLOS ATASKAITAI (PRIEDAS)
5. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
6. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
7. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO 2019 METŲ KŪRYBINĖS VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
8. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO 2019 METŲ KŪRYBINĖS VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
9. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-12-22 SPRENDIMO NR. T-340 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS HERBO NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
10. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-02-09 SPRENDIMO NR. T-4 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS VARDU GAUTOS PARAMOS SKIRSTYMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
11. DĖL PRITARIMO „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTAMS
12. DĖL ALYTAUS MIESTO DARNAUS JUDUMO PLANO PATVIRTINIMO
13. DĖL ALYTAUS MIESTO DARNAUS JUDUMO PLANO PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
14. DĖL ALYTAUS MIESTO DARNAUS JUDUMO PLANO PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
15. DĖL 2019 METŲ ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE NUSTATYMO
16. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-28 SPRENDIMO NR. T-165 „DĖL NEAPMOKESTINAMO ŽEMĖS SKLYPO DYDŽIO, VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ IR NEAPMOKESTINAMŲ ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIU ŽEMĖS SKLYPŲ“ PAKEITIMO
17. DĖL APLEISTŲ IR NEPRIŽIŪRIMŲ NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ, KURIEMS TAIKOMAS 3 PROC. MOKESČIO TARIFAS, SĄRAŠO SUDARYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
18. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-05-25 SPRENDIMO NR. T-188 „DĖL FAKTIŠKAI NAUDOJAMO NEKILNOJAMOJO TURTO, KURIO BAIGTUMAS NESIEKIA 100 PROC., ARBA APLEISTŲ IR NEPRIŽIŪRIMŲ NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ, KURIEMS TAIKOMAS 3 PROC. MOKESČIO TARIFAS, SĄRAŠO SUDARYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
19. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ BŪSTŲ PARDAVIMO
20. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-352 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
21. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PRAMONĖS G. 1B, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
22. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-04-29 SPRENDIMO NR. T-129 "DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOSE VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
23. DĖL SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO 2009-07-07 NUOMOS SUTARTIES NR. SR-797 7 PUNKTO PAKEITIMO
24. DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, PIRKIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN ORGANIZAVIMO
25. DĖL PRITARIMO NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PULKO G. 1, ALYTUJE, PASKIRTIES PAKEITIMUI
26. DĖL INŽINERINIO STATINIO PADALIJIMO PROJEKTO
27. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ, AKCINIŲ IR UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ PASIEKTŲ VEIKLOS TIKSLŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
28. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008-11-27 SPRENDIMO NR. T-214 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ, KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SUSIKAUPIMO NORMŲ, RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ RŪŠIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
29. DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERUI
30. DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO IR FORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO ĮSTAIGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
31. DĖL PEDAGOGINEI PSICHOLOGINEI PAGALBAI ORGANIZUOTI IR PREVENCINĖMS PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI SKIRTŲ MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
32. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-03-25 SPRENDIMO NR. T-78 „DĖL APMOKĖJIMO UŽ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS PAGALBOS ORGANIZAVIMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIAMS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
33. DĖL ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ DIREKTORIAUS
34. DĖL PRITARIMO VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS PLANUI
35. DĖL PRITARIMO VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS PLANUI (PRIEDAS)
36. DĖL VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS
37. DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO DĖL SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROJEKTUI „APSIKABINKIME MUZIKOJE“
38. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DARBO LAIKO GRAFIKO SUDERINIMO
39. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DARBO LAIKO GRAFIKO SUDERINIMO (PRIEDAS)
40. DĖL PRITARIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ ABIPUS SIENOS BENDRADARBIAVIMO PACIENTŲ TEISIŲ IR PASLAUGŲ KOKYBĖS TOBULINIMO KLAUSIMAIS PROJEKTUI
41. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2018 M. PRIEMONIŲ FINANSAVIMO PLANO PATVIRTINIMO
42. DĖL PRITARIMO SVEIKOS GYVENSENOS SKATINIMO TARPVALSTYBINĖS PROGRAMOS PROJEKTUI
43. DĖL VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO KULTŪROS IR MENO DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO