Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Priėmimo data nuo: 2018-04-19
Priėmimo data iki: 2018-04-19
Padalinys: Taryba
Dokumento rūšis: Sprendimas
Rasta dokumentų: 27 Rodyti po:
1. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 42-OJO POSĖDŽIO ARBOTVARKĖS PAPILDYMO
2. DĖL VŠĮ „ALYTAUS INFRASTRUKTŪRA“ 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO IR ĮSTAIGOS VEIKLOS ATASKAITAI
3. DĖL PRITARIMO ALYTAUS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO
4. DĖL PRITARIMO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS APSKRITIES SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ VADOVO 2017 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
5. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-02-26 SPRENDIMO NR. T-51 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS SUSKIRSTYMO Į SENIŪNAITIJAS PAGAL GYVENAMĄSIAS TERITORIJAS“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
6. DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO TARYBĄ
7. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-06-16 SPRENDIMO NR. T-177 „DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO TARYBĄ“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
8. DĖL BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI, PROJEKTŲ IDĖJŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
9. DĖL 2013-04-08 SAVIVALDYBĖS TURTO PANAUDOS SUTARTIES NR. SR-383 PRATĘSIMO
10. DĖL PRITARIMO NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ DAUGŲ G. 5A, ALYTUJE, PASKIRTIES PAKEITIMUI
11. DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, UNIKALUS NR. 4400-4829-5329, ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
12. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-03-29 SPRENDIMO NR. T-59 „DĖL BENDRATURČIO SUTIKIMO“ PAKEITIMO
13. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-09-27 SPRENDIMO NR. T-212 „DĖL RESPUBLIKINIŲ TRUMPOSIOS PROZOS SKAITYMŲ J. KUNČINO ATMINIMUI „IMBIERO VAKARAI“ PREMIJŲ SKYRIMO NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
14. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-05-26 SPRENDIMO NR. T-169 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METŲ BENDROJO PLANO IR JO PRIEDŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
15. DĖL ALYTAUS DAINAVOS, „VOLUNGĖS“, PANEMUNĖS IR LIKIŠKĖLIŲ PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ PERTVARKYMO, PAVADINIMŲ PAKEITIMO IR ALYTAUS DAINAVOS, „VOLUNGĖS“, PANEMUNĖS IR LIKIŠKĖLIŲ PROGIMNAZIJŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
16. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-04-27 SPRENDIMO NR. T-173 „DĖL ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO, „SAKALĖLIO“ IR SENAMIESČIO PRADINIŲ MOKYKLŲ, PILIAKALNIO PROGIMNAZIJOS, DAINAVOS, ŠALTINIŲ, VIDZGIRIO, „VOLUNGĖS“, PANEMUNĖS IR LIKIŠKĖLIŲ PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ, ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO, PUTINŲ IR JOTVINGIŲ GIMNAZIJŲ, DAILĖS IR MUZIKOS MOKYKLŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ 1.5, 1.8, 1.9, 1.10 PAPUNKČIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS
17. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR VAIKŲ SKAIČIAUS VIDURKIO, KIEKVIENOS KLASĖS KLASIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS JOSE PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, MOKINIŲ PRIĖMIMO LAIKO NUSTATYMO
18. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-12-28 SPRENDIMO NR. T-306 „DĖL PRIĖMIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
19. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-01-30 SPRENDIMO NR. T-21 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠEŠIŲ PROCENTŲ MOKINIO KREPŠELIUI SKIRTŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
20. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ 2017 M. VEIKLOS ATASKAITOMS IR 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ PATVIRTINIMO
21. DĖL PRITARIMO ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOS VADOVO IR ĮSTAIGOS 2017 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
22. DĖL PRITARIMO ALYTAUS JAUNIMO CENTRO VADOVO IR ĮSTAIGOS 2017 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
23. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-10-26 SPRENDIMO NR. T-26 „DĖL ALYTAUS JAUNIMO CENTRO, KURIO VIENINTELĖ STEIGĖJA IR SAVININKĖ YRA ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA, VADOVŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
24. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-03-29 SPRENDIMO NR. T-63 „DĖL LĖŠŲ PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ TARIFINIŲ ATLYGIŲ KOEFICIENTŲ SKIRTUMAMS IŠLYGINTI ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ŠIŲ ĮSTAIGŲ PASLAUGŲ PRIEINAMUMUI UŽTIKRINTI, IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO FORMŲ ĮVAIROVĖS ĮGYVENDINIMO PRIEMONEI (PROJEKTUI) SKIRTŲ MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ 1 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
25. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-08-24 SPRENDIMO NR. T-278 „DĖL ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
26. DĖL ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ DIREKTORIAUS
27. DĖL KONKURSŲ ALYTAUS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ „LINELIS“, „NYKŠTUKAS“, ALYTAUS „DREVINUKO“ MOKYKLOS-DARŽELIO, ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DIREKTORIŲ PAREIGOMS EITI PASKELBIMO