Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Priėmimo data nuo: 2017-11-30
Priėmimo data iki: 2017-11-30
Padalinys: Taryba
Rasta dokumentų: 74 Rodyti po:
1. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 37-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAPILDYMO
2. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-09 SPRENDIMO NR. T-39 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017-2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
3. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-09 SPRENDIMO NR. T-39 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017-2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (PRIEDAS 1)
4. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-09 SPRENDIMO NR. T-39 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017-2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS )PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (PRIEDAS 2)
5. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-09 SPRENDIMO NR. T-39 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017-2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (PRIEDAS 3)
6. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-09 SPRENDIMO NR. T-39 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017-2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (PRIEDAS 4)
7. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-09 SPRENDIMO NR. T-39 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017-2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (PRIEDAS 5)
8. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-09 SPRENDIMO NR. T-39 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017-219 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (PRIEDAS 6)
9. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-09 SPRENDIMO NR. T-39 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017-2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (PRIEDAS 7)
10. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-09 SPRENDIMO NR. T-40 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
11. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-09 SPRENDIMO NR. T-40 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (1 PRIEDAS)
12. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-09 SPRENDIMO NR. T-40 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (2 PRIEDAS)
13. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-09 SPRENDIMO NR. T-40 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (3 PRIEDAS)
14. DĖL ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS MOKESČIO
15. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ PAGRINDINIŲ SPORTO RENGINIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
16. DĖL SĮ ALYTAUS TELEKINO TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
17. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-08-19 SPRENDIMO NR. T-170 "DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS POLIKLINIKOS PAREIGYBIŲ, Į KURIAS DARBUOTOJAI PRIIMAMI KONKURSŲ BŪDU, SĄRAŠO IR KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ ŠIOMS PAREIGYBĖMS TVIRTINIMO" PAKEITIMO
18. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-329 "DĖL VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖS NORMATYVŲ DARBO UŽMOKESČIUI IR MEDIKAMENTAMS NUSTATYMO" PAKEITIMO
19. DĖL DARIAUS BABIJONO PATEIKTOJE PETICIJOJE IŠDĖSTYTŲ REIKALAVIMŲ IR SIŪLYMŲ TENKINIMO
20. DĖL EIMANTO BALAIKOS PATEIKTOJE PETICIJOJE IŠDĖSTYTŲ REIKALAVIMŲ IR SIŪLYMŲ TENKINIMO
21. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-08-24 SPRENDIMO NR. T-259 "DĖL PRITARIMO ONKOLOGINIŲ LIGŲ ANKSTYVOS DIAGNOSTIKOS GERINIMO VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖJE PROJEKTO ĮGYVENDINIMUI" PAKEITIMO IR 2 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
22. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO
23. DĖL PRITARIMO PROJEKTAMS IR PAVEDIMO ATLIKTI PROJEKTŲ PARENGIMO PASLAUGŲ IR STATYBOS DARBŲ UŽSAKOVO FUNKCIJAS
24. DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO IR ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI SUTARTĮ
25. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-08-30 SPRENDIMO NR.T-176 "DĖL LAIDOJIMO IR KAPINIŲ LANKYMO ALYTAUS MIESTE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO" PAKEITIMO
26. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-02-27 SPRENDIMO NR. T-44 "DĖL SPECIALIŲJŲ LEIDIMŲ STATYTI TRANSPORTO PRIEMONES KELIO ŽENKLO NR. 531 "REZERVUOTA STOVĖJIMO VIETA" GALIOJIMO ZONOJE IŠDAVIMO, ŠIO ŽENKLO ĮRENGIMO IR PAŠALINIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO" PAKEITIMO
27. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-06-16 SPRENDIMO NR. T-178 "DĖL ALYTAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO 2013-2020 M. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO" PAKEITIMO
28. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-11-24 SPRENDIMO NR. T-319 "DĖL ATLEIDIMO NUO VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE VYKSTANČIŲ RENGINIŲ METU IŠDAVIMĄ" PAKEITIMO
29. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ BŪSTŲ PARDAVIMO
30. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARDINO G. 37, ALYTUJE, PANAUDOS
31. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-352 "DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO" PAKEITIMO
32. DĖL PASTATO STUDENTŲ G. 4, ALYTUJE, PASKIRTIES PAKEITIMO
33. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-04-27 SPRENDIMO NR. T-164 "DĖL VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO" PAKEITIMO
34. DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO NEKILNOJAMOJO TURTO VILTIES G. 28A, ALYTUJE, NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO
35. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠĮ "ALYTAUS INFRASTRUKTŪRA"
36. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠĮ "ALYTAUS INFRASTRUKTŪRA" (PRIEDAS)
37. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS
38. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS (PRIEDAS)
39. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-06-29 SPRENDIMO NR. T-223 "DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO PASLAUGŲ CENTRO STEIGIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
40. DĖL UAB "DZŪKŲ AINIAI" ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS MOKESČIO MOKĖJIMO
41. DĖL UAB "SAUKESTA" ATLEIDIMO NUO VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO
42. DĖL UAB "VEKTRONA" ATLEIDIMO NUO VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO
43. DĖL UAB "VITRŪNAS" PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS LAIKO APRIBOJIMO
44. DĖL VŠĮ BALTIJOS INOVACIJŲ GRUPĖS DALININKŲ SUSIRINKIMO IR ĮSTAIGOS LIKVIDAVIMO
45. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-09-28 SPRENDIMO NR. T-310 "DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB "GLASS LT" INVESTICIJŲ SUTARČIAI" PAKEITIMO
46. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR AB "KAUNO GRŪDAI" INVESTICIJŲ SUTARČIAI
47. DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORTŲ G. 9, SAVIVALDYBĖS VALDOMO NUOSAVYBĖS TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO
48. DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORTŲ G. 9, SAVIVALDYBĖS VALDOMO NUOSAVYBĖS TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO (2 PRIEDAS)
49. DĖL ANZELMO MATUČIO PARKO PAVADINIMO SUTEIKIMO
50. DĖL GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO BEI GATVIŲ IR STATINIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO

PirmasAnkstesnysis12KitasPaskutinis