Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Priėmimo data nuo: 2017-10-26
Priėmimo data iki: 2017-10-26
Padalinys: Taryba
Rasta dokumentų: 33 Rodyti po:
1. MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 35-ASIS POSĖDIS
2. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. RUGSĖJO 28 D. SPRENDIMO NR. T-289 "DĖL KAI KURIŲ SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ ĮMONIŲ, BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ (KURIŲ SAVININKĖ YRA SAVIVALDYBĖ) TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ 2017 METŲ SPALIO MĖNESĮ" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
3. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-09 SPRENDIMO NR. T-39 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017-2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
4. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-09 SPRENDIMO NR. T-39 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017-2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (1 PRIEDAS)
5. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-09 SPRENDIMO NR. T-39 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017-2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (2 PRIEDAS)
6. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-09 SPRENDIMO NR. T-40 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
7. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-09 SPRENDIMO NR. T-40 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (1 PRIEDAS)
8. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-09 SPRENDIMO NR. T-40 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (2 PRIEDAS)
9. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-09 SPRENDIMO NR. T-40 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (3 PRIEDAS)
10. DĖL PRITARIMO NUOTEKŲ TVARKYMO BŪKLĖS GERINIMO ALYTAUS MIESTO PRIVAČIŲ NAMŲ SEKTORIUJE PROJEKTUI IR LĖŠŲ SKYRIMO JAM ĮGYVENDINTI
11. DĖL PRITARIMO ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO STOTELIŲ ĮRENGIMO ALYTAUS MIESTE PROJEKTUI
12. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-10-27 SPRENDIMO NR. T-279 "DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
13. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-02-26 SPRENDIMO NR. T-23 "DĖL ALYTAUS MIESTO TEATRO TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO" PAKEITIMO
14. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-09-24 SPRENDIMO NR. T-255 "DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ TVIRTINIMO" PAKEITIMO
15. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-06-29 SPRENDIMO NR. T-250 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS STIPENDIJŲ SKYRIMO JAUNIESIEMS MENININKAMS ATRANKOS KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
16. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO
17. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-01-28 SPRENDIMO NR. T-23 "DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJAI" PAKEITIMO
18. DĖL VIDUTINIŲ KURO KAINŲ BŪSTUI ŠILDYTI IR KARŠTAM VANDENIUI RUOŠTI SĄRAŠO PATVIRTINIMO
19. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-10-30 SPRENDIMO NR. T-305 "DĖL VIDUTINIŲ KURO KAINŲ BŪSTUI ŠILDYTI IR KARŠTAM VANDENIUI PARUOŠTI TVIRTINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
20. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-08-25 SPRENDIMO NR. T-204 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PREKYBOS ŽMONĖMIS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS KOORDINAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO" PAKEITIMO
21. DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEATLYGINTINAI NAUDOTIS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIS
22. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-08-27 SPRENDIMO NR. T-245 "DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠO TVIRTINIMO" PAKEITIMO
23. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRUI
24. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-03-03 SPRENDIMO NR. T-45 "DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VILTIES G. 28A, ALYTUJE, PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS" PAKEITIMO
25. DĖL V. VASILIAUSKO IĮ ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO
26. DĖL V. VASILIAUSKO IĮ VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO SUMAŽINIMO
27. DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIUS-DARŽELIUS IR MOKYKLAS-DARŽELIUS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
28. DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIUS-DARŽELIUS IR MOKYKLAS-DARŽELIUS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
29. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-02-28 SPRENDIMO NR. T-40 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE GYVENANČIŲ VAIKŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) BENDRAVIMO SU VAIKAIS TOBULINIMO KURSŲ VYKDYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
30. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-04-27 SPRENDIMO NR. T-177 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, MOKINIŲ PRIĖMIMO LAIKO NUSTATYMO" PAKEITIMO
31. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-23 SPRENDIMO NR. T-64 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIŲ PAREIGINIŲ ALGŲ NUSTATYMO" PAKEITIMO
32. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-01-26 SPRENDIMO NR. T-26 „DĖL ALYTAUS JAUNIMO CENTRO, KURIO VIENINTELĖ STEIGĖJA IR SAVININKĖ YRA ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA, VADOVŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
33. DĖL DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO SU ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DIREKTORE JOLANTA DIMŠIENE