Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Priėmimo data nuo: 2017-09-28
Priėmimo data iki: 2017-09-28
Padalinys: Taryba
Rasta dokumentų: 39 Rodyti po:
1. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 34-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAPILDYMO
2. DĖL KAI KURIŲ SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ ĮMONIŲ, BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ (KURIŲ SAVININKĖ YRA SAVIVALDYBĖ) TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ 2017 METŲ SPALIO MĖNESĮ
3. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016 M. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
4. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016 M. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO-PRIEDAS (PRIEDAS)
5. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
6. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO-PRIEDAS
7. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-09 SPRENDIMO NR. T-40 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
8. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-09 SPRENDIMO NR. T-40 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO-1 PRIEDAS
9. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-09 SPRENDIMO NR. T-40 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO-2 PRIEDAS
10. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-09 SPRENDIMO NR. T-40 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO-3 PRIEDAS
11. DĖL PRITARIMO ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO "GIRINUKAS" UGDYMO APLINKOS MODERNIZAVIMO PROJEKTUI
12. DĖL PRITARIMO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ PROCESŲ TOBULINIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS GERINIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE IR JAI PAVALDŽIOSE ĮSTAIGOSE PROJEKTO I IR II ETAPUI
13. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-05-30 SPRENDIMO NR. T-143 "DĖL MOKESČIŲ LENGVATŲ JURIDINIAMS ASMENIMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO" PAKEITIMO
14. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-12-20 SPRENDIMO NR. T-293 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TEIKIAMŲ MOKESČIŲ LENGVATŲ FIZINIAMS ASMENIMS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO" PAKEITIMO
15. DĖL PRITARIMO ALYTAUS PATAISOS NAMŲ IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI
16. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-311 "DĖL BENDROJO NAUDOJIMO ĮVAŽIAVIMO KELIŲ REMONTO, AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ ĮRENGIMO IR IŠPLĖTIMO, GATVIŲ TIESIMO IR KITŲ INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ ĮRENGIMO DARBŲ, KURIUOS IŠ DALIES FINANSUOJA FIZINIAI AR JURIDINIAI ASMENYS, TAISYKLIŲ TVIRTINIMO" PAKEITIMO
17. DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEATLYGINTINAI NAUDOTIS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIS
18. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-10-30 SPRENDIMO NR. T-310 "DĖL PRITARIMO RENGTI ALYTAUS MIESTO DARNAUS JUDUMO PLANĄ" 2 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
19. DĖL INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, 2018 M. FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ NUSTATYMO
20. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-02-26 SPRENDIMO NR. T-46 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO" PAKEITIMO
21. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-09-29 SPRENDIMO NR. T-234 "DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ BENDRABUČIUOSE NUOMOS TVARKOS APRAŠO" PAKEITIMO
22. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO BŪSTO PARDAVIMO
23. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-11-24 SPRENDIMO NR. T-322 "DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PRISKYRIMO TARNYBINĖMS" PAKEITIMO
24. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-23 SPRENDIMO NR. T-53 "DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO ALYTAUS JURGIO KUNČINO VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI" PAKEITIMO
25. DĖL VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO
26. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PERDAVIMO VALDYTI IR NAUDOTI PANAUDOS PAGRINDAIS
27. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS APSKRITIES VYRIAUSIAJAM POLICIJOS KOMISARIATUI
28. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB "GLASS LT" INVESTICIJŲ SUTARČIAI
29. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-08-25 SPRENDIMO NR. T-235 "DĖL SOCIALINĖS, SVEIKATOS, KULTŪROS, JAUNIMO, SPORTO IR ŠVIETIMO SRIČIŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSŲ FINANSAVIMO IR ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
30. DĖL 2018 M. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO SRIČIŲ IR PRIORITETŲ PATVIRTINIMO
31. DĖL PRITARIMO LIETUVO RANKINIO FEDERACIJOS IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI
32. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-05-25 SPRENDIMO NR. T-210 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PAILGINTOS DARBO DIENOS GRUPIŲ 2017-2018 M. M. SKAIČIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
33. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ IR MOKYKLŲ-DARŽELIŲ GRUPIŲ SKAIČIAUS 2017-2018 M. M. NUSTATYMO
34. DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ VEIKLOS TRUKMĖS IR PEDAGOGŲ, DIRBANČIŲ GRUPĖSE, SKAIČIAUS NUSTATYMO
35. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-23 SPRENDIMO NR. T-64 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIŲ PAREIGINIŲ ALGŲ NUSTATYMO" PAKEITIMO
36. DĖL ALYTAUS JAUNIMO CENTRO PASTATO TVIRTOVĖS G. 3, ALYTUJE, PAPRASTOJO REMONTO
37. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. T-129 "DĖL ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
38. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PREMIJUOJAMO 14-29 METŲ JAUNIMO ATRANKOS KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMO
39. DĖL PASTATO IR DALIES PATALPŲ TVIRTOVĖS G. 7, ALYTUJE, PASKIRTIES PAKEITIMO