Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Priėmimo data nuo: 2017-05-25
Priėmimo data iki: 2017-05-25
Padalinys: Taryba
Rasta dokumentų: 44 Rodyti po:
1. DĖLALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 31-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAPILDYMO
2. DĖL ALYTAUS MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO
3. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-04-24 SPRENDIMO NR. T-115 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO" PAKEITIMO
4. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO 2017-2018 METŲ KŪRYBINĖS VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
5. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-06-16 SPRENDIMO NR. T-185 "DĖL ALYTAUS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ SOCIALINĖS GLOBOS KAINOS TVIRTINIMO" PAKEITIMO
6. DĖL PRITARIMO IR MERO ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI BENDARDARBIAVIMO SUTARTĮ SU KARELIJOS RESPUBLIKOS RUSIJOS FEDERACIJOS PETROZAVODSKO MIESTU
7. DĖL PRITARIMO PROJEKTAMS
8. DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ
9. DĖL FAKTIŠKAI NAUDOJAMO NEKILNOJAMOJO TURTO, KURIO BAIGTUMAS NESIEKIA 100 PROC., ARBA APLEISTŲ IR NEPRIŽIŪRIMŲ NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ, KURIEMS TAIKOMAS 3 PROC. MOKESČIO TARIFAS, SĄRAŠO SUDARYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
10. DĖL PAVEDIMO ATLIKTI TECHNINIŲ PROJEKTŲ PARENGIMO PASLAUGŲ IR STATYBOS DARBŲ UŽSAKOVO FUNKCIJAS
11. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-09-24 SPRENDIMO NR. T-181 "DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ LENGVATŲ SKYRIMO IR TEIKIMO" PAKEITIMO
12. DĖL ŽEMĖS SKLYPO PRAMONĖS G. 12A, SAVIVALDYBĖS VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO
13. DĖL ŽEMĖS SKLYPO PRAMONĖS G. 12A, SAVIVALDYBĖS VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO - 2 PRIEDAS
14. DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEATLYGINTINAI NAUDOTIS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIS
15. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-11-24 SPRENDIMO NR. T-307 "DĖL ĮPAREIGOJIMO KOREGUOTI ALYTAUS MIESTO BENDROJO PLANO SPRENDINIUS" PAKEITIMO
16. DĖL PRITARIMO ĮRANGOS NUOMAI, ATITINKANČIAI LIZINGO POŽYMIUS
17. DĖL 2018 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ ALYTAUS MIESTE NUSTATYMO
18. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NAUJOJOJE G. 52, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
19. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO ATIDALIJIMO
20. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO BŪSTO PARDAVIMO
21. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO ALYTAUS JURGIO KUNČINO VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI
22. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠĮ "ALYTAUS INFRASTRUKTŪRA"
23. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠĮ ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRUI
24. DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE
25. DĖL EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS VERSLUMO PARAIŠKŲ ATRANKOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
26. DĖL EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO SMULKIAJAM IR VIDUTINIAM VERSLUI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
27. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-08-28 SPRENDIMO NR. T-200 "DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR SAVIVALDYBĖS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS PASKIRTŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ JIEMS PRISKIRTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMU, PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO" PAKEITIMO
28. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-03-30 SPRENDIMO NR. T-106 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS PRAMONINIŲ PATALPŲ NUOMOS PAJAMŲ SUBSIDIJAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
29. DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO ALYTAUS MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
30. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SAUSIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-33 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO" PAKEITIMO
31. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SAUSIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-32 "DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO, FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO, FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
32. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PAILGINTOS DARBO DIENOS GRUPIŲ 2017-2018 M. M. SKAIČIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
33. DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI
34. DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI - PRIEDAS
35. DĖL DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO SU A. PRICHOŽAJ
36. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-05-29 SPRENDIMO NR. T-152 "DĖL KANDIDATŲ Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS PREMIJĄ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO" PAKEITIMO
37. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-10-30 SPRENDIMO NR. T-237 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO" PAKEITIMO
38. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-02-13 SPRENDIMO NR. T-42 "DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO PASLAUGOS TEIKIMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO" PAKEITIMO
39. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-09-19 SPRENDIMO NR. T-219 "DĖL LAIDOJIMO PAŠALPOS IŠ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
40. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-02-25 SPRENDIMO NR. T-31 "DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS POLIKLINIKOS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
41. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-02-25 SPRENDIMO NR. T-32 "DĖL VIEŠOJO KONKURSO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS POLIKLINIKOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI ORGANIZAVIMO, ŠIO KONKURSO NUOSTATŲ TVIRTINIMO BEI KOMISIJOS SUDARYMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
42. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-02-27 SPRENDIMO NR. T-28 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
43. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ LELIJŲ G. 44, ALYTUJE, NUOMOS
44. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. T-122 "DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PRAMONĖS G. 1 ATSKYRIMO PROJEKTO" PAKEITIMO