Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Priėmimo data nuo: 2017-03-30
Priėmimo data iki: 2017-03-30
Padalinys: Taryba
Rasta dokumentų: 68 Rodyti po:
1. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 29-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAPILDYMO
2. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-04-24 SPRENDIMO NR. T-115 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO" PAKEITIMO
3. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-04-30 SPRENDIMO NR. T-118 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ DELEGAVIMO Į ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBĄ" PAKEITIMO
4. DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO IR JO VADOVO 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
5. DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO IR JO VADOVO 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO - 1 PRIEDAS
6. DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO IR JO VADOVO 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO - 2 PRIEDAS
7. DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS POLIKLINIKOS VADOVO IR ĮSTAIGOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO - 1 PRIEDAS
8. DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS POLIKLINIKOS VADOVO IR ĮSTAIGOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO - 2 PRIEDAS
9. DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS POLIKLINIKOS VADOVO IR ĮSTAIGOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
10. DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖS VADOVO IR ĮSTAIGOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
11. DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖS VADOVO IR ĮSTAIGOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO - 1 PRIEDAS
12. DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖS VADOVO IR ĮSTAIGOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO - 2 PRIEDAS
13. DĖL ALYTAUS APSKRITIES SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ SOCIALINĖS GLOBOS KAINŲ IR VALDYMO IR APTARNAUJANČIO PERSONALO ETATŲ NORMATYVŲ NUSTATYMO
14. DĖL PRITARIMO VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO VADOVO IR ĮSTAIGOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
15. DĖL PRITARIMO VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO VADOVO IR ĮSTAIGOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO - 1 PRIEDAS
16. DĖL PRITARIMO VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO VADOVO IR ĮSTAIGOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO - 2 PRIEDAS
17. DĖL UAB "LITESKO" FILIALO "ALYTAUS ENERGIJA" CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS KAINŲ DEDAMŲJŲ NUSTATYMO
18. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS SPORTO KLUBŲ VEIKLOS PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO IR ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
19. DĖL PRITARIMO UAB "LITESKO" FILIALO "ALYTAUS ENERGIJA" 2016 M. INVESTICIJŲ KIEKIO IR PASKIRTIES ATASKAITAI
20. DĖL PRITARIMO UAB "LITESKO" FILIALO "ALYTAUS ENERGIJA" 2016 M. INVESTICIJŲ KIEKIO IR PASKIRTIES ATASKAITAI - PRIEDAS
21. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-09 SPRENDIMO NR. T-39 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017-2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
22. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-09 SPRENDIMO NR. T-39 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017-2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO - 1 PRIEDAS
23. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-09 SPRENDIMO NR. T-39 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017-2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO - 2 PRIEDAS
24. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-09 SPRENDIMO NR. T-39 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017-2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO - 3 PRIEDAS
25. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-09 SPRENDIMO NR. T-39 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017-2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO - 4 PRIEDAS
26. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-09 SPRENDIMO NR. T-39 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017-2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO - 5 PRIEDAS
27. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-09 SPRENDIMO NR. T-39 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017-2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO - 6 PRIEDAS
28. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-09 SPRENDIMO NR. T-40 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
29. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-09 SPRENDIMO NR. T-40 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO - 1 PRIEDAS
30. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-09 SPRENDIMO NR. T-40 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO - 2 PRIEDAS
31. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-09 SPRENDIMO NR. T-40 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO - 3 PRIEDAS
32. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, SAVIVALDYBEI PAVALDŽIŲ IR JOS VALDYMO SRIČIAI PRISKIRTŲ VIEŠŲJŲ JURIDINIŲ ASMENŲ 2016 METŲ FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS ATASKAITAI
33. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-09-29 SPRENDIMO NR. T-256 "DĖL PRITARIMO PROJEKTAMS" PAPILDYMO
34. DĖL ĮMONIŲ SKOLŲ UŽ VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMĄ PRIPAŽINIMO BEVILTIŠKOMIS IR JŲ NURAŠYMO
35. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ ORGANIZAVIMO IR JŲ ATŠAUKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
36. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-08-27 SPRENDIMO NR. T-231 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO" PAKEITIMO
37. DĖL ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ, SUSIJUSIŲ SU ŽEMĖS ŪKIO VEIKLA, FUNKCIJŲ PERDAVIMO ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBEI
38. DĖL PRAŠYMO PERDUOTI ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE ŽEMĖS SKLYPUS, ESANČIUS ALYTAUS PRAMONINIO PARKO TERITORIJOJE
39. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-09-26 SPRENDIMO NR. T-228 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-08-30 SPRENDIMO NR. T-192 "DĖL ALYTAUS MIESTO IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO TAISYKLIŲ IR VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO" 1.1 PAPUNKČIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS IR SPRENDIMO IŠDĖSTYMO NAUJA REDAKCIJA" PAKEITIMO
40. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-08-26 SPRENDIMO NR. T-228 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-08-30 SPRENDIMO NR. T-192 "DĖL ALYTAUS MIESTO IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO TAISYKLIŲ IR VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO" 1.1 PAPUNKČIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS IR SPRENDIMO IŠDĖSTYMO NAUJA REDAKCIJA" PAKEITIMO - PRIEDAS
41. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-06-26 SPRENDIMO NR. T-174 "DĖL TRANSPORTO PASLAUGŲ TEIKIMO IR MOKĖJIMO UŽ JAS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO" PAKEITIMO
42. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-28 SPRENDIMO NR. T-160 "DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO" PAKEITIMO
43. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-06-16 SPRENDIMO NR. T-181 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO KOMISIJOS" PAKEITIMO
44. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-28 SPRENDIMO NR. T-159 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO" PAKEITIMO
45. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-12-20 SPRENDIMO NR. T-307 "DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO ALYTAUS MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
46. DĖL UAB "DZŪKŲ AINIAI" ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO
47. DĖL EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
48. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-356 "DĖL ALYTAUS MIESTO VERSLO PLĖTROS KOORDINAVIMO TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO" PAKEITIMO
49. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-10-30 SPRENDIMU NR. T-281 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO" PAPILDYMO
50. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS FINANSINĖS PARAMOS TEIKIMO SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTAMS, STATANTIEMS AR REKONSTRUOJANTIEMS PRAMONINES PATALPAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

PirmasAnkstesnysis12KitasPaskutinis