Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Priėmimo data nuo: 2016-09-29
Priėmimo data iki: 2016-09-29
Padalinys: Taryba
Rasta dokumentų: 32 Rodyti po:
1. MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 22-OJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-08-27 SPRENDIMO NR. T-226 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO" PAKEITIMO
3. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-07-30 SPRENDIMO "DĖL INVESTICIJŲ Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠILUMOS ŪKĮ PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO" PAKEITIMO
4. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-06-16 SPRENDIMO NR. T-192 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ NUOMOS SĄLYGŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO" PAKEITIMO
5. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-02-26 SPRENDIMO NR. T-23 „DĖL ALYTAUS MIESTO TEATRO TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
6. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-09-24 SPRENDIMO NR. T-251 "DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS "ALYTAUS PARKAI" ĮSTATŲ TVIRTINIMO" PAKEITIMO
7. DĖL FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮGYVENDINANT DAUGIABUČIŲ NAMŲ IR SAVIVALDYBIŲ VIEŠŲJŲ PASTATŲ MODERNIZAVIMO SKATINIMO PROJEKTĄ
8. DĖL PRITARIMO PROJEKTAMS
9. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-05-03 SPRENDIMO NR. T-133 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO 2014-2020 METŲ PLANO TVIRTINIMO" PAPILDYMO
10. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-02-11 SPRENDIMO NR. T-35 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
11. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
12. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO - 1 PRIEDAS
13. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO - 2 PRIEDAS
14. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 M. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
15. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO 2015 METŲ ATASKAITOS TVIRTINIMO
16. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO 2015 METŲ ATASKAITOS TVIRTINIMO - PRIEDAS (PRIEDAS)
17. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠĮ ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJAI
18. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NAUJOJOJE G. 52, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
19. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS VAIKŲ GLOBOS NAMAMS
20. DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO NEKILNOJAMOJO TURTO PRIPAŽINTO NEREIKALINGU, NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO
21. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO BŪSTO PARDAVIMO
22. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-08-27 SPRENDIMO NR. T-247 "DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ DAUGŲ G. 5A, ALYTUJE, PANAUDOS" PAKEITIMO
23. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTROS 2016‒2020 M. PROGRAMOS PATVIRTINIMO
24. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ SOCIALINĖS, SVEIKATOS, KULTŪROS, JAUNIMO, SPORTO IR ŠVIETIMO SRIČIŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO KRYPČIŲ IR PRIORITETŲ PATVIRTINIMO
25. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-07-30 SPRENDIMO NR. T-215 "DĖL ALYTAUS MIESTO KULTŪROS IR MENO TARYBOS SUDĖTIES TVIRTINIMO" PAKEITIMO
26. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-03-03 SPRENDIMO NR. T-54 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ NUSTATYMO" PAKEITIMO
27. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-09-24 SPRENDIMO NR. T-279 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ NUSTATYMO" PAKEITIMO
28. DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ VEIKLOS TRUKMĖS IR MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ GRUPĖSE, SKAIČIAUS NUSTATYMO
29. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-05-26 SPRENDIMO NR. T-168 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PAILGINTOS DARBO DIENOS GRUPIŲ 2016-2017 M. M. SKAIČIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
30. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. T-76 "DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIŲ PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS NUSTATYMO" PRIEDO PAKEITIMO
31. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ IR MOKYKLŲ-DARŽELIŲ GRUPIŲ SKAIČIAUS 2016-2017 M. M. NUSTATYMO
32. DĖL LEIDIMO REDUI DIRŽIUI DIRBTI PAPILDOMĄ DARBĄ