Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Priėmimo data nuo: 2016-05-26
Priėmimo data iki: 2016-05-26
Padalinys: Taryba
Rasta dokumentų: 33 Rodyti po:
1. MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 19-OJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2. DĖL ALYTAUS MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO
3. DĖL PRITARIMO ENERGIJĄ TAUSOJANČIŲ TECHNOLOGIJŲ ĮDIEGIMO VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖJE, TEIKIANČIOJE SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS NĖŠČIOSIOMS, GIMDYVĖMS IR NAUJAGIMIAMS, PROJEKTO ĮGYVENDINIMUI
4. DĖL PRITARIMO PROJEKTAMS
5. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. BIRŽELIO 11 D. SPRENDIMO NR. T-147 "DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS JURGIO KUNČINO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS NUOSTATŲ PAKEITIMO" PAKEITIMO
6. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-02-11 SPRENDIMO NR. T-35 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
7. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006-05-25 SPRENDIMO NR. T-108 "DĖL BIUDŽETO VYKDYMO ORGANIZAVIMO IR ASIGNAVIMŲ ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO" PAKEITIMO
8. DĖL 2017 METŲ ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVLADYBĖS TERITORIJOJE NUSTATYMO
9. DĖL NENAUDOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ ALYTAUS MIESTO TERITORIJOJE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
10. DĖL PRITARIMO INTERREG V-A LIETUVOS - LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTAMS
11. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-07-30 SPRENDIMO NR.T-210 "DĖL ŠEIMOS TARYBOS SUDĖTIES TVIRTINIMO" PAKEITIMO
12. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-06-16 SPRENDIMO NR. T-182 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS TARYBOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO" PAKEITIMO
13. DĖL ALYTAUS DAILIŲJŲ AMATŲ MOKYKLOS, S.DARIAUS IR S. GIRĖNO G. 27, PASTATO REKONSTRUKCIJOS
14. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-02-27 SPRENDIMO Nr. T-44 "DĖL SPECIALIŲJŲ LEIDIMŲ STATYTI TRANSPORTO PRIEMONES KELIO ŽENKLO NR. 531 ,,REZERVUOTA STOVĖJIMO VIETA" GALIOJIMO ZONOJE IŠDAVIMO, ŠIO ŽENKLO ĮRENGIMO IR PAŠALINIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO" PAKEITIMO
15. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-284 "DĖL ALYTAUS MIESTO TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO" PAKEITIMO
16. DĖL 2017 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ ALYTAUS MIESTE NUSTATYMO
17. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-03-03 SPRENDIMO NR. T-45 "DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VILTIES G. 28A, ALYTUJE, PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS" 3 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
18. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-09-24 SPRENDIMU NR. T-270 "DĖL APLEISTŲ IR NEPRIŽIŪRIMŲ NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ, KURIEMS 2016 M. TAIKOMAS 3,0 PROCENTŲ MOKESČIO TARIFAS, SĄRAŠO TVIRTINIMO" PATVIRTINTO APLEISTŲ IR NEPRIŽIŪRIMŲ NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ, KURIEMS 2016 M. TAIKOMAS 3,0 PROCENTŲ MOKESČIO TARIFAS, SĄRAŠO PAKEITIMO
19. DĖL VERSLO SKATINIMO PROGRAMOS VERSLUMO PARAIŠKŲ ATRANKOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
20. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO BŪSTO PARDAVIMO
21. DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO NEKILNOJAMOJO TURTO TVIRTOVĖS G. 7, ALYTUJE, NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO
22. DĖL SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO BIRUTĖS G. 5, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
23. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO 2016-2017 METŲ SEZONINĖS KŪRYBINĖS VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
24. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO 2016-2017 METŲ SEZONINĖS KŪRYBINĖS VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO-1 priedas
25. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO 2016-2017 METŲ SEZONINĖS KŪRYBINĖS VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO- 2 priedas
26. DĖL VŠĮ ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO, NAUJOJI G. 52, ALYTUJE PATALPOS KAPITALINIO REMONTO PROJEKTO
27. DĖL PRITARIMO ORGANIZUOTI 2017 METŲ OLIMPINĘ DIENĄ ALYTAUS MIESTE
28. DĖL SUTIKIMO KOMPENSUOTI DALĮ MĖNESIO MOKESČIO UŽ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ ALYTAUS JAUNIMO CENTRE
29. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PAILGINTOS DARBO DIENOS GRUPIŲ 2016-2017 M. M. SKAIČIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
30. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016-2020 METŲ BENDROJO PLANO IR JO PRIEDŲ PATVIRTINIMO
31. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SAUSIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-33 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO" PAKEITIMO
32. DĖL DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO SU L. BRUSOKIENE IR PAVEDIMO LAIKINAI EITI ĮSTAIGOS DIREKTORIAUS PAREIGAS
33. DĖL ALYTAUS PUTINŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS SKYRIMO IR TARNYBINIO ATLYGINIMO KOEFICIENTO NUSTATYMO