Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Priėmimo data nuo: 2016-04-29
Priėmimo data iki: 2016-04-29
Padalinys: Taryba
Rasta dokumentų: 92 Rodyti po:
1. MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 18-OJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO IR TARYBOS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
3. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO IR TARYBOS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (PRIEDAS)
4. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI, FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ PATVIRTINIMO
5. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI, FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
6. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI, FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
7. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI, FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ PATVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
8. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI, FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ PATVIRTINIMO (4 PRIEDAS)
9. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2015 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
10. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2015 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
11. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "ALYTAUS BUTŲ ŪKIS" VADOVO IR ĮSTAIGOS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
12. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "ALYTAUS BUTŲ ŪKIS" VADOVO IR ĮSTAIGOS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (1 PRIEDAS)
13. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "ALYTAUS BUTŲ ŪKIS" VADOVO IR ĮSTAIGOS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (2 PRIEDAS)
14. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "DZŪKIJOS VANDENYS" VADOVO VEIKLOS 2015 M. ATASKAITAI
15. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO VADOVO 2015 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
16. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO VADOVO 2015 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
17. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO VADOVO 2015 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
18. DĖL PRITARIMO VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO VADOVO IR ĮSTAIGOS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
19. DĖL PRITARIMO VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO VADOVO IR ĮSTAIGOS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
20. DĖL PRITARIMO VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO VADOVO IR ĮSTAIGOS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
21. DĖL PRITARIMO ALYTAUS KRAŠTOTYROS MUZIEJAUS VADOVO IR ĮSTAIGOS 2015 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINASINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
22. DĖL PRITARIMO ALYTAUS KRAŠTOTYROS MUZIEJAUS VADOVO IR ĮSTAIGOS 2015 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINASINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
23. DĖL PRITARIMO ALYTAUS JURGIO KUNČINO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS VADOVO IR ĮSTAIGOS 2015 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
24. DĖL PRITARIMO ALYTAUS JURGIO KUNČINO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS VADOVO IR ĮSTAIGOS 2015 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
25. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-10-30 SPRENDIMO NR. T-239 "DĖL ALYTAUS JURGIO KUNČINO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO" PAKEITIMO
26. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. RUGSĖJO 27 D. SPRENDIMO NR. T-212 "DĖL RESPUBLIKINIŲ TRUMPOSIOS PROZOS SKAITYMŲ J. KUNČINO ATMINIMUI "IMBIERO VAKARAI" PREMIJŲ SKYRIMO NUOSTATŲ TVIRTINIMO" PAKEITIMO
27. DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS CENTRO VADOVO IR ĮSTAIGOS 2015 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
28. DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS CENTRO VADOVO IR ĮSTAIGOS 2015 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
29. DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS CENTRO 2016 M. VEIKLOS PLANUI
30. DĖL PRITARIMO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS APSKRITIES SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ VADOVO 2015 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR 2015 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
31. DĖL PRITARIMO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS APSKRITIES SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ VADOVO 2015 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR 2015 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
32. DĖL PRITARIMO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS APSKRITIES SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ VADOVO 2015 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR 2015 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
33. DĖL PRITARIMO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS APSKRITIES SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ VADOVO 2015 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR 2015 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
34. DĖL PRITARIMO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ VADOVO 2015 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR 2015 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
35. DĖL PRITARIMO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ VADOVO 2015 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR 2015 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
36. DĖL PRITARIMO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ VADOVO 2015 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR 2015 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
37. DĖL PRITARIMO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ VADOVO 2015 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR 2015 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
38. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO VADOVO IR ĮSTAIGOS 2015 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
39. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO VADOVO IR ĮSTAIGOS 2015 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
40. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO VADOVO IR ĮSTAIGOS 2015 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
41. DĖL PRITARIMO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS NAKVYNĖS NAMŲ VADOVO 2015 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR 2015 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
42. DĖL PRITARIMO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS NAKVYNĖS NAMŲ VADOVO 2015 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR 2015 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
43. DĖL PRITARIMO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS NAKVYNĖS NAMŲ VADOVO 2015 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR 2015 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
44. DĖL PRITARIMO PROJEKTO, TEIKIAMO FINANSINEI PARAMAI GAUTI PAGAL KLIMATO KAITOS SPECIALIĄJĄ PROGRAMĄ, ĮGYVENDINIMUI
45. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2015 METŲ ATASKAITAI
46. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ 2016 M. SIEKTINŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYMO
47. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIŲ NUSTATYMO
48. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-14 SPRENDIMO NR. T-133 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO" PAKEITIMO
49. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-08-27 SPRENDIMO NR. T-225 "DĖL NAUJOS SUDĖTIES ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO" PAKEITIMO
50. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-04-24 SPRENDIMO NR. T-115 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO" PAKEITIMO

PirmasAnkstesnysis12KitasPaskutinis