Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Priėmimo data nuo: 2015-12-22
Priėmimo data iki: 2015-12-22
Rasta dokumentų: 26 Rodyti po:
1. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-04-24 SPRENDIMO NR. T-115 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO" PAKEITIMO
2. DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO IR STRUKTŪROS PATVIRTINIMO
3. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2016 - 2018 METŲ PROGRAMOS IR ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO TVIRTINIMO
4. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2014 METŲ ATASKAITOS TVIRTINIMO
5. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2014 METŲ ATASKAITOS TVIRTINIMO (PRIEDAS)
6. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-03-28 SPRENDIMO NR. T-46 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO SUDARYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO"PAKEITIMO
7. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-336 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-10-30 SPRENDIMO NR. T-302 „DĖL 2015 METŲ BIUDŽETO PAKEITIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO
8. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015-2020 METŲ KULTŪROS PLĖTROS PROGRAMOS TVIRTINIMO
9. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SPALIO 30 D. SPRENDIMU NR. T-251 "DĖL ALYTAUS KRAŠTOTYROS MUZIEJAUS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ IR LEIDINIŲ KAINŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO" PATVIRTINTO ALYTAUS KRAŠTOTYROS MUZIEJAUS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ IR LEIDINIŲ KAINŲ SĄRAŠO PAKEITIMO
10. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-10-30 SPRENDIMO NR. T-313 "DĖL BEPILOČIŲ ORLAIVIŲ DRAUDŽIAMŲ SKRAIDYMO ZONŲ NUSTATYMO" PAPILDYMO
11. DĖL TRANSPORTO LENGVATOS SUTEIKIMO KELEIVIAMS, VAŽIUOJANTIEMS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
12. DĖL VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO
13. DĖL ALYTAUS MIESTO TEATRO IR UAB "ŠVENTĖ JUMS" 2010-12-24 MATERIALIOJO TURTO NUOMOS SUTARTIES NR. 60 ATNAUJINIMO
14. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-03-31 SPRENDIMU NR. T-81 "DĖL SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO IR SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO ORGANIZAVIMO APRAŠO TVIRTINIMO" PATVIRTINTO SAVIVALDYBĖS MATERIALIUOJO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO 10 PUNKTO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
15. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS
16. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO
17. DĖL 2005-12-30 NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VILTIES G. 34 PANAUDOS SUTARTIES NR. NS-15 PRATĘSIMO
18. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-03-28 SPRENDIMO NR. T-59 "DĖL SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SKATINIMO" PAKEITIMO
19. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-05-07 SPRENDIMO NR. T-127 "DĖL INVESTICIJŲ SKATINIMO" PAKEITIMO
20. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-03-26 SPRENDIMU NR. T-85 "DĖL PARDUODAMŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO SUDARYMO" SUDARYTO PARDUODAMŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO PAKEITIMO
21. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ DAUGŲ G. 5A, ALYTUJE, PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURUI
22. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-28 SPRENDIMU NR. T-155 PATVIRTINTOS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO 2015-2016 METŲ SEZONINĖS KŪRYBINĖS VEIKLOS PROGRAMOS PAKEITIMO
23. DĖL DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO SU A. ŽIŪKU
24. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-03-05 ĮSAKYMO NR. DV-172 "DĖL 2015 M. VERSLO SKATINIMO PROGRAMOS 08.01.02.04 PRIEMONĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ FINANSUOTI VIEŠUOSIUS DARBUS, PASKIRSTOS TVIRTINIMO" PRIEDO PAKEITIMO
25. DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO
26. DĖL DIDŽIOSIOS DAILIDĖS EŽERO SUTVARKYMO IR PRITAIKYMO REKREACIJAI: PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKŲ, APŠVIETIMO, POILSIO IR ŽAIDIMŲ AIKŠTELIŲ, VALČIŲ PRIEPLAUKOS ĮRENGIMO, KITOS REKREACIJAI IR POILSIUI SVARBIOS INFRASTRUKTŪROS ĮRENGIMO DARBŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS SUDARYMO