Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Priėmimo data nuo: 2015-10-30
Priėmimo data iki: 2015-10-30
Padalinys: Taryba
Rasta dokumentų: 43 Rodyti po:
1. DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBOS ĮPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO
2. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SPORTO CENTRO DIREKTORIAUS
3. DĖL VŠĮ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDARYMO
4. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-06-16 SPRENDIMO NR. T-178 „DĖL ALYTAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO 2013–2020 M. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO“ 1 PUNKTO PAKEITIMO
5. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS POLIKLINIKOS ĮSTATŲ TVIRTINIMO
6. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS POLIKLINIKOS ĮSTATŲ TVIRTINIMO (PRIEDAS)
7. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO NUOSTATŲ TVIRTINIMO
8. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ĮSTATŲ TVIRTINIMO
9. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖS ĮSTATŲ TVIRTINIMO
10. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ POREIKIO 2016–2018 M. PROGNOZĖS SUDERINIMO
11. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖS STRUKTŪROS SUDERINIMO
12. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
13. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO
14. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-04-24 SPRENDIMU NR. T-127 PATVIRTINTO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014–2016 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PAPILDYMO
15. DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į ALYTAUS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMO DARBO GRUPĘ
16. DĖL 2015 METŲ BIUDŽETO PAKEITIMO
17. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-02-26 SPRENDIMO NR. T-51 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS SUSKIRSTYMO Į SENIŪNAITIJAS PAGAL GYVENAMĄSIAS TERITORIJAS“ DALINIO PAKEITIMO
18. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-09-19 SPRENDIMU NR. T-219 PATVIRTINTO LAIDOJIMO PAŠALPOS IŠ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO 7 PUNKTO PAKEITIMO
19. DĖL VIDUTINIŲ KURO KAINŲ BŪSTUI ŠILDYTI IR KARŠTAM VANDENIUI PARUOŠTI TVIRTINIMO
20. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-03-26 SPRENDIMU NR. T-72 PATVIRTINTOS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 M. VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS SĄMATOS PAKEITIMO
21. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-02-26 SPRENDIMU NR. T-28 PATVIRTINTŲ 2015 METŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PAKEITIMO
22. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-07-30 SPRENDIMO NR. T-216 1 PUNKTU SUDARYTOS ALYTAUS MIESTO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS DALINIO PAKEITIMO
23. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003-10-30 SPRENDIMU NR. T-237 PATVIRTINTŲ ALYTAUS MIESTO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS NUOSTATŲ 11.1 IR 11.2 PUNKTŲ PAKEITIMO
24. DĖL PRITARIMO RENGTI ALYTAUS MIESTO DARNAUS JUDUMO PLANĄ
25. DĖL BENDROJO NAUDOJIMO ĮVAŽIAVIMO KELIŲ REMONTO, AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ ĮRENGIMO IR IŠPLĖTIMO, GATVIŲ TIESIMO IR KITŲ INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ ĮRENGIMO DARBŲ, KURIUOS IŠ DALIES FINANSUOJA FIZINIAI AR JURIDINIAI ASMENYS, TAISYKLIŲ TVIRTINIMO
26. DĖL VIENKARTINIO KELEIVIŲ VEŽIMO VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS TARIFŲ
27. DĖL BEPILOČIŲ ORLAIVIŲ DRAUDŽIAMŲ SKRAIDYMO ZONŲ NUSTATYMO
28. DĖL LEIDIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI NUOMOTIS LENGVĄJĮ TARNYBINĮ AUTOMOBILĮ
29. DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, PRIPAŽINTO NEREIKALINGU, NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO
30. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
31. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PRISKYRIMO TARNYBINĖMS IR JŲ IŠNUOMAVIMO
32. DĖL NEGYVENAMOSIOS PATALPOS VINGIO G. 15A, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
33. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-10-30 SPRENDIMU NR. T-281 PATVIRTINTO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINAMAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
34. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIO SURINKIMO, APSKAITOS IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO
35. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO BŪSTO PARDAVIMO
36. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-10-30 SPRENDIMO NR. T-244 PRIEDO – ALYTAUS JAUNIMO CENTRO TEIKIAMŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ MĖNESIO MOKESČIŲ SĄRAŠO DALINIO PAKEITIMO
37. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PARAIŠKŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI ATRANKOS IR VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO
38. DĖL ALYTAUS PUTINŲ GIMNAZIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
39. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IR JO PERDAVIMO
40. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IR JO PERDAVIMO (PRIEDAS)
41. DĖL PRITARIMO GIŽYCKO PAVIETO (LENKIJOS RESPUBLIKA) IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO STRATEGINĖS PARTNERYSTĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI
42. DĖL DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO SU A. STAŠIAUSKU
43. DĖL ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS SKYRIMO IR TARNYBINIO ATLYGINIMO KOEFICIENTO NUSTATYMO