Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Priėmimo data nuo: 2015-03-26
Priėmimo data iki: 2015-03-26
Rasta dokumentų: 68 Rodyti po:
1. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,DZŪKIJOS VANDENYS“ 2014 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS
2. Sprendimo priedas-DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,DZŪKIJOS VANDENYS“ 2014 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS
3. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ALYTAUS ŠILUMOS TINKLAI“ 2014 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITAI, FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIUI, JO AUDITO IŠVADAI IR PELNO (NUOSTOLIO) PASKIRSTYMUI
4. Sprendimo priedas-DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ALYTAUS ŠILUMOS TINKLAI“ 2014 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITAI, FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIUI, JO AUDITO IŠVADAI IR PELNO (NUOSTOLIO) PASKIRSTYMUI
5. DĖL PRITARIMO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS NAKVYNĖS NAMŲ VADOVO 2014 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR 2014 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO
6. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO VADOVO IR ĮSTAIGOS 2014 M. VEIKLOS ATASKAITOS, FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
7. DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS ALYTAUS TELEKINO 2014 METŲ VADOVO IR ĮMONĖS VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO
8. 1 sprendimo priedas-DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS ALYTAUS TELEKINO 2014 METŲ VADOVO IR ĮMONĖS VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO
9. 1 sprendimo priedas-DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS ALYTAUS TELEKINO 2014 METŲ VADOVO IR ĮMONĖS VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO
10. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ TVIRTINIMO
11. DĖL LEIDIMO VIDUI SIMANAUSKUI DIRBTI PAPILDOMĄ DARBĄ
12. DĖL PRITARIMO ALYTAUS KRAŠTOTYROS MUZIEJAUS PROJEKTUI
13. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2015 M. DARBO PLANO TVIRTINIMO
14. DĖL PRITARIMO VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖS VADOVO IR ĮSTAIGOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO
15. Sprendimo 1 priedas-DĖL PRITARIMO VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖS VADOVO IR ĮSTAIGOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO
16. Sprendimo 2 priedas-DĖL PRITARIMO VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖS VADOVO IR ĮSTAIGOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO
17. DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS POLIKLINIKOS VADOVO IR ĮSTAIGOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO
18. Sprendimo 1 priedas-DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS POLIKLINIKOS VADOVO IR ĮSTAIGOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO
19. Sprendimo 2 priedas-DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS POLIKLINIKOS VADOVO IR ĮSTAIGOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO
20. Sprendimo 3 priedas-DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS POLIKLINIKOS VADOVO IR ĮSTAIGOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO
21. DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VADOVO IR ĮSTAIGOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO
22. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ,,ALYTAUS PARKAI“ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ TVIRTINIMO
23. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PAPLŪDIMIŲ IR JŲ MAUDYKLŲ ĮRENGIMO, NAUDOJIMO IR ELGESIO TAISYKLIŲ
24. DĖL ALYTAUS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ DIREKTORIAUS ROMUČIO ŽEBUOLIO TARNYBINIO ATLYGINIMO PRIEDO
25. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PRIEDŲ
26. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIŲ NUSTATYMO
27. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ 2015 M. VEIKLOS UŽDUOČIŲ TVIRTINIMO
28. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2014 METŲ ATASKAITAI
29. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 M.VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS IR SĄMATOS TVIRTINIMO
30. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, SAVIVALDYBEI PAVALDŽIŲ IR JOS VALDYMO SRIČIAI PRISKIRTŲ VIEŠŲJŲ JURIDINIŲ ASMENŲ 2014 METŲ FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS ATASKAITAI
31. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ FINANSINIŲ IŽDO ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO
32. Sprendimo priedas-DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ FINANSINIŲ IŽDO ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO
33. DĖL 2015 METŲ BIUDŽETO PAKEITIMO
34. DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ
35. DĖL TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ NUSTATYMO
36. DĖL PRITARIMO SKAIDRIOS, SUBALANSUOTOS IR RACIONALIOS REGIONŲ PLĖTROS PERIMANT NORVEGIJOS KARALYSTĖS ŽINIAS IR GERĄJĄ PATIRTĮ
37. DĖL PRITARIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS IR NORVEGIJOS KARALYSTĖS INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMO PERTEIKIANT ŽINIAS IR GERĄJĄ PATIRTĮ ADMINISTRACINIO VALDYMO BEI KORUPCIJOS MAŽINIMO IR PREVENCIJOS SRITYJE LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJOMS PROJEKTUI
38. DĖLALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-09-24 SPRENDIMO NR. T-181 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ LENGVATŲ SKYRIMO IR TEIKIMO“ 2.9 PUNKTO PAKEITIMO
39. DĖL TAPIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DZŪKIJOS AERODROMO DALININKE
40. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "ALYTAUS BUTŲ ŪKIS" ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO
41. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-08-28 SPRENDIMO NR. T-206 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS MOKESČIO" PAKEITIMO
42. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO
43. Sprendimo priedas-DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO
44. DĖL PARDUODAMŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO SUDARYMO
45. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO ATASKAITOS RENGIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
46. DĖL NAUJOS REDAKCIJOS UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "ALYTAUS BUTŲ ŪKIS" ĮSTATŲ TVIRTINIMO
47. Sprendimo priedas-DĖL NAUJOS REDAKCIJOS UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "ALYTAUS BUTŲ ŪKIS" ĮSTATŲ TVIRTINIMO (PRIEDAS)
48. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ DALIES PIRKIMO
49. DĖL NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI PRIPAŽINTO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO
50. DĖL VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO

PirmasAnkstesnysis12KitasPaskutinis