Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 21660 Rodyti po:
151. DĖL BENDRABUČIO GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS
152. DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS
153. DĖL BENDRABUČIO GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS
154. DĖL SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTIES PAKEITIMO PASIKEITUS PAGRINDINIAM NUOMININKUI
155. DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE ĮGYVENDINIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE APRAŠO TVIRTINIMO
156. DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE ĮGYVENDINIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE APRAŠO TVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
157. DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE ĮGYVENDINIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE APRAŠO TVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
158. DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE ĮGYVENDINIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE APRAŠO TVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
159. DĖL ALYTAUS MIESTO VIEŠOJO TRANSPORTO ORGANIZAVIMO IR KONTROLĖS KOMISIJOS SUDARYMO
160. DĖL PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO
161. DĖL PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO (PRIEDAS)
162. PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
163. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ATSTOVŲ, ALYTAUS MIESTO PASLAUGŲ CENTRO DIREKTORĖS LORETOS KESMINIENĖS IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DIREKTORIŲ ATSTOVŲ POSĖDŽIO PROTOKOLAS
164. DĖL DELEGAVIMO Į ALYTAUS MIESTO VIEŠOJO TRANSPORTO ORGANIZAVIMO IR KONTROLĖS KOMISIJĄ
165. DĖL ATSAKINGŲ UŽ ŠEIMAI ARTIMOS APLINKOS SUKŪRIMO ALYTAUS MIESTE PROJEKTO VALDYMĄ ASMENŲ SKYRIMO
166. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS FINANSŲ IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJŲ ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI FINANSŲ DOKUMENTUS
167. DĖL ĮGALIOJIMO
168. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI, PARDAVIMO VIEŠAJAME AUKCIONE, NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO
169. DĖL LĖŠŲ SKYRIMO JAUNIMO INICIATYVOMS
170. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS NERINGOS RINKEVIČIŪTĖS ĮGALIOJIMO
171. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-05-23 ĮSAKYMO NR. DV-405 „DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO, PAKEITIMO IR PANAIKINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
172. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-02-26 ĮSAKYMO NR. DV-170 „DĖL 2019 M. SOCIALINĖS APSAUGOS PROGRAMOS 23.01.02.01 PRIEMONĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMAI ĮGYVENDINTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
173. DĖL DETALIOJO PLANO KEITIMO TVIRTINIMO
174. DĖL DETALIOJO PLANO KEITIMO TVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
175. DĖL DETALIOJO PLANO KEITIMO TVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
176. PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
177. DĖL SENIŪNAITIJŲ TERITORIJŲ TVIRTINIMO
178. SAUGAUS EISMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
179. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS INICIATYVOS ATRANKOS KONKURSO VERTINIMO DARBO GRUPĖS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
180. MIESTO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 2-ASIS POSĖDIS
181. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO 2016-06-28 POTVARKIO NR. MP1-60(4.1) „DĖL PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
182. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO 2016-06-28 POTVARKIO NR. MP1-60(4.1) „DĖL PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
183. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO 2016-06-28 POTVARKIO NR. MP1-60(4.1) „DĖL PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
184. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO 2016-06-28 POTVARKIO NR. MP1-60(4.1) „DĖL PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
185. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO 2016-06-28 POTVARKIO NR. MP1-60(4.1) „DĖL PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
186. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO 2016-06-28 POTVARKIO NR. MP1-60(4.1) „DĖL PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
187. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO
188. DĖL ŠARŪNO KLĖGERIO SKYRIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJU
189. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS SKYRIMO
190. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO SEKRETORIATO SUDARYMO
191. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJOS DELEGAVIMO Į VILNIAUS TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS STEBĖTOJŲ TARYBĄ
192. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ DELEGAVIMO Į ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBĄ
193. DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO MENO TARYBĄ
194. DĖL ALYTAUS MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO
195. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO
196. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „DZŪKIJOS VANDENYS“ 2018 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITAI
197. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „DZŪKIJOS VANDENYS“ 2018 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITAI-PRIEDAS-ATASKAITA (PRIEDAS)
198. DĖL PRITARIMO LATVIJOS, LIETUVOS IR BALTARUSIJOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMOS PROJEKTAMS
199. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-11-29 SPRENDIMO NR. T-331 „DĖL PRITARIMO ŠEIMAI ARTIMOS APLINKOS SUKŪRIMO ALYTAUS MIESTE PROJEKTUI“ PAKEITIMO
200. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-04-25 SPRENDIMO NR. T-130 „DĖL PRITARIMO NEKENKSMINGŲ APLINKAI VIEŠOJO TRANSPORTO PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMO ALYTAUS MIESTE PROJEKTUI“ PAKEITIMO

PirmasAnkstesnysis1234567...KitasPaskutinis