Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 22049 Rodyti po:
151. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ PATVIRTINIMO
152. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-07-15 ĮSAKYMO NR. DV-582 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
153. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO TVIRTINIMO
154. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO TVIRTINIMO (PRIEDAS)
155. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „KOSLITA“ INVESTICIJŲ SUTARČIAI
156. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „KOSLITA“ INVESTICIJŲ SUTARČIAI (INVESTICIJŲ SUTARTIS)
157. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-03-29 SPRENDIMO NR. T-77 „DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠE NENUMATYTŲ ATVEJŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
158. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-03-30 SPRENDIMO NR. T-65 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
159. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO 2018 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO
160. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO 2018 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO (ATASKAITA)
161. DĖL EISMO SUSTABDYMO
162. DĖL DETALIOJO PLANO RENGIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO
163. DĖL NARIŲ DELEGAVIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBĄ
164. DĖL PAVEDIMO LAIKINAI EITI ALYTAUS JOTVINGIŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGAS
165. DĖL ŽEMĖS SKLYPO A. JONYNO G. 12B, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO
166. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-07-25 ĮSAKYMO NR. DV-898 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
167. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-12-19 ĮSAKYMO NR. DV-1520 „DĖL VIEŠOSIOS TVARKOS SKYRIAUS PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
168. DĖL ŽEMĖS SKLYPO ŽIRGŲ G. 34, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO
169. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ, JŲ DALIŲ PARDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
170. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
171. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO BŪSTO PARDAVIMO
172. DĖL ĮGALIOJIMO
173. DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-03-15 ĮSAKYMO NR. DV-214 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PLANUOJAMŲ ATLIKTI 2019 METAIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
174. DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-03-15 ĮSAKYMO NR. DV-214 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PLANUOJAMŲ ATLIKTI 2019 METAIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (PRIEDAS)
175. DĖL ŠARŪNO KLĖGERIO DELEGAVIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJĄ
176. DĖL ĮGALIOJIMO BALSUOTI BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ SUSIRINKIME
177. DĖL ĮGALIOJIMO BALSUOTI BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ SUSIRINKIME
178. DĖL ĮGALIOJIMO BALSUOTI BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ SUSIRINKIME
179. DĖL ĮGALIOJIMO BALSUOTI BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ SUSIRINKIME
180. DĖL ĮGALIOJIMO BALSUOTI BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ SUSIRINKIME
181. DĖL ĮGALIOJIMO BALSUOTI BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ SUSIRINKIME
182. DĖL LĖŠŲ SKYRIMO ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS IŠ 2019 M. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS 25.01.01.04 IR 25.01.02.03 PRIEMONIŲ
183. DĖL SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJŲ VEIKLOS SRIČIŲ (FUNKCIJŲ) NUSTATYMO
184. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-03-26 SPRENDIMO NR. T-85 „DĖL PARDUODAMŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO SUDARYMO“ PAKEITIMO
185. DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERUI
186. DĖL ŽEMĖS SKLYPO PUTINŲ G. 28, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO
187. DĖL ĮGALIOJIMO BALSUOTI BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ SUSIRINKIME
188. DĖL ADRESO PAKEITIMO
189. DĖL ADRESO PAKEITIMO (PRIEDAS)
190. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. GRUODŽIO 1 D. ĮSAKYMO NR. DV-1486 „DĖL ŽEMĖS SKLYPO PRAMONĖS G. 1, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
191. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. GRUODŽIO 1 D. ĮSAKYMO NR. DV-1486 „DĖL ŽEMĖS SKLYPO PRAMONĖS G. 1, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (PRIEDAS)
192. DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO
193. DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO
194. DĖL ŽEMĖS SKLYPO GINTARO G. 6, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO
195. PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
196. DĖL SAUGAUS EISMO KOMISIJOS SUDARYMO
197. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-10-27 ĮSAKYMO NR. DV-1341 „DĖL DAUGIABUČIO NAMO GARDINO G. 41, ALYTUJE, BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO“ PAKEITIMO
198. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-03-09 ĮSAKYMO NR. DV-311 „DĖL DAUGIABUČIO NAMO ŠILELIO G. 7, ALYTUJE, BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO“ PAKEITIMO
199. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-10-05 ĮSAKYMO NR. DV-808 „DĖL ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO“ PAKEITIMO
200. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-09-02 ĮSAKYMO NR. DV-569 „DĖL ADMINISTRATORIŲ SKYRIMO“ PAKEITIMO

PirmasAnkstesnysis1234567...KitasPaskutinis