Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 21660 Rodyti po:
101. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO, PAKEITIMO IR PANAIKINIMO
102. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO, PAKEITIMO IR PANAIKINIMO (PRIEDAS)
103. DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO PRIE JAZMINŲ GATVĖS ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO
104. DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO PRIE JAZMINŲ GATVĖS ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO (PRIEDAS)
105. DĖL ŽEMĖS SKLYPO ULONŲ G. 33A (KADASTRINIS NR. 1101/0031:0061), ALYTUJE, NAUDOJIMO BŪDO PAKEITIMO
106. DĖL ŽEMĖS SKLYPO NAUJOJOJE G. 124, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO
107. DĖL ŽEMĖS SKLYPO NAUJOJOJE G. 124, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
108. DĖL ŽEMĖS SKLYPO NAUJOJOJE G. 124, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
109. DĖL ŽEMĖS SKLYPO NAUJOJOJE G. 124, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
110. DĖL ŽEMĖS SKLYPO KURPIŲ G. 17, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
111. DĖL ŽEMĖS SKLYPO KURPIŲ G. 17, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
112. DĖL ŽEMĖS SKLYPO KURPIŲ G. 17, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO (4 PRIEDAS)
113. DĖL ŽEMĖS SKLYPO KURPIŲ G. 17, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO
114. DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO
115. DĖL ASMENŲ, ATSAKINGŲ UŽ MĖTŲ GATVĖS REKONSTRUKCIJOS ALYTUJE PROJEKTO PARENGIMĄ IR ĮGYVENDINIMĄ, SKYRIMO IR JŲ PAVADAVIMO
116. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS NERINGOS RINKEVIČIŪTĖS ĮGALIOJIMO
117. DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS, PROFESINIŲ SĄJUNGŲ IR DARBDAVIŲ ORGANIZACIJŲ SUSITARIMU SUDAROMĄ ALYTAUS TRIŠALĘ TARYBĄ
118. DĖL DELEGAVIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS KOMISIJĄ
119. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-03-15 ĮSAKYMO NR. DV-214 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PLANUOJAMŲ ATLIKTI 2019 METAIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
120. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-03-15 ĮSAKYMO NR. DV-214 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PLANUOJAMŲ ATLIKTI 2019 METAIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (PRIEDAS)
121. DĖL PRAMONĖS GATVĖS ŽEMĖS SKLYPO ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO
122. DĖL PRAMONĖS GATVĖS ŽEMĖS SKLYPO ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO (PRIEDAS)
123. DĖL PRITARIMO ŽEMĖS SKLYPO PUODŽIŲ G. 3, ALYTUJE, STATINIŲ STATYBOS ZONOS KOREGAVIMUI
124. DĖL PRITARIMO ŽEMĖS SKLYPO PUODŽIŲ G. 3, ALYTUJE, STATINIŲ STATYBOS ZONOS KOREGAVIMUI (1 PRIEDAS)
125. DĖL PRITARIMO ŽEMĖS SKLYPO PUODŽIŲ G. 3, ALYTUJE, STATINIŲ STATYBOS ZONOS KOREGAVIMUI (2 PRIEDAS)
126. DĖL DETALIOJO PLANO TECHNINIŲ KLAIDŲ IŠTAISYMO
127. DĖL DETALIOJO PLANO TECHNINIŲ KLAIDŲ IŠTAISYMO (PRIEDAS)
128. DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO
129. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-12-20 SPRENDIMO NR. T-390 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI SKIRTŲ EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠŲ NEFORMALIAJAM VAIKŲ ŠVIETIMUI 2019 M. DYDŽIO VIENAM MOKINIUI UGDYTI PER MĖNESĮ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
130. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-09-27 SPRENDIMO NR. T-271 „DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEATLYGINTINAI NAUDOTIS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIS“ PAKEITIMO
131. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-06-28 SPRENDIMO NR. T-190 „DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEATLYGINTINAI NAUDOTIS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS IR ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO“ PAKEITIMO
132. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-02-22 SPRENDIMO NR. T-29 „DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEATLYGINTINAI NAUDOTIS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIS“ PAKEITIMO
133. DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEATLYGINTINAI NAUDOTIS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS IR ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIS
134. DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEATLYGINTINAI NAUDOTIS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS IR ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIS-PRIEDAS-TERITORIJOS SCHEMA
135. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO IR FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO MOKYKLŲ IR KITŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IR IŠORINIO VERTINIMO METODIKOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
136. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO IR FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO MOKYKLŲ IR KITŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IR IŠORINIO VERTINIMO METODIKOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO-1 PRIEDAS
137. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO IR FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO MOKYKLŲ IR KITŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IR IŠORINIO VERTINIMO METODIKOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO-2 PRIEDAS
138. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO IR FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO MOKYKLŲ IR KITŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IR IŠORINIO VERTINIMO METODIKOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO-3 PRIEDAS
139. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO IR FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO MOKYKLŲ IR KITŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IR IŠORINIO VERTINIMO METODIKOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO-4 PRIEDAS
140. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-06-27 SPRENDIMO NR.T- 176 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO MOKYKLŲ IŠORINIO VERTINIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
141. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-07-30 SPRENDIMO NR. T-212 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
142. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-02-22 SPRENDIMO NR. T-39 „DĖL IŠMOKŲ VAIKAMS TEIKIMO ASMENIMS, PATIRIANTIEMS SOCIALINĘ RIZIKĄ, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
143. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-28 SPRENDIMO NR. T-159 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
144. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-28 SPRENDIMO NR. T-159 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO-PRIEDAS-SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS PROTOKOLAS
145. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO KOMISIJOS
146. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO KOMISIJOS-PRIEDAS-SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS PROTOKOLAS
147. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO KOMISIJOS-PRIEDAS-MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SPORTO CENTRO RAŠTAS DĖL DELEGAVIMO
148. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO KOMISIJOS-PRIEDAS-SUTIKIMAS
149. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-05-25 SPRENDIMO NR. T-203 „DĖL EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS VERSLUMO PARAIŠKŲ ATRANKOS TVARKOS APRAŠO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
150. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-03-30 SPRENDIMO NR. T-103 „DĖL EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

PirmasAnkstesnysis123456...KitasPaskutinis