Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 22049 Rodyti po:
101. DĖL EISMO SUSTABDYMO
102. SAVIVALDYBĖS TARYBOS SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
103. ALYTAUS MIESTO VIEŠOJO TRANSPORTO ORGANIZAVIMO IR KONTROLĖS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
104. PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
105. PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
106. DĖL ŽEMĖS SKLYPO GLUOSNIŲ G. 8, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO
107. DĖL DETALIOJO PLANO KEITIMO TVIRTINIMO
108. DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-03-15 ĮSAKYMO NR. DV-214 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PLANUOJAMŲ ATLIKTI 2019 METAIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
109. DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-03-15 ĮSAKYMO NR. DV-214 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PLANUOJAMŲ ATLIKTI 2019 METAIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (PRIEDAS)
110. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMŲ IR JŲ KOORDINATORIŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO
111. SAVIVALDYBĖS TARYBOS APLINKOS IR PLĖTROS KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
112. DĖL ALYTAUS MIESTO STRATEGINIO PLĖTROS PLANO IKI 2030 METŲ PROJEKTO PARENGIMO TECHNINĖS UŽDUOTIES PARENGIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO
113. PASITARIMO DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIO PAŽYMĖJIMO-ELEKTRONINIO BILIETO IŠDAVIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PROJEKTO SVARSTYMO
114. DĖL LEIDIMO VAŽIUOTI AUTOMOBILIAIS
115. SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
116. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO
117. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-10-30 SPRENDIMO NR. T-242 „DĖL ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ IR JŲ KAINŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
118. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-10-30 SPRENDIMO NR. T-242 „DĖL ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ IR JŲ KAINŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (LYGINAMOJI LENTELĖ)
119. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-06-27 SPRENDIMO NR. T-205 „DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOMS VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE“ PAKEITIMO
120. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-12-22 SPRENDIMO NR. T-333 „DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO ADMINISTRAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
121. SAUGAUS EISMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
122. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
123. DĖL ALYTAUS APSKRITIES SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO ŠEIMOS CENTRUI
124. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI, NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO
125. DĖL PRITARIMO „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTUI „BENDRADARBIAVIMAS – TERAPIJOS SĖKMĖ“
126. DĖL PRITARIMO ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ SAULĖS FOTOVOLTINĖS ELEKTRINĖS ĮRENGIMO ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOJE PROJEKTUI
127. DĖL PRITARIMO „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTUI „BŪK AKTYVUS – BŪSI SVEIKAS. II ETAPAS“
128. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO
129. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VILTIES G. 28A, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
130. DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO
131. DĖL VIEŠOJO PIRKIMO (PIRKIMO NR. 439893) NUTRAUKIMO
132. DĖL DETALIOJO PLANO TECHNINIŲ KLAIDŲ IŠTAISYMO
133. DĖL DETALIOJO PLANO TECHNINIŲ KLAIDŲ IŠTAISYMO (PRIEDAS)
134. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020-2022 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO IR 2020 M. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO RENGIMO GRAFIKO TVIRTINIMO
135. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-02-26 ĮSAKYMO NR. DV-255 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR DARBO REGLAMENTO TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
136. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS
137. DĖL ŽEMĖS SKLYPO GINTARO G. 28, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO
138. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-01-30 ĮSAKYMO NR. DV-124 „DĖL PIRKIMŲ INICIATORIŲ IR PIRKIMŲ ORGANIZATORIŲ SKYRIMO“ PAKEITIMO
139. DĖL NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ ĮSIGIJIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
140. DĖL EISMO RIBOJIMO
141. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS SUDARYMO
142. DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO
143. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ LIGONINĖS G. 12, ALYTUJE, PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS
144. DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO
145. DĖL EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS KOMISIJOS SEKRETORIAUS SKYRIMO
146. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-05-17 ĮSAKYMO NR. DV-628 „DĖL NEPANAUDOTŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PINIGINEI SOCIALINEI PARAMAI SKAIČIUOTI IR MOKĖTI KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
147. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ALYTAUS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO VALDYBOS NARIŲ
148. DĖL 2019 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ PAKEITIMO
149. DĖL ŽEMĖS SKLYPO RAIŽIŲ G. 8 (BUVO A. SAKALAUSKO G. 52, KADASTRINIS NR. 1101/0031:329), ALYTUJE, NAUDOJIMO BŪDO PAKEITIMO
150. DĖL TECHNINĖS KLAIDOS IŠTAISYMO 2019-06-14 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYME NR. DV-484 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-12-20 ĮSAKYMO NR. DV-1548 „DĖL VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (SAVIVALDYBĖS GYDYTOJO) PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO“

PirmasAnkstesnysis123456...KitasPaskutinis