Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 22049 Rodyti po:
51. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 30 D. SPRENDIMO NR. T-200 „DĖL VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖS STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
52. PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
53. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-10-06 ĮSAKYMO NR. DV-1233 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMISIJŲ SUDARYMO" PAPILDYMO
54. DĖL DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS PASKYRIMO PRATĘSIMO
55. DĖL ŽEMĖS SKLYPO VILNIAUS G. 29C (KADASTRINIS NR. 1101/0013:129), ALYTUJE, NAUDOJIMO BŪDO NUSTATYMO
56. DĖL A. BARANAUSKO GATVĖS ŽEMĖS SKLYPO, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO
57. DĖL A. BARANAUSKO GATVĖS ŽEMĖS SKLYPO, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO (PRIEDAS)
58. DĖL KALNŲ GATVĖS ŽEMĖS SKLYPO, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO
59. DĖL KALNŲ GATVĖS ŽEMĖS SKLYPO, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
60. DĖL KALNŲ GATVĖS ŽEMĖS SKLYPO, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
61. DĖL DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
62. DĖL DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
63. DĖL DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
64. DĖL DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
65. SAVIVALDYBĖS TARYBOS APLINKOS IR PLĖTROS KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
66. DĖL NARIŲ PASKYRIMO Į VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES TUBERKULIOZĖS LIGONINĖS STEBĖTOJŲ TARYBĄ
67. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-12-20 SPRENDIMO NR. T-391 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
68. DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
69. FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ PRAŠYMŲ PROJEKTUOTI IR STATYTI STATINIUS SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMUOSIUOSE SKLYPUOSE ARBA VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
70. DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-03-15 ĮSAKYMO NR. DV-214 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PLANUOJAMŲ ATLIKTI 2019 METAIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
71. DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-03-15 ĮSAKYMO NR. DV-214 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PLANUOJAMŲ ATLIKTI 2019 METAIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (PRIEDAS)
72. DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS
73. DĖL ALYTAUS JOTVINGIŲ GIMNAZIJOS 2019 M. ASIGNAVIMŲ KETVIRTINIO PASKIRSTYMO PAKEITIMO DERINIMO
74. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-284 „DĖL ALYTAUS MIESTO TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
75. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO DELEGAVIMO KANDIDATU Į VILNIAUS TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS TAIKINIMO KOMISIJĄ
76. DĖL BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO
77. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
78. DĖL ALYTAUS SENAMIESČIO PRADINĖS MOKYKLOS 2019 M. ASIGNAVIMŲ KETVIRTINIO PASKIRSTYMO PAKEITIMO DERINIMO
79. ETIKOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL POVILO LABUKO
80. ETIKOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL LAIMOS VINCĖS KIRKLIAUSKIENĖS
81. ETIKOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL GINTAUTO ANDRIUŠKEVIČIAUS
82. ETIKOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL SAULIAUS BITINO
83. ETIKOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL VALIAUS MICEVIČIAUS
84. ETIKOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL GEDIMINO DAUKŠIO
85. ETIKOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL JURGIO KRASNICKO
86. ETIKOS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
87. DĖL PRITARIMO „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTUI „SUPRATINGA PASIENIO BENDRUOMENĖ“
88. DĖL PRITARIMO BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI, PROJEKTAMS
89. DĖL PRITARIMO PROJEKTAMS
90. DĖL PAVEDIMO LAIKINAI EITI ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DIREKTORIAUS PAREIGAS
91. DĖL PRITARIMO „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTUI „BENDRA JAUNIMO UŽIMTUMO INICIATYVA, SIEKIANT PATENKINTI TARPVALSTYBINIUS DARBO RINKOS POREIKIUS“
92. DĖL PRITARIMO „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTUI „VISUOMENINĖS ĮTRAUKTIES SKATINIMAS ASMENIMS, PATIRIANTIEMS SOCIALINĘ ATSKIRTĮ ALYTUJE IR BIALA PISKOJE“
93. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2019 METŲ II PUSMEČIO VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
94. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO BŪSTO PARDAVIMO
95. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-36 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
96. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-36 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
97. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-36 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
98. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-36 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
99. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-36 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
100. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-08-02 ĮSAKYMO NR. DV-625 „DĖL ALYTAUS APSKRITIES SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO ŠEIMOS CENTRUI“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

PirmasAnkstesnysis12345...KitasPaskutinis