Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 21660 Rodyti po:
51. 4 PRIEDAS-SOCIALINĖS APSAUGOS PROGRAMA
52. 5 PRIEDAS-KULTŪROS PROGRAMA
53. 6 PRIEDAS-SAVIVALDYBĖS VEIKLOS PROGRAMA
54. 7 PRIEDAS-INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS IR APLINKOS KOKYBĖS GERINIMO PROGRAMA
55. 8 PRIEDAS-KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMA
56. DĖL BENDRABUČIO GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS
57. DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO
58. DĖL DELEGAVIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBĄ
59. DĖL LĖŠŲ IŠ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS SKYRIMO
60. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016-04-06 ĮSAKYMO NR. DV-298 „DĖL BUTŲ PIRKIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
61. DĖL ŽEMĖS SKLYPO STATYBININKŲ G. 87C (KADASTRINIS NR. 1101/0023:71), ALYTUJE, NAUDOJIMO BŪDO PAKEITIMO
62. DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRINIS NR. 1101/0008:83), ALYTUJE, PASKIRTIES IR NAUDOJIMO BŪDO PAKEITIMO
63. DĖL ADRESO SUTEIKIMO
64. DĖL ADRESŲ PAKEITIMO IR SUTEIKIMO
65. DĖL NARIŲ PASKYRIMO Į VŠĮ ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES STEBĖTOJŲ TARYBĄ
66. DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEATLYGINTINAI NAUDOTIS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIS
67. DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEATLYGINTINAI NAUDOTIS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIS-PRIEDAS-TERITORIJŲ SCHEMOS
68. DĖL INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, 2020 M. FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ IR LENGVATŲ NUSTATYMO
69. DĖL PRIORITETINIO ŠALIGATVIŲ, PĖSČIŲJŲ IR DVIRATININKŲ TAKŲ ATNAUJINIMO IR NAUJŲ ĮRENGIMO SĄRAŠO PARENGIMO KOMISIJOS SUDARYMO
70. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-01-22 ĮSAKYMO NR. DV-52 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
71. DĖL VIDZGIRIO BOTANINIAME DRAUSTINYJE ESANČIO PAŽINTINIO TAKO ŽENKLINIMO (ATNAUJINIMO) PROJEKTO ĮGYVENDINIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO
72. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIRKETORIAUS 2016-04-14 ĮSAKYMO NR. DV-334 „DĖL SOCIALINIO BŪSTO PLĖTROS ALYTAUS MIESTE PROJEKTO ĮGYVENDINIMO GRUPĖS SUDARYMO“ PAKEITIMO
73. DĖL LEIDIMŲ LAIKYTI ŪKINIUS GYVŪNUS IŠDAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO
74. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-07-09 ĮSAKYMO NR. DV-450 „DĖL ADMINISTRATORIŲ SKYRIMO“ 1 PRIEDO 3 EILUTĖS PRIPAŽINIMO NETEKUSIA GALIOS
75. DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO 2.3 PRIEMONEI REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE ĮGYVENDINTI 2019 M. PASKIRSTYMO
76. DĖL ASMENŲ, ATSAKINGŲ UŽ PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKO NUO ALYTAUS KOLEGIJOS IKI PILIAKALNIO GATVĖS ĮRENGIMO ALYTUJE PROJEKTO PARENGIMĄ IR ĮGYVENDINIMĄ, SKYRIMO IR JŲ PAVADAVIMO
77. DĖL KOMPENSACIJŲ UŽ LENGVATAS TURINČIŲ KELEIVIŲ VEŽIMĄ
78. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
79. DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO
80. DĖL DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ PASKYRIMO PRATĘSIMO
81. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-02-28 ĮSAKYMO Nr. DV-173 „DĖL UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS, SKIRTOS UŽIMTUMO SKATINIMO IR MOTYVAVIMO PASLAUGŲ NEDIRBANTIEMS IR SOCIALINĘ PARAMĄ GAUNANTIEMS ASMENIMS MODELIUI ĮGYVENDINTI, ATVEJO KOMANDOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
82. PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
83. PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
84. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-03-30 SPRENDIMO NR. T-106 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS PRAMONINIŲ PATALPŲ NUOMOS PAJAMŲ SUBSIDIJAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
85. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-08-30 SPRENDIMO NR. T-254 „DĖL 2019 M. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO SRIČIŲ IR PRIORITETŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
86. DĖL ALYTAUS MIESTO STRATEGINIO PLĖTROS PLANO IKI 2030 METŲ RENGIMO
87. PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
88. PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
89. DĖL LEIDIMO VAŽIUOTI AUTOMOBILIAIS
90. DĖL EISMO SUSTABDYMO
91. DĖL EISMO SUSTABDYMO
92. DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO
93. DĖL ŽEMĖS SKLYPO SMILGŲ G. 22 (KADASTRINIS NR. 1101/0005:234), ALYTUJE, NAUDOJIMO BŪDO PAKEITIMO
94. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO IR PAKEITIMO
95. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO IR PAKEITIMO (PRIEDAS)
96. DĖL ALYTAUS MIESTO ŠVENTĖS RENGINIŲ TERITORIJŲ RIBŲ IR LAIKO NUSTATYMO
97. DĖL EISMO SUSTABDYMO
98. DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO
99. DĖL STATINIŲ APŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO
100. DĖL PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO

PirmasAnkstesnysis12345...KitasPaskutinis