Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 21660 Rodyti po:
1. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ IR MOKYKLŲ-DARŽELIŲ GRUPIŲ SKAIČIAUS 2019–2020 M. M. NUSTATYMO
2. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ IR MOKYKLŲ-DARŽELIŲ GRUPIŲ SKAIČIAUS 2019–2020 M. M. NUSTATYMO-1 PRIEDAS
3. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ IR MOKYKLŲ-DARŽELIŲ GRUPIŲ SKAIČIAUS 2019–2020 M. M. NUSTATYMO-2 PRIEDAS
4. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-10-30 SPRENDIMO NR. T-237 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
5. DĖL ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI DOKUMENTUS
6. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-06-10 ĮSAKYMO NR. DV-456 „DĖL DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ PASKYRIMO PRATĘSIMO“ PAKEITIMO
7. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-12-20 ĮSAKYMO NR. DV-1548 „DĖL VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (SAVIVALDYBĖS GYDYTOJO) PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
8. DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO
9. DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO (PRIEDAS)
10. DĖL VERSLO GATVĖS ŽEMĖS SKLYPŲ ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO
11. DĖL VERSLO GATVĖS ŽEMĖS SKLYPŲ ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO (PRIEDAS)
12. DĖL ALYTAUS KEMPINGO ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO GALIMYBIŲ ĮVERTINIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO
13. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO 2018-05-07 POTVARKIO NR. M-17 „DĖL BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI, PROJEKTŲ IDĖJŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS SUDARYMO“ PAKEITIMO
14. DĖL PRITARIMO LENGVOJO AUTOMOBILIO NUOMAI
15. DĖL PRITARIMO PROJEKTAMS IR PAVEDIMO ATLIKTI PROJEKTŲ PARENGIMO PASLAUGŲ IR STATYBOS DARBŲ UŽSAKOVO FUNKCIJAS
16. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-10-30 SPRENDIMO NR. T-311 „DĖL BENDROJO NAUDOJIMO ĮVAŽIAVIMO KELIŲ REMONTO, AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ ĮRENGIMO IR IŠPLĖTIMO, GATVIŲ TIESIMO IR KITŲ INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ ĮRENGIMO DARBŲ, KURIUOS IŠ DALIES FINANSUOJA FIZINIAI AR JURIDINIAI ASMENYS, TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
17. DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
18. DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO TARYBĄ
19. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOMS VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
20. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOMS VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE-1 PRIEDAS-TURTO VŠĮ „ALYTAUS INFRASTRUKTŪRA“ SĄRAŠAS
21. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOMS VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE-2 PRIEDAS-TURTO LIKIŠKĖLIŲ GIMNAZIJAI SĄRAŠAS
22. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOMS VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE-3 PRIEDAS-TURTO ASRC SĄRAŠAS
23. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOMS VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE-4 PRIEDAS-TURTO ASRC SĄRAŠAS
24. DĖL PRITARIMO „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTAMS
25. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-04-25 SPRENDIMO NR. T-138 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-03-30 SPRENDIMO NR. T-199 „DĖL MOKESČIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIUOSE-DARŽELIUOSE IR MOKYKLOSE-DARŽELIUOSE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIO GALIOS
26. DĖL ALYTAUS SENAMIESČIO PRADINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS
27. DĖL ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ DIREKTORIAUS
28. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-06-16 SPRENDIMO NR. T-183 „DĖL NEPANAUDOTŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PINIGINEI SOCIALINEI PARAMAI SKAIČIUOTI IR MOKĖTI NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO" PAKEITIMO
29. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO
30. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015-06-16 SPRENDIMO NR. T-196 „DĖL MOKESČIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ ALYTAUS MIESTO LOPŠELIUOSE-DARŽELIUOSE IR MOKYKLOSE-DARŽELIUOSE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
31. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO
32. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ LIGONINĖS G. 12, ALYTUJE PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS
33. DĖL PRITARIMO SUSITARIMUI DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „SAUKESTA“ 2016-07-07 INVESTICIJŲ SUTARTIES NR. SRN-57-(57.5) PAKEITIMO
34. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-16 „DĖL PRITARIMO INVESTICIJŲ SUTARČIAI“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
35. PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
36. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NAUJOJOJE G. 52, ALYTUJE PANAUDOS SUTARČIŲ PRATĘSIMO
37. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-03-30 SPRENDIMO NR. T-92 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ ORGANIZAVIMO IR JŲ ATŠAUKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
38. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-12-21 ĮSAKYMO NR. DV-1552 „DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
39. DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS
40. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-36 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
41. 1 PRIEDAS-ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PROGRAMOMS FINANSUOTI, PASKIRSTYTI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS
42. 2 PRIEDAS-ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PROGRAMOMS FINANSUOTI, PASKIRSTYTI PAGAL LĖŠŲ ŠALTINIUS
43. 3 PRIEDAS-ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PAJAMOS
44. 4 PRIEDAS-2019 M. BIUDŽETO TIKSLINIMŲ LENTELĖ
45. 9 PRIEDAS-TURTO VALDYMO IR PLĖTROS PROGRAMA
46. 10 PRIEDAS-2019–2021 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMŲ TIKSLINIMO LENTELĖ
47. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-5 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
48. 1 PRIEDAS-2019–2021 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO (SVP) PROGRAMŲ SUVESTINĖ
49. 2 PRIEDAS-ŠVIETIMO PROGRAMA
50. 3 PRIEDAS-SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis