Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 21865 Rodyti po:
201. DĖL VERSLO GATVĖS ŽEMĖS SKLYPŲ ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO
202. DĖL VERSLO GATVĖS ŽEMĖS SKLYPŲ ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO (PRIEDAS)
203. DĖL ALYTAUS KEMPINGO ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO GALIMYBIŲ ĮVERTINIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO
204. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO 2018-05-07 POTVARKIO NR. M-17 „DĖL BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI, PROJEKTŲ IDĖJŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS SUDARYMO“ PAKEITIMO
205. DĖL PRITARIMO LENGVOJO AUTOMOBILIO NUOMAI
206. DĖL PRITARIMO PROJEKTAMS IR PAVEDIMO ATLIKTI PROJEKTŲ PARENGIMO PASLAUGŲ IR STATYBOS DARBŲ UŽSAKOVO FUNKCIJAS
207. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-10-30 SPRENDIMO NR. T-311 „DĖL BENDROJO NAUDOJIMO ĮVAŽIAVIMO KELIŲ REMONTO, AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ ĮRENGIMO IR IŠPLĖTIMO, GATVIŲ TIESIMO IR KITŲ INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ ĮRENGIMO DARBŲ, KURIUOS IŠ DALIES FINANSUOJA FIZINIAI AR JURIDINIAI ASMENYS, TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
208. DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
209. DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO TARYBĄ
210. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOMS VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
211. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOMS VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE-1 PRIEDAS-TURTO VŠĮ „ALYTAUS INFRASTRUKTŪRA“ SĄRAŠAS
212. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOMS VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE-2 PRIEDAS-TURTO LIKIŠKĖLIŲ PROGIMNAZIJAI SĄRAŠAS
213. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOMS VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE-3 PRIEDAS-TURTO MRSC SĄRAŠAS
214. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOMS VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE-4 PRIEDAS-TURTO ASRC SĄRAŠAS
215. DĖL PRITARIMO „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTAMS
216. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-04-25 SPRENDIMO NR. T-138 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-03-30 SPRENDIMO NR. T-199 „DĖL MOKESČIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIUOSE-DARŽELIUOSE IR MOKYKLOSE-DARŽELIUOSE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
217. DĖL ALYTAUS SENAMIESČIO PRADINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS
218. DĖL ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ DIREKTORIAUS
219. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-06-16 SPRENDIMO NR. T-183 „DĖL NEPANAUDOTŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PINIGINEI SOCIALINEI PARAMAI SKAIČIUOTI IR MOKĖTI NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO" PAKEITIMO
220. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO
221. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015-06-16 SPRENDIMO NR. T-196 „DĖL MOKESČIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ ALYTAUS MIESTO LOPŠELIUOSE-DARŽELIUOSE IR MOKYKLOSE-DARŽELIUOSE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
222. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO
223. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ LIGONINĖS G. 12, ALYTUJE, PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS
224. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ LIGONINĖS G. 12, ALYTUJE, PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS-PRIEDAS
225. DĖL PRITARIMO SUSITARIMUI DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „SAUKESTA“ 2016-07-07 INVESTICIJŲ SUTARTIES NR. SRN-57-(57.5) PAKEITIMO
226. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-16 „DĖL PRITARIMO INVESTICIJŲ SUTARČIAI“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
227. PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
228. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NAUJOJOJE G. 52, ALYTUJE, PANAUDOS SUTARČIŲ PRATĘSIMO
229. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-03-30 SPRENDIMO NR. T-92 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ ORGANIZAVIMO IR JŲ ATŠAUKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
230. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-12-21 ĮSAKYMO NR. DV-1552 „DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
231. DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS
232. 1 PRIEDAS-ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PROGRAMOMS FINANSUOTI, PASKIRSTYTI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS
233. 2 PRIEDAS-ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PROGRAMOMS FINANSUOTI, PASKIRSTYTI PAGAL LĖŠŲ ŠALTINIUS
234. 3 PRIEDAS-ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PAJAMOS
235. 4 PRIEDAS-2019 M. BIUDŽETO TIKSLINIMŲ LENTELĖ
236. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-36 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
237. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-5 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
238. 1 PRIEDAS-ŠVIETIMO PROGRAMA
239. 2 PRIEDAS-SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA
240. 3 PRIEDAS-SOCIALINĖS APSAUGOS PROGRAMA
241. 4 PRIEDAS-KULTŪROS PROGRAMA
242. 5 PRIEDAS-SAVIVALDYBĖS VEIKLOS PROGRAMA
243. 6 PRIEDAS-INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS IR APLINKOS KOKYBĖS GERINIMO PROGRAMA
244. 7 PRIEDAS-KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMA
245. 8 PRIEDAS-TURTO VALDYMO IR PLĖTROS PROGRAMA
246. 9 PRIEDAS-2019–2021 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMŲ TIKSLINIMO LENTELĖ
247. 10 PRIEDAS-2019–2021 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO (SVP) PROGRAMŲ SUVESTINĖ
248. DĖL BENDRABUČIO GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS
249. DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO
250. DĖL DELEGAVIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBĄ

PirmasAnkstesnysis...2345678...KitasPaskutinis