Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 22035 Rodyti po:
151. DĖL ŽEMĖS SKLYPO A. JONYNO G. 12B, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO
152. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-07-25 ĮSAKYMO NR. DV-898 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
153. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-12-19 ĮSAKYMO NR. DV-1520 „DĖL VIEŠOSIOS TVARKOS SKYRIAUS PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
154. DĖL ŽEMĖS SKLYPO ŽIRGŲ G. 34, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO
155. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ, JŲ DALIŲ PARDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
156. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
157. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO BŪSTO PARDAVIMO
158. DĖL ĮGALIOJIMO
159. DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-03-15 ĮSAKYMO NR. DV-214 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PLANUOJAMŲ ATLIKTI 2019 METAIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
160. DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-03-15 ĮSAKYMO NR. DV-214 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PLANUOJAMŲ ATLIKTI 2019 METAIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (PRIEDAS)
161. DĖL ŠARŪNO KLĖGERIO DELEGAVIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJĄ
162. DĖL ĮGALIOJIMO BALSUOTI BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ SUSIRINKIME
163. DĖL ĮGALIOJIMO BALSUOTI BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ SUSIRINKIME
164. DĖL ĮGALIOJIMO BALSUOTI BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ SUSIRINKIME
165. DĖL ĮGALIOJIMO BALSUOTI BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ SUSIRINKIME
166. DĖL ĮGALIOJIMO BALSUOTI BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ SUSIRINKIME
167. DĖL ĮGALIOJIMO BALSUOTI BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ SUSIRINKIME
168. DĖL LĖŠŲ SKYRIMO ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS IŠ 2019 M. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS 25.01.01.04 IR 25.01.02.03 PRIEMONIŲ
169. DĖL SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJŲ VEIKLOS SRIČIŲ (FUNKCIJŲ) NUSTATYMO
170. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-03-26 SPRENDIMO NR. T-85 „DĖL PARDUODAMŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO SUDARYMO“ PAKEITIMO
171. DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERUI
172. DĖL ŽEMĖS SKLYPO PUTINŲ G. 28, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO
173. DĖL ĮGALIOJIMO BALSUOTI BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ SUSIRINKIME
174. DĖL ADRESO PAKEITIMO
175. DĖL ADRESO PAKEITIMO (PRIEDAS)
176. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. GRUODŽIO 1 D. ĮSAKYMO NR. DV-1486 „DĖL ŽEMĖS SKLYPO PRAMONĖS G. 1, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
177. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. GRUODŽIO 1 D. ĮSAKYMO NR. DV-1486 „DĖL ŽEMĖS SKLYPO PRAMONĖS G. 1, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (PRIEDAS)
178. DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO
179. DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO
180. DĖL ŽEMĖS SKLYPO GINTARO G. 6, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO
181. PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
182. DĖL SAUGAUS EISMO KOMISIJOS SUDARYMO
183. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-10-27 ĮSAKYMO NR. DV-1341 „DĖL DAUGIABUČIO NAMO GARDINO G. 41, ALYTUJE, BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO“ PAKEITIMO
184. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-03-09 ĮSAKYMO NR. DV-311 „DĖL DAUGIABUČIO NAMO ŠILELIO G. 7, ALYTUJE, BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO“ PAKEITIMO
185. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-10-05 ĮSAKYMO NR. DV-808 „DĖL ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO“ PAKEITIMO
186. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-09-02 ĮSAKYMO NR. DV-569 „DĖL ADMINISTRATORIŲ SKYRIMO“ PAKEITIMO
187. DĖL KOMPENSACIJŲ UŽ LENGVATAS TURINČIŲ KELEIVIŲ VEŽIMĄ
188. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS DIREKTORIAUS 2016-12-27 ĮSAKYMO NR. DV-1291 „DĖL SAUGAUS EISMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
189. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO IR PAKEITIMO
190. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO IR PAKEITIMO (PRIEDAS)
191. FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ PRAŠYMŲ PROJEKTUOTI IR STATYTI STATINIUS SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMUOSIUOSE SKLYPUOSE ARBA VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
192. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-01-30 ĮSAKYMO NR. DV-124 „DĖL PIRKIMŲ INICIATORIŲ IR PIRKIMŲ ORGANIZATORIŲ SKYRIMO" PAKEITIMO
193. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-06-10 ĮSAKYMO NR. DV-456 „DĖL DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ PASKYRIMO PRATĘSIMO“ PAKEITIMO
194. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016-11-29 ĮSAKYMO NR. DV-1136 „DĖL LEIDIMŲ VEŽTI KELEIVIUS LENGVAISIAIS AUTOMOBILIAIS TAKSI IŠDAVIMO“ PAKEITIMO
195. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. SAUSIO 9 D. ĮSAKYMO NR. DV-14 „DĖL ASMENŲ, PRETENDUOJANČIŲ TEIKTI ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO PASLAUGAS, SĄRAŠO SUDARYMO“ PAKEITIMO
196. DĖL BŪSTO PRITAIKYMO VAIKAMS SU SUNKIA NEGALIA PRAŠYMŲ PRIĖMIMO 2019 M. TERMINO NUSTATYMO
197. DĖL PAKARTOTINĖS SESIJOS LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO
198. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ APSKAITOS DUOMENŲ PATIKSLINIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR KOMISIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
199. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ APSKAITOS DUOMENŲ PATIKSLINIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR KOMISIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO (PRIEDAS)
200. DĖL VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS NARIO PAVADAVIMO

PirmasAnkstesnysis1234567...KitasPaskutinis