Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 21723 Rodyti po:
101. 4 PRIEDAS-2019 M. BIUDŽETO TIKSLINIMŲ LENTELĖ
102. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-36 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
103. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-5 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
104. 1 PRIEDAS-ŠVIETIMO PROGRAMA
105. 2 PRIEDAS-SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA
106. 3 PRIEDAS-SOCIALINĖS APSAUGOS PROGRAMA
107. 4 PRIEDAS-KULTŪROS PROGRAMA
108. 5 PRIEDAS-SAVIVALDYBĖS VEIKLOS PROGRAMA
109. 6 PRIEDAS-INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS IR APLINKOS KOKYBĖS GERINIMO PROGRAMA
110. 7 PRIEDAS-KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMA
111. 8 PRIEDAS-TURTO VALDYMO IR PLĖTROS PROGRAMA
112. 9 PRIEDAS-2019–2021 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMŲ TIKSLINIMO LENTELĖ
113. 10 PRIEDAS-2019–2021 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO (SVP) PROGRAMŲ SUVESTINĖ
114. DĖL BENDRABUČIO GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS
115. DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO
116. DĖL DELEGAVIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBĄ
117. DĖL LĖŠŲ IŠ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS SKYRIMO
118. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016-04-06 ĮSAKYMO NR. DV-298 „DĖL BUTŲ PIRKIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
119. DĖL ŽEMĖS SKLYPO STATYBININKŲ G. 87C (KADASTRINIS NR. 1101/0023:71), ALYTUJE, NAUDOJIMO BŪDO PAKEITIMO
120. DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRINIS NR. 1101/0008:83), ALYTUJE, PASKIRTIES IR NAUDOJIMO BŪDO PAKEITIMO
121. DĖL ADRESO SUTEIKIMO
122. DĖL ADRESO SUTEIKIMO (PRIEDAS)
123. DĖL ADRESŲ PAKEITIMO IR SUTEIKIMO (PRIEDAS)
124. DĖL ADRESŲ PAKEITIMO IR SUTEIKIMO
125. SAVIVALDYBĖS TARYBOS SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
126. DĖL NARIŲ PASKYRIMO Į VŠĮ ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES STEBĖTOJŲ TARYBĄ
127. DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEATLYGINTINAI NAUDOTIS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIS
128. DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEATLYGINTINAI NAUDOTIS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIS-PRIEDAS-TEROTPRIJŲ SCHEMOS
129. DĖL INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, 2020 M. FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ IR LENGVATŲ NUSTATYMO
130. DĖL PRIORITETINIO ŠALIGATVIŲ, PĖSČIŲJŲ IR DVIRATININKŲ TAKŲ ATNAUJINIMO IR NAUJŲ ĮRENGIMO SĄRAŠO PARENGIMO KOMISIJOS SUDARYMO
131. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-01-22 ĮSAKYMO NR. DV-52 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
132. DĖL VIDZGIRIO BOTANINIAME DRAUSTINYJE ESANČIO PAŽINTINIO TAKO ŽENKLINIMO (ATNAUJINIMO) PROJEKTO ĮGYVENDINIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO
133. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIRKETORIAUS 2016-04-14 ĮSAKYMO NR. DV-334 „DĖL SOCIALINIO BŪSTO PLĖTROS ALYTAUS MIESTE PROJEKTO ĮGYVENDINIMO GRUPĖS SUDARYMO“ PAKEITIMO
134. DĖL LEIDIMŲ LAIKYTI ŪKINIUS GYVŪNUS IŠDAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO
135. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-07-09 ĮSAKYMO NR. DV-450 „DĖL ADMINISTRATORIŲ SKYRIMO“ 1 PRIEDO 3 EILUTĖS PRIPAŽINIMO NETEKUSIA GALIOS
136. DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO 2.3 PRIEMONEI REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE ĮGYVENDINTI 2019 M. PASKIRSTYMO
137. DĖL ASMENŲ, ATSAKINGŲ UŽ PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKO NUO ALYTAUS KOLEGIJOS IKI PILIAKALNIO GATVĖS ĮRENGIMO ALYTUJE PROJEKTO PARENGIMĄ IR ĮGYVENDINIMĄ, SKYRIMO IR JŲ PAVADAVIMO
138. DĖL KOMPENSACIJŲ UŽ LENGVATAS TURINČIŲ KELEIVIŲ VEŽIMĄ
139. SAVIVALDYBĖS TARYBOS APLINKOS IR PLĖTROS KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
140. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
141. DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO
142. DĖL DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ PASKYRIMO PRATĘSIMO
143. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-02-28 ĮSAKYMO Nr. DV-173 „DĖL UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS, SKIRTOS UŽIMTUMO SKATINIMO IR MOTYVAVIMO PASLAUGŲ NEDIRBANTIEMS IR SOCIALINĘ PARAMĄ GAUNANTIEMS ASMENIMS MODELIUI ĮGYVENDINTI, ATVEJO KOMANDOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
144. PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
145. PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
146. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-03-30 SPRENDIMO NR. T-106 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS PRAMONINIŲ PATALPŲ NUOMOS PAJAMŲ SUBSIDIJAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
147. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-08-30 SPRENDIMO NR. T-254 „DĖL 2019 M. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO SRIČIŲ IR PRIORITETŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
148. DĖL ALYTAUS MIESTO STRATEGINIO PLĖTROS PLANO IKI 2030 METŲ RENGIMO
149. PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
150. PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

PirmasAnkstesnysis123456...KitasPaskutinis