Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 22035 Rodyti po:
101. SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
102. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO
103. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-10-30 SPRENDIMO NR. T-242 „DĖL ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ IR JŲ KAINŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
104. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-10-30 SPRENDIMO NR. T-242 „DĖL ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ IR JŲ KAINŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (LYGINAMOJI LENTELĖ)
105. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-06-27 SPRENDIMO NR. T-205 „DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOMS VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE“ PAKEITIMO
106. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-12-22 SPRENDIMO NR. T-333 „DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO ADMINISTRAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
107. SAUGAUS EISMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
108. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
109. DĖL ALYTAUS APSKRITIES SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO ŠEIMOS CENTRUI
110. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI, NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO
111. DĖL PRITARIMO „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTUI „BENDRADARBIAVIMAS – TERAPIJOS SĖKMĖ“
112. DĖL PRITARIMO ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ SAULĖS FOTOVOLTINĖS ELEKTRINĖS ĮRENGIMO ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOJE PROJEKTUI
113. DĖL PRITARIMO „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTUI „BŪK AKTYVUS – BŪSI SVEIKAS. II ETAPAS“
114. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO
115. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VILTIES G. 28A, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
116. DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO
117. DĖL VIEŠOJO PIRKIMO (PIRKIMO NR. 439893) NUTRAUKIMO
118. DĖL DETALIOJO PLANO TECHNINIŲ KLAIDŲ IŠTAISYMO
119. DĖL DETALIOJO PLANO TECHNINIŲ KLAIDŲ IŠTAISYMO (PRIEDAS)
120. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020-2022 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO IR 2020 M. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO RENGIMO GRAFIKO TVIRTINIMO
121. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-02-26 ĮSAKYMO NR. DV-255 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR DARBO REGLAMENTO TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
122. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS
123. DĖL ŽEMĖS SKLYPO GINTARO G. 28, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO
124. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-01-30 ĮSAKYMO NR. DV-124 „DĖL PIRKIMŲ INICIATORIŲ IR PIRKIMŲ ORGANIZATORIŲ SKYRIMO“ PAKEITIMO
125. DĖL NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ ĮSIGIJIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
126. DĖL EISMO RIBOJIMO
127. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS SUDARYMO
128. DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO
129. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ LIGONINĖS G. 12, ALYTUJE, PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS
130. DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO
131. DĖL EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS KOMISIJOS SEKRETORIAUS SKYRIMO
132. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-05-17 ĮSAKYMO NR. DV-628 „DĖL NEPANAUDOTŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PINIGINEI SOCIALINEI PARAMAI SKAIČIUOTI IR MOKĖTI KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
133. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ALYTAUS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO VALDYBOS NARIŲ
134. DĖL 2019 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ PAKEITIMO
135. DĖL ŽEMĖS SKLYPO RAIŽIŲ G. 8 (BUVO A. SAKALAUSKO G. 52, KADASTRINIS NR. 1101/0031:329), ALYTUJE, NAUDOJIMO BŪDO PAKEITIMO
136. DĖL TECHNINĖS KLAIDOS IŠTAISYMO 2019-06-14 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYME NR. DV-484 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-12-20 ĮSAKYMO NR. DV-1548 „DĖL VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (SAVIVALDYBĖS GYDYTOJO) PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO“
137. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ PATVIRTINIMO
138. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-07-15 ĮSAKYMO NR. DV-582 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
139. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO TVIRTINIMO
140. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO TVIRTINIMO (PRIEDAS)
141. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „KOSLITA“ INVESTICIJŲ SUTARČIAI
142. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „KOSLITA“ INVESTICIJŲ SUTARČIAI (INVESTICIJŲ SUTARTIS)
143. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-03-29 SPRENDIMO NR. T-77 „DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠE NENUMATYTŲ ATVEJŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
144. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-03-30 SPRENDIMO NR. T-65 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
145. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO 2018 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO
146. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO 2018 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO (ATASKAITA)
147. DĖL EISMO SUSTABDYMO
148. DĖL DETALIOJO PLANO RENGIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO
149. DĖL NARIŲ DELEGAVIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBĄ
150. DĖL PAVEDIMO LAIKINAI EITI ALYTAUS JOTVINGIŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGAS

PirmasAnkstesnysis123456...KitasPaskutinis