Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 22035 Rodyti po:
51. DĖL DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
52. DĖL DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
53. DĖL DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
54. SAVIVALDYBĖS TARYBOS APLINKOS IR PLĖTROS KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
55. DĖL NARIŲ PASKYRIMO Į VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES TUBERKULIOZĖS LIGONINĖS STEBĖTOJŲ TARYBĄ
56. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-12-20 SPRENDIMO NR. T-391 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
57. DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
58. FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ PRAŠYMŲ PROJEKTUOTI IR STATYTI STATINIUS SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMUOSIUOSE SKLYPUOSE ARBA VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
59. DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS
60. DĖL ALYTAUS JOTVINGIŲ GIMNAZIJOS 2019 M. ASIGNAVIMŲ KETVIRTINIO PASKIRSTYMO PAKEITIMO DERINIMO
61. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-284 „DĖL ALYTAUS MIESTO TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
62. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO DELEGAVIMO KANDIDATU Į VILNIAUS TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS TAIKINIMO KOMISIJĄ
63. DĖL BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO
64. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
65. DĖL ALYTAUS SENAMIESČIO PRADINĖS MOKYKLOS 2019 M. ASIGNAVIMŲ KETVIRTINIO PASKIRSTYMO PAKEITIMO DERINIMO
66. ETIKOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL POVILO LABUKO
67. ETIKOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL LAIMOS VINCĖS KIRKLIAUSKIENĖS
68. ETIKOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL GINTAUTO ANDRIUŠKEVIČIAUS
69. ETIKOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL VALIAUS MICEVIČIAUS
70. ETIKOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL GEDIMINO DAUKŠIO
71. ETIKOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL JURGIO KRASNICKO
72. ETIKOS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
73. DĖL PRITARIMO „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTUI „SUPRATINGA PASIENIO BENDRUOMENĖ“
74. DĖL PRITARIMO BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI, PROJEKTAMS
75. DĖL PRITARIMO PROJEKTAMS
76. DĖL PAVEDIMO LAIKINAI EITI ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DIREKTORIAUS PAREIGAS
77. DĖL PRITARIMO „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTUI „BENDRA JAUNIMO UŽIMTUMO INICIATYVA, SIEKIANT PATENKINTI TARPVALSTYBINIUS DARBO RINKOS POREIKIUS“
78. DĖL PRITARIMO „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTUI „VISUOMENINĖS ĮTRAUKTIES SKATINIMAS ASMENIMS, PATIRIANTIEMS SOCIALINĘ ATSKIRTĮ ALYTUJE IR BIALA PISKOJE“
79. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2019 METŲ II PUSMEČIO VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
80. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO BŪSTO PARDAVIMO
81. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-36 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
82. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-36 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
83. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-36 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
84. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-36 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
85. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-36 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
86. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-08-02 ĮSAKYMO NR. DV-625 „DĖL ALYTAUS APSKRITIES SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO ŠEIMOS CENTRUI“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
87. DĖL EISMO SUSTABDYMO
88. SAVIVALDYBĖS TARYBOS SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
89. ALYTAUS MIESTO VIEŠOJO TRANSPORTO ORGANIZAVIMO IR KONTROLĖS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
90. PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
91. PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
92. DĖL ŽEMĖS SKLYPO GLUOSNIŲ G. 8, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO
93. DĖL DETALIOJO PLANO KEITIMO TVIRTINIMO
94. DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-03-15 ĮSAKYMO NR. DV-214 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PLANUOJAMŲ ATLIKTI 2019 METAIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
95. DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-03-15 ĮSAKYMO NR. DV-214 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PLANUOJAMŲ ATLIKTI 2019 METAIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (PRIEDAS)
96. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMŲ IR JŲ KOORDINATORIŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO
97. SAVIVALDYBĖS TARYBOS APLINKOS IR PLĖTROS KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
98. DĖL ALYTAUS MIESTO STRATEGINIO PLĖTROS PLANO IKI 2030 METŲ PROJEKTO PARENGIMO TECHNINĖS UŽDUOTIES PARENGIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO
99. PASITARIMO DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIO PAŽYMĖJIMO-ELEKTRONINIO BILIETO IŠDAVIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PROJEKTO SVARSTYMO
100. DĖL LEIDIMO VAŽIUOTI AUTOMOBILIAIS

PirmasAnkstesnysis12345...KitasPaskutinis