Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 23020 Rodyti po:
51. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-12-28 SPRENDIMO NR. T-306 „DĖL PRIĖMIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
52. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
53. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
54. DĖL LEIDIMO VEŽTI KELEIVIUS LENGVAISIAIS AUTOMOBILIAIS TAKSI IŠDAVIMO
55. DĖL LEIDIMO VEŽTI KELEIVIUS LENGVAISIAIS AUTOMOBILIAIS TAKSI IŠDAVIMO
56. DĖL LĖŠŲ IŠ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS SKYRIMO
57. DĖL DETALIOJO PLANO TECHNINIŲ KLAIDŲ IŠTAISYMO
58. DĖL DETALIOJO PLANO TECHNINIŲ KLAIDŲ IŠTAISYMO (PRIEDAS)
59. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2011-12-23 ĮSAKYMO NR. DV-876 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VIDAUS AUDITO METODIKOS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
60. DĖL VIENKARTINĖS LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO
61. DĖL PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO
62. DĖL BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS NUOMOS MOKESČIO DALIES KOMPENSACIJOS SKYRIMO
63. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENAMIESČIO SENIŪNAIČIO RINKIMŲ (GYVENTOJŲ APKLAUSOS) GRAFIKO PATVIRTINIMO IR RINKIMŲ KOMISIJOS SUDARYMO
64. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-11-08 ĮSAKYMO NR. DV-909 „DĖL APLINKYBIŲ TYRIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
65. SAVIVALDYBĖS TARYBOS SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
66. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VŠĮ „ALYTAUS INFRASTRUKTŪRA“
67. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VŠĮ „ALYTAUS INFRASTRUKTŪRA“-PRIEDAS-TURTO SĄRAŠAS
68. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-352 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
69. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-352 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO-PRIEDAS
70. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI, JO PERDAVIMO, NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO
71. SAVIVALDYBĖS TARYBOS APLINKOS IR PLĖTROS KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
72. BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ MAIRONIO G. 22, ALYTUS BALSAVIMO RAŠTU BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS PROTOKOLAS
73. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
74. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS (PRIEDAS)
75. DĖL AUTOMOBILIO „FORD TRANSIT CUSTOM“, VALST. NR. HFK918, KURO NORMŲ NUSTATYMO
76. DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS
77. DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS
78. DĖL LEIDIMO VAŽIUOTI AUTOMOBILIAIS
79. DĖL SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTIES PAKEITIMO PASIKEITUS PAGRINDINIAM NUOMININKUI
80. DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS
81. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS STIPENDIJOS JAUNAJAM MENININKUI SKYRIMO
82. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PREMIJUOJAMO 14–29 METŲ JAUNIMO
83. DĖL DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO JAUNIMO G. 74, ALYTUJE, BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO
84. DĖL PRITARIMO ŽEMĖS SKLYPO A. SAKALAUSKO G. 22 ALYTUJE STATINIŲ STATYBOS ZONOS IR STATYBOS RIBOS KOREGAVIMUI
85. DĖL PRITARIMO ŽEMĖS SKLYPO A. SAKALAUSKO G. 22 ALYTUJE STATINIŲ STATYBOS ZONOS IR STATYBOS RIBOS KOREGAVIMUI (1 PRIEDAS)
86. DĖL ĮGALIOJIMO
87. DĖL DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO JAUNIMO G. 76, ALYTUJE, BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO
88. DĖL 2019 METŲ INVENTORIZACIJOS
89. DĖL TOLIMESNIO ATLIEKŲ TVARKYMO
90. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 7-ASIS POSĖDIS
91. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 7-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAPILDYMO
92. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-03-27 SPRENDIMO NR. T-97 „DĖL ALYTAUS MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
93. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-36 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
94. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-36 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (1 PRIEDAS)
95. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-36 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2 PRIEDAS)
96. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-36 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (3 PRIEDAS)
97. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-04-19 SPRENDIMO NR. T-89 „DĖL BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI, PROJEKTŲ IDĖJŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
98. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-12-19 SPRENDIMO NR. T-284 „DĖL ALYTAUS MIESTO TVARKOS IR ŠVAROS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
99. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-03-31 SPRENDIMO NR. T-81 „DĖL SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO IR SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO ORGANIZAVIMO APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
100. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-14 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR VALSTYBĖS TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

PirmasAnkstesnysis12345...KitasPaskutinis