Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 21865 Rodyti po:
1. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ, JŲ DALIŲ PARDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
3. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO BŪSTO PARDAVIMO
4. DĖL ŠARŪNO KLĖGERIO DELEGAVIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJĄ
5. DĖL SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJŲ VEIKLOS SRIČIŲ (FUNKCIJŲ) NUSTATYMO
6. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-03-26 SPRENDIMO NR. T-85 „DĖL PARDUODAMŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO SUDARYMO“ PAKEITIMO
7. DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERUI
8. DĖL ADRESO PAKEITIMO
9. DĖL ADRESO PAKEITIMO (PRIEDAS)
10. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. GRUODŽIO 1 D. ĮSAKYMO NR. DV-1486 „DĖL ŽEMĖS SKLYPO PRAMONĖS G. 1, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
11. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. GRUODŽIO 1 D. ĮSAKYMO NR. DV-1486 „DĖL ŽEMĖS SKLYPO PRAMONĖS G. 1, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (PRIEDAS)
12. DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO
13. DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO
14. DĖL ŽEMĖS SKLYPO GINTARO G. 6, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO
15. DĖL SAUGAUS EISMO KOMISIJOS SUDARYMO
16. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-10-27 ĮSAKYMO NR. DV-1341 „DĖL DAUGIABUČIO NAMO GARDINO G. 41, ALYTUJE, BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO“ PAKEITIMO
17. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-03-09 ĮSAKYMO NR. DV-311 „DĖL DAUGIABUČIO NAMO ŠILELIO G. 7, ALYTUJE, BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO“ PAKEITIMO
18. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-10-05 ĮSAKYMO NR. DV-808 „DĖL ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO“ PAKEITIMO
19. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-09-02 ĮSAKYMO NR. DV-569 „DĖL ADMINISTRATORIŲ SKYRIMO“ PAKEITIMO
20. DĖL KOMPENSACIJŲ UŽ LENGVATAS TURINČIŲ KELEIVIŲ VEŽIMĄ
21. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS DIREKTORIAUS 2016-12-27 ĮSAKYMO NR. DV-1291 „DĖL SAUGAUS EISMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
22. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO IR PAKEITIMO
23. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO IR PAKEITIMO (PRIEDAS)
24. FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ PRAŠYMŲ PROJEKTUOTI IR STATYTI STATINIUS SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMUOSIUOSE SKLYPUOSE ARBA VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
25. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-01-30 ĮSAKYMO NR. DV-124 „DĖL PIRKIMŲ INICIATORIŲ IR PIRKIMŲ ORGANIZATORIŲ SKYRIMO" PAKEITIMO
26. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-06-10 ĮSAKYMO NR. DV-456 „DĖL DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ PASKYRIMO PRATĘSIMO“ PAKEITIMO
27. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016-11-29 ĮSAKYMO NR. DV-1136 „DĖL LEIDIMŲ VEŽTI KELEIVIUS LENGVAISIAIS AUTOMOBILIAIS TAKSI IŠDAVIMO“ PAKEITIMO
28. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. SAUSIO 9 D. ĮSAKYMO NR. DV-14 „DĖL ASMENŲ, PRETENDUOJANČIŲ TEIKTI ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO PASLAUGAS, SĄRAŠO SUDARYMO“ PAKEITIMO
29. DĖL BŪSTO PRITAIKYMO VAIKAMS SU SUNKIA NEGALIA PRAŠYMŲ PRIĖMIMO 2019 M. TERMINO NUSTATYMO
30. DĖL PAKARTOTINĖS SESIJOS LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO
31. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ APSKAITOS DUOMENŲ PATIKSLINIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR KOMISIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
32. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ APSKAITOS DUOMENŲ PATIKSLINIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR KOMISIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO (PRIEDAS)
33. DĖL VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS NARIO PAVADAVIMO
34. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO 2018-05-25 POTVARKIO NR. M-20 „DĖL MONUMENTALIOSIOS DAILĖS KŪRINIŲ STATYMO IR JŲ PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
35. DĖL ADRESŲ PAKEITIMO IR SUTEIKIMO
36. DĖL ADRESŲ PAKEITIMO IR SUTEIKIMO (PRIEDAS)
37. DĖL LĖŠŲ SKYRIMO JAUNIMO INICIATYVOMS
38. DĖL ALYTAUS APSKRITIES SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO
39. MATERIALIOJO TURTO, PERDUODAMO ALYTAUS LOPŠELIUI-DARŽELIUI „ŠALTINĖLIS“, SĄRAŠAS (1 PRIEDAS)
40. MATERIALIOJO TURTO, PERDUODAMO ALYTAUS LOPŠELIUI-DARŽELIUI „GIRINUKAS“, SĄRAŠAS (2 PRIEDAS)
41. MATERIALIOJO TURTO, PERDUODAMO ALYTAUS LOPŠELIUI-DARŽELIUI „VYTURĖLIS“, SĄRAŠAS (3 PRIEDAS)
42. DĖL KONKURSŲ Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ, UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ, SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKĖ AR JOS DALININKĖ YRA SAVIVALDYBĖ, VADOVŲ PAREIGAS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
43. DĖL KONKURSŲ Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ, UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ, SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKĖ AR JOS DALININKĖ YRA SAVIVALDYBĖ, VADOVŲ PAREIGAS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO (PRIEDAS)
44. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS SPORTO KLUBŲ VEIKLOS PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO IR ADMINISTRAVIMO PAPILDOMO KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS SĄLYGŲ TVIRTINIMO
45. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-03-21 ĮSAKYMO NR. DV-360 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE NENAUDOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SĄRAŠO PARENGIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
46. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016-12-23 ĮSAKYMO NR. DV-1281 „DĖL FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ PRAŠYMŲ PROJEKTUOTI IR STATYTI STATINIUS SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMUOSE SKLYPUOSE ARBA VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE NAGRINĖJIMO KOMISIJOS“ PAKEITIMO
47. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO IR PAKEITIMO
48. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO IR PAKEITIMO (PRIEDAS)
49. DĖL IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO
50. DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis