Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 22823 Rodyti po:
1. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-12-19 SPRENDIMO NR. T-284 „DĖL ALYTAUS MIESTO TVARKOS IR ŠVAROS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VINGIO G. 15A, ALYTUJE, PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS
3. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-14 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR VALSTYBĖS TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
4. PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
5. DĖL PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO
6. DĖL PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO (PRIEDAS)
7. DĖL ADRESŲ PAKEITIMO
8. DĖL ADRESŲ PAKEITIMO (PRIEDAS)
9. DĖL INVESTUOTOJŲ ATRANKOS IR ŽEMĖS SKLYPŲ NUOMOS NE AUKCIONO BŪDU ALYTAUS PRAMONĖS PARKE
10. DĖL INVESTUOTOJŲ ATRANKOS IR ŽEMĖS SKLYPŲ NUOMOS NE AUKCIONO BŪDU ALYTAUS PRAMONĖS PARKE-1 PRIEDAS-TVARKOS APRAŠAS
11. DĖL INVESTUOTOJŲ ATRANKOS IR ŽEMĖS SKLYPŲ NUOMOS NE AUKCIONO BŪDU ALYTAUS PRAMONĖS PARKE-2 PRIEDAS-INVESTICIJŲ SUTARTIES FORMA
12. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBAI
13. DĖL PRITARIMO SUSITARIMUI DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „MULDAIGIS“ 2019-11-05 INVESTICIJŲ SUTARTIES NR. SR-1794 PAKEITIMO
14. DĖL PRITARIMO SUSITARIMUI DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „MULDAIGIS“ 2019-11-05 INVESTICIJŲ SUTARTIES NR. SR-1794 PAKEITIMO-PRIEDAS-INVESTICIJŲ SUTARTIES PAKEITIMAS
15. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-352 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
16. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-04-19 SPRENDIMO NR. T-89 „DĖL BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI, PROJEKTŲ IDĖJŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
17. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-351 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
18. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-03-27 SPRENDIMO NR. T-97 „DĖL ALYTAUS MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
19. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-28 SPRENDIMO NR. T-160 ,,DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
20. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-08-29 SPRENDIMO NR. T-277 „DĖL BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
21. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003-10-30 SPRENDIMO NR. T-227 „DĖL SPORTO SALIŲ NAUDOJIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
22. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-05-29 SPRENDIMO Nr. T-145 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SPORTININKŲ PREMIJŲ SKYRIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
23. DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS RINKOS KAINOMIS
24. DĖL ŽEMĖS SKLYPO NUOMOS SUTARTIES SU UAB „KOSLITA“ NUTRAUKIMO PRIEŠ TERMINĄ
25. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-36 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
26. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-36 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO-1 PRIEDAS-BIUDŽETO PAJAMOS
27. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-36 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO-2 PRIEDAS-ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS
28. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-36 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO-3 PRIEDAS-ASIGNAVIMAI PAGAL LĖŠŲ ŠALTINIUS
29. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-36 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO-4 PRIEDAS-TIKSLINIMO LENTELĖ
30. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-10-27 SPRENDIMO NR. T-279 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO
31. DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PARTNERIO TEISĖMIS MOKINIŲ UGDYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMO DIEGIANT KOKYBĖS KREPŠELĮ PROJEKTE
32. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-06-27 SPRENDIMO NR. T-225 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO KOMISIJOS“ PAKEITIMO
33. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-07-30 SPRENDIMO NR. T-222 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DALIES KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO IR PERMOKĖTŲ KOMPENSACIJŲ GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
34. DĖL ŽEMĖS SKLYPO ARTOJŲ G. 33A, SAVIVALDYBĖS VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO
35. DĖL ŽEMĖS SKLYPO ARTOJŲ G. 33A, SAVIVALDYBĖS VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO-PRIEDAS-VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS SUTARTIS
36. DĖL VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖS PRIĖMIMO IR SKUBIOSIOS PAGALBOS SKYRIAUS PASLAUGŲ TEIKIMO SISTEMOS ANALIZĖS DARBO GRUPĖS
37. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KAPAVIEČIŲ (KAPŲ) PRIPAŽINIMO NEPRIŽIŪRIMOMIS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
38. PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
39. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-05-17 ĮSAKYMO NR. DV-628 „DĖL NEPANAUDOTŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PINIGINEI SOCIALINEI PARAMAI SKAIČIUOTI IR MOKĖTI KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
40. DĖL LEIDIMO VEŽTI KELEIVIUS LENGVUOJU AUTOMOBILIU TAKSI IŠDAVIMO
41. DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO
42. DĖL ALYTAUS MIESTO KALĖDINĖS EGLĖS PAPUOŠIMO PASLAUGOS PRIĖMIMO KOMISIJOS SUDARYMO
43. DĖL KOMPENSACIJŲ UŽ LENGVATAS TURINČIŲ KELEIVIŲ VEŽIMĄ
44. DĖL ŽEMĖS SKLYPO V. KRĖVĖS G. 6A VERTĖS PRIEDO DĖL INŽINERINIŲ STATINIŲ NUSTATYMO
45. DĖL INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
46. DĖL VIENKARTINĖS LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS
47. DĖL ATSAKINGO UŽ PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES IR TINKAMUMO VERTINIMĄ, PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO KONTROLĘ IR STEBĖSENĄ SKYRIAUS SKYRIMO
48. DĖL ŽEMĖS SKLYPO MEDELYNO G. 35A, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO
49. DĖL ADRESO PAKEITIMO IR PANAIKINIMO
50. DĖL ADRESO PAKEITIMO IR PANAIKINIMO (PRIEDAS)

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis