Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 23028 Rodyti po:
1. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 8-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS
2. DĖL SUTIKIMO ĮKEISTI ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO ŽEMĖS SKLYPO NUOMOS TEISĘ
3. DĖL SUTIKIMO ĮKEISTI ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO ŽEMĖS SKLYPO NUOMOS TEISĘ-PRIEDAS
4. DĖL ALYTAUS SENAMIESČIO PRADINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS SKYRIMO IR PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTO NUSTATYMO
5. NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ AR KITŲ STATINIŲ NUOMOS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
6. DĖL ASMENŲ, ATSAKINGŲ UŽ PASITIKĖJIMO KABINETO ALYTUJE PROJEKTO VALDYMĄ, SKYRIMO
7. DĖL ŽEMĖS SKLYPO VIDZGIRIO G. 12, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO
8. DĖL LEIDIMO VEŽTI KELEIVIUS LENGVUOJU AUTOMOBILIU TAKSI IŠDAVIMO
9. DĖL ŽEMĖS SKLYPO PUODŽIŲ G. 3, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO
10. DĖL ŽEMĖS SKLYPO PUODŽIŲ G. 3, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO (PRIEDAS)
11. INFORMACIJA APIE ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS KOMISIJOS VEIKLĄ 2019 METAIS
12. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-11-24 SPRENDIMO NR.T-315 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APDOVANOJIMŲ UŽ NUOPELNUS IR JŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
13. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-11-24 SPRENDIMO NR.T-315 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APDOVANOJIMŲ UŽ NUOPELNUS IR JŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO-TVARKOS APRAŠAS
14. DĖL ADRESO PAKEITIMO IR SUTEIKIMO
15. DĖL ADRESO PAKEITIMO IR SUTEIKIMO (PRIEDAS)
16. DĖL 2019 METŲ ALYTAUS MIESTO SPORTININKŲ PREMIJAVIMO
17. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-08-17 ĮSAKYMO NR. DV-661 „DĖL ANTRINIŲ ŽALIAVŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ ALYTAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ RAJONUOSE, GARAŽŲ SAVININKŲ BENDRIJOSE, KAPINĖSE, PARKUOSE IR KITOJE VIEŠOJE ERDVĖJE PASTATYMO VIETŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
18. DĖL ŽEMĖS SKLYPO JIEZNO G. 32, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO (PRIEDAS)
19. DĖL ŽEMĖS SKLYPO JIEZNO G. 32, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO
20. DĖL PRITARIMO 2014–2020 M. LIETUVOS IR RUSIJOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMOS PROJEKTUI „KURIANT TILTUS: TURIZMO IR KULTŪROS VYSTYMAS SOVETSKO IR ALYTAUS REGIONUOSE“
21. DĖL PRITARIMO 2014–2020 M. LIETUVOS IR RUSIJOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMOS PROJEKTUI „KURIANT TILTUS: TURIZMO IR KULTŪROS VYSTYMAS SOVETSKO IR ALYTAUS REGIONUOSE“-1 PRIEDAS
22. DĖL PRITARIMO 2014–2020 M. LIETUVOS IR RUSIJOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMOS PROJEKTUI „KURIANT TILTUS: TURIZMO IR KULTŪROS VYSTYMAS SOVETSKO IR ALYTAUS REGIONUOSE“-2 PRIEDAS-PROJEKTO BIUDŽETAS
23. DĖL ALYTAUS SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYKLOS DIREKTORIAUS SKYRIMO IR PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTO NUSTATYMO
24. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ, VIEŠŲJŲ, NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO IR PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGŲ MOKINIŲ VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
25. KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
26. KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
27. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-11-13 ĮSAKYMO NR. DV-924 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO IŠ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO“ PAKEITIMO
28. DĖL TEIKIMO SVARSTYTI ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTĄ
29. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-03-28 SPRENDIMO NR. T-75 „DĖL SPECIALIŲJŲ LEIDIMŲ STATYTI TRANSPORTO PRIEMONES KELIO ŽENKLO NR. 531 „REZERVUOTA STOVĖJIMO VIETA“ GALIOJIMO ZONOJE IŠDAVIMO, ŠIO ŽENKLO ĮRENGIMO IR PAŠALINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
30. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-5 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
31. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-5 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO-21 PROGRAMA
32. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-5 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO-22 PROGRAMA
33. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-5 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO-23 PROGRAMA
34. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-5 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO-24 PROGRAMA
35. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-5 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO-25 PROGRAMA
36. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-5 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO-26 PROGRAMA
37. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-5 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO-27 PROGRAMA
38. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-5 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO-28 PROGRAMA
39. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-5 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO-29 PROGRAMA
40. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-5 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO-30 PROGRAMA
41. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-5 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO-AIŠKINAMOJO RAŠTO 1 PRIEDAS
42. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-5 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO-AIŠKINAMJO RAŠTO 2 PRIEDAS
43. DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO IR STRUKTŪROS PATVIRTINIMO
44. DĖL UAB „VEKTRONA“ ATLEIDIMO NUO VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO
45. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-36 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
46. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-36 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO-1 PRIEDAS-BIUDŽETO PAJAMOS
47. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-36 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO-2 PRIEDAS-ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS
48. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-36 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO-3 PRIEDAS-ASIGNAVIMAI PAGAL LĖŠŲ ŠALTINIUS
49. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-36 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO-TIKSLINIMO LENTELĖ
50. DĖL INVESTAVIMO ALYTAUS PRAMONĖS PARKE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis