Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 18868 Rodyti po:
1. DĖL MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 49-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS
2. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-04-24 SPRENDIMO NR. T-115 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO“ PAKEITIMO
3. DĖL EISMO SUSTABDYMO
4. DĖL 2018 M. SOCIALINĖS APSAUGOS PROGRAMOS 23.01.02.08 PRIEMONĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ REMTI SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ, PASKIRSTOS TVIRTINIMO
5. DĖL LEIDIMO VAŽIUOTI AUTOMOBILIAIS
6. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-66 „DĖL PRITARIMO ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGINĖS ALGOS NUSTATYMUI“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
7. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-21 „DĖL PRITARIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
8. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007-12-07 SPRENDIMO NR. T-253 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO" PAKEITIMO
9. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-08-27 SPRENDIMO NR. T-225 „DĖL NAUJOS SUDĖTIES ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
10. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016-08-02 ĮSAKYMO NR. DV-705 „DĖL ALYTAUS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ TARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ ĮSIGIJIMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ SUDERINIMO IR PAREIGYBIŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
11. DĖL SILVIJOS PEŠTENIENĖS ATLEIDIMO IŠ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGŲ
12. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-09-24 SPRENDIMO NR. T-272 „DĖL VAŽIAVIMO NUOLAIDOS SPALIO 1 DIENĄ TAIKYMO TVARKOS APRAŠO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
13. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO SRITIES KVIETIMŲ TEIKTI PARAIŠKAS SĄLYGŲ APRAŠŲ TVIRTINIMO
14. DĖL EISMO SUSTABDYMO
15. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016-07-07 ĮSAKYMO NR. DV-628 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS INICIATYVOS ATRANKOS KONKURSO NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
16. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-01-30 ĮSAKYMO NR. DV-124 „DĖL PIRKIMŲ INICIATORIŲ IR PIRKIMŲ ORGANIZATORIŲ SKYRIMO“ PAKEITIMO
17. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-09 SPRENDIMU NR. T-38 PATVIRTINTŲ RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ TOBULINIMO DARBO GRUPĖS IŠVADOMS
18. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-09 SPRENDIMU NR. T-38 PATVIRTINTŲ RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ TOBULINIMO DARBO GRUPĖS IŠVADOMS
19. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-01-18 ĮSAKYMO NR. DV-61 „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, NUMATOMŲ GRĄŽINTI PILIEČIAMS NATŪRA, NAUDOJIMO DUOMENŲ NURODYMO IR PLANŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
20. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-01-18 ĮSAKYMO NR. DV-61 „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, NUMATOMŲ GRĄŽINTI PILIEČIAMS NATŪRA, NAUDOJIMO DUOMENŲ NURODYMO IR PLANŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (PRIEDAS)
21. DĖL ĮGALIOJIMO ORGANIZUOTI VIEŠOJO PIRKIMO PROCEDŪRAS
22. DĖL ALYTAUS MIESTO TEATRO 2018 M. ASIGNAVIMŲ KETVIRTINIO PASKIRSTYMO PAKEITIMO DERINIMO
23. DĖL PRITARIMO BUVUSIOS ALYTAUS NAFTOS BAZĖS TERITORIJOS SAKŲ G. 3 SUTVARKYMO PROJEKTUI
24. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-06-28 SPRENDIMO NR. T-191 „DĖL GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO IR PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO“ PRIEDO PAKEITIMO
25. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-06-28 SPRENDIMO NR. T-191 „DĖL GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO IR PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO“ PRIEDO PAKEITIMO
26. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
27. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
28. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 M. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
29. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 M. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
30. DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEATLYGINTINAI NAUDOTIS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIS
31. DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEATLYGINTINAI NAUDOTIS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIS
32. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ BŪSTŲ PARDAVIMO
33. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-02-01 SPRENDIMO NR. T-14 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
34. SPRENDIMO PROJEKTO PRIEDAS-BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS
35. SPRENDIMO PROJEKTO PRIEDAS-BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL LĖŠŲ ŠALTINIUS
36. SPRENDIMO PROJEKTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PRIEDAS
37. SPRENDIMO PROJEKTO PRIEDAS- BIUDŽETO PAJAMOS
38. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-28 SPRENDIMO NR. T-159 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
39. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-28 SPRENDIMO NR. T-159 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
40. DĖL SPECIALIOSIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS MOKYMO LĖŠŲ DALIES, TENKANČIOS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI, APSKAIČIAVIMO, PASKIRSTYMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
41. DĖL MOKYKLŲ, VYKDANČIŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, GRUPIŲ JOSE SKAIČIŲ IR MODELIŲ NUSTATYMO
42. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ TOBULINIMO
43. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIŲ PAREIGINIŲ ALGŲ NUSTATYMO
44. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIŲ PAREIGINIŲ ALGŲ NUSTATYMO
45. DĖL PRITARIMO ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGINĖS ALGOS NUSTATYMUI
46. DĖL PRITARIMO PAPILDOMAM SUSITARIMUI PRIE 2016 M. LIEPOS 13 D. BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES „KURIANT IR ĮVEIKLINANT GAMTOS MOKSLŲ, TECHNOLOGIJŲ, INŽINERIJOS, MATEMATIKOS TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS VEIKLOS ATVIROS PRIEIGOS CENTRĄ ALYTAUS APSKRITIES TERITORIJOJE“ NR. B2-292/SR-1131(10.60)
47. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-02-01 SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
48. 1 PRIEDAS
49. AIŠKINAMOJO RAŠTO PRIEDAS
50. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-12-22 SPRENDIMO NR. T-372 „DĖL TRANSPORTO LENGVATOS SUTEIKIMO KELEIVIAMS, VAŽIUOJANTIEMS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ 4.2. PUNKTO PAKEITIMO

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis