Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 18434 Rodyti po:
1. DĖL MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 46-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS
2. DĖL TAUTVYDO TAMULEVIČIAUS ATLEIDIMO IŠ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO PAREIGŲ PRIEŠ TERMINĄ DĖL NEPASITIKĖJIMO
3. DĖL TAUTVYDO TAMULEVIČIAUS ATLEIDIMO IŠ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO PAREIGŲ PRIEŠ TERMINĄ DĖL NEPASITIKĖJIMO
4. DĖL VALĖS GIBIENĖS ATLEIDIMO IŠ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO PAREIGŲ PRIEŠ TERMINĄ DĖL NEPASITIKĖJIMO
5. DĖL VALĖS GIBIENĖS ATLEIDIMO IŠ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO PAREIGŲ PRIEŠ TERMINĄ DĖL NEPASITIKĖJIMO
6. DĖL ŽEMĖS SKLYPO UŽUOVĖJOS G. 4 VERTĖS PRIEDO DĖL INŽINERINIŲ STATINIŲ NUSTATYMO
7. DĖL PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO
8. DĖL MOKSLO IR KULTŪROS PASTATŲ KOMPLEKSO STUDENTŲ G. 4, ALYTUJE, PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTO, KAI KEIČIAMA VIENO KORPUSO PASKIRTIS IŠ KULTŪROS Į MOKSLO, TVIRTINIMO
9. DĖL PREMIJŲ SKYRIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ ABITURIENTAMS, GAVUSIEMS VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VIENĄ IR DAUGIAU 100 BALŲ ĮVERTINIMUS
10. DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS
11. DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IR TABAKO GAMINIAIS PAPILDYMO IR PATIKSLINIMO
12. DĖL VIEŠOJO PIRKIMO NUTRAUKIMO
13. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO IR 2019 M. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO RENGIMO GRAFIKO TVIRTINIMO
14. DĖL KOMPENSACIJŲ UŽ LENGVATAS TURINČIŲ KELEIVIŲ VEŽIMĄ
15. DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO
16. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-03-31 ĮSAKYMO NR. DP-115-(4.26) „DĖL STRATEGINIO PLANAVIMO IR FINANSŲ SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ 1 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
17. DĖL ĮGALIOJIMŲ VYKDYTI FUNKCIJAS, SUSIJUSIAS SU VAIKO GLOBOS (RŪPYBOS) ORGANIZAVIMU ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE
18. DĖL ĮGALIOJIMŲ VYKDYTI FUNKCIJAS, SUSIJUSIAS SU ASMENŲ, NORINČIŲ TAPTI VAIKO GLOBĖJU (RŪPINTOJU), BUDINČIU GLOBOTOJU AR ĮTĖVIU, PRAŠYMŲ PRIĖMIMU IR NAGRINĖJIMU
19. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013-08-19 ĮSAKYMO NR. P-266 „DĖL INVESTICINIŲ PROJEKTŲ SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATŲ IR PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO“ 1.1 PAPUNKČIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
20. DĖL EISMO SUSTABDYMO
21. DĖL TVOROS, APTVERIANT ALYTAUS M. ŽYDŲ SENĄSIAS KAPINES (33709), ŠALIA MEDŽIOTOJŲ GATVĖS, ALYTUJE PROJEKTO IR STATINIO RODIKLIŲ TVIRTINIMO IR SUVESTINIO STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMO TVIRTINIMO
22. DĖL TVOROS, APTVERIANT ALYTAUS M. ŽYDŲ SENĄSIAS KAPINES (33709), ŠALIA MEDŽIOTOJŲ GATVĖS, ALYTUJE PROJEKTO IR STATINIO RODIKLIŲ TVIRTINIMO IR SUVESTINIO STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMO TVIRTINIMO (PRIEDAS)
23. DĖL KONKURSO ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI PASKELBIMO
24. DĖL KONKURSO ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI PASKELBIMO
25. DĖL KONKURSO ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI PASKELBIMO
26. DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO
27. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS NARIŲ PAVADAVIMO
28. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-02-05 ĮSAKYMO NR. DV-147 „DĖL UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS DARBDAVIAMS ATRINKTI ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO IR UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS VYKDYMO PARAIŠKOS FORMOS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
29. DĖL PRITARIMO PASTATO NAUJOJOJE GATVĖJE 114B, ALYTUJE, STATYBOS ZONOS KOREGAVIMUI
30. DĖL PRITARIMO PASTATO NAUJOJOJE GATVĖJE 114B, ALYTUJE, STATYBOS ZONOS KOREGAVIMUI (PRIEDAS)
31. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO
32. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO (PRIEDAS)
33. DĖL LĖŠŲ SKYRIMO ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJAI
34. DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO 2.3 PRIEMONEI „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINTI 2018 M. PASKIRSTYMO
35. DĖL ĮGALIOJIMO ŠVIETIMO SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJAI RASAI KUCKAILIENEI
36. DĖLALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-10-30 SPRENDIMO NR. T-249 „DĖL MOKESČIO UŽ NAKVYNĘ ALYTAUS NAKVYNĖS NAMUOSE NUSTATYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
37. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOMS
38. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOMS (PRIEDAS 1)
39. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOMS (PRIEDAS 2)
40. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOMS (PRIEDAS 3)
41. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOMS (PRIEDAS 4)
42. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOMS (PRIEDAS 5)
43. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOMS (PRIEDAS 6)
44. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOMS (PRIEDAS 7)
45. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOMS (PRIEDAS 8)
46. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOMS (PRIEDAS 9)
47. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOMS (PRIEDAS 10)
48. DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERĖMIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE
49. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-02-26 ĮSAKYMO NR. DV-254 „DĖL 2018 M. SOCIALINĖS APSAUGOS PROGRAMOS 23.01.02.01 PRIEMONĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMAI ĮGYVENDINTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
50. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-02-25 ĮSAKYMO NR. DP-67-(4.26) „DĖL PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO“ 1.27–1.28 PAPUNKČIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis