Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 20384 Rodyti po:
1. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS FINANSINĖS PARAMOS TEIKIMO INVESTUOTOJAMS, BESIKURIANTIEMS ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS VIDZGIRIO FILIALO PERKĖLIMO
3. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS VIDZGIRIO FILIALO PERKĖLIMO
4. ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
5. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-14 SPRENDIMO NR. T-133 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
6. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-04-24 SPRENDIMO NR. T-115 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO“ PAKEITIMO
7. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO
8. DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO
9. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-01-11 ĮSAKYMO NR. DV-27 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. AKREDITUOTŲ LAISVŲJŲ MOKYTOJŲ PATEIKTŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ IR AKREDITUOTŲ KITŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ SĄRAŠŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
10. DĖL ASMENŲ IR ŠEIMŲ, TURINČIŲ TEISĘ Į PARAMĄ BŪSTUI IŠSINUOMOTI, SĄRAŠO TVIRTINIMO
11. DĖL ADRESO SUTEIKIMO
12. PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
13. PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
14. PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
15. DĖL PRITARIMO LIETUVOS UŽIMTUMO TARNYBOS, JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI
16. DĖL PRITARIMO LIETUVOS UŽIMTUMO TARNYBOS, JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI-PRIEDAS
17. DĖL N. KAŠKONAITĖS DELEGAVIMO Į ETIKOS KOMISIJĄ
18. DĖL KOMUNIKACIJOS SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
19. DĖL KOMUNIKACIJOS SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO (PRIEDAS)
20. SAVIVALDYBĖS TARYBOS SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
21. PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
22. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠĮ ALYTAUS NEĮGALIŲJŲ UŽIMTUMO DIENOS CENTRUI
23. DĖL DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO TVIRTINIMO
24. DĖL DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO TVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
25. DĖL DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO TVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
26. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-07-10 ĮSAKYMO NR. DV-838 „DĖL UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS IR DARBDAVIŲ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
27. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PROGRAMOS PRIEMONĖS UŽTIKRINTI ATVYKUSIŲ, GRĮŽUSIŲ IŠ UŽSIENIO IR MOTYVUOTŲ MOKINIŲ PAPILDOMĄ PAGILINTĄ UGDYMĄ LĖŠŲ NAUDOJIMO IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
28. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-12-04 ĮSAKYMO NR. DV-1492 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
29. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO TVIRTINIMO
30. KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
31. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
32. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
33. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
34. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
35. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
36. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
37. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
38. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
39. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
40. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
41. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
42. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
43. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO
44. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO
45. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO
46. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO
47. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINEI
48. DĖL ĮSTAIGOS VADOVO KADENCIJOS NUSTATYMO
49. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI
50. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2019 METŲ PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis