Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-397 2019-11-08
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                              Projektas

2019-11-08 Nr. TŽ-397

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO DEMOGRAFINIŲ POKYČIŲ IR INOVATYVIŲ EMIGRACIJOS MAŽINIMO SPRENDIMŲ SUKŪRIMO PROJEKTO

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, atsižvelgdama į Europos Komisijos miestų inovacijos veiksmų („Urban Innovative Actions“) iniciatyvą, patvirtintą Europos Komisijos 2014-03-11 direktyva Nr. 522/2014, Alytaus miesto savivaldybės taryba n  u  s  p  r  e  n  d  ž  i  a:

1. Pritarti Alytaus miesto demografinių pokyčių ir inovatyvių emigracijos mažinimo sprendimų sukūrimo projektui.

2. Numatyti Alytaus miesto savivaldybės biudžete 20 proc. dydžio dalinį finansavimą nuo projekto dalies, įgyvendinamos Alytaus miesto savivaldybėje, jeigu bus gauta Europos Sąjungos finansinė parama.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                     


 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL ALYTAUS MIESTO DEMOGRAFINIŲ POKYČIŲ IR INOVATYVIŲ EMIGRACIJOS MAŽINIMO SPRENDIMŲ SUKŪRIMO PROJEKTO

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-11-04

Alytus

 

Alytaus miesto savivaldybės administracija kartu su partnere VšĮ „Blockchain Centre Vilnius“ ne vėliau kaip iki 2019-12-12 ketina pateikti paraišką projekto finansavimui gauti pagal Europos Komisijos miestų inovacijos veiksmų („Urban Innovative Actions“, toliau – UIA) iniciatyvą (5-asis kvietimas teikti paraiškas). UIA iniciatyvoje siūloma galimybė pereiti nuo įprastinių projektų, kurie finansuojami tradiciniais šaltiniais, plačių užmojų ir kūrybingas inovatyvias idėjas paversti prototipais, kurie galėtų būti išbandyti mieste. UIA gali paremti itin naujoviškus ir eksperimentinius bandomuosius projektus, kuriuos tradiciniai finansavimo šaltiniai atmestų kaip pernelyg rizikingus. ES parama – 80 proc. tinkamų išlaidų, 20 proc. nuosavas indėlis (partnerių indėlis gali būti finansinis ir (arba) indėlis natūra).

 

Informacija apie projektą, teikiamą pagal programos demografinių pokyčių temą

 

Projekto pavadinimas – Alytaus miesto demografinių pokyčių ir inovatyvių emigracijos mažinimo sprendimų sukūrimas.

Pagrindinė paramos gavėja Alytaus miesto savivaldybės administracija.

Partnerė VšĮ „Blockchain Centre Vilnius“.

Projekto metu numatoma sukurti sistemą, skirtą Alytaus ir alytiškių bendruomenei, kuri apimtų šiuos lygmenis:

*Suburti globalią alytiškių bendruomenę, pasitelkus sukurtą dirbtinio intelekto paieškos įrankį – paieškos per socialinius tinklus, internetą funkciją, identifikuojančią buvusius Alytaus gyventojus, siunčiant jiems kvietimus ir suteikiant prisijungimą. Proceso įžaidybinimo („gamification“) funkcija: atlygiai už prisijungimo lygių praėjimą / draugų pritraukimą. Simboliniai paskatinimai (pvz., tinklo narius miesto meras kviečia į šventę, nariai gauna Alytiškio pasą (nuolaidas teikia vietos verslai ir savivaldybė) ir pan.

* Į tą patį tinklą suburiami ir vietos gyventojai – juos motyvuoja įsitraukti per išmaniąją programėlę teikiamos paslaugos (mokyklos, darželiai, paslaugos verslui, socialinės paslaugos), renginiai, darbo pasiūlymai, galimybės (verslas, investicijos) ir pan.

* Į tinklą sutelkta bendruomenė (ją sudaro tiek vietos gyventojai, tiek emigrantai) – duomenys saugomi „Distributed Ledger Technology“ principu, tai veikia kaip socialinis tinklas. Per jį skleidžiama informacija (paslaugos, renginiai, skelbimai). Emigravusieji alytiškiai suburiami renginiams (kultūra, istorija), sužino apie verslo galimybes, darbą, mentorystės, labdaros iniciatyvą, vietos amatus ir sportą.

* Skatinamas sugrįžimas (išvykusių „pririšimas“ prie Alytaus – įtraukimas į miesto aktualijas, informacijos teikimas (socialinio tinklo funkcija); skatinimas saugiai investuoti į gimtąjį miestą, remti emigrantams svarbią ir mielą iniciatyvą, įsitraukti, dalyvauti jo gyvenime nuotoliniu būdu arba grįžus per atostogas, nuolatinis galimybių įsikurti Alytuje reklamavimas, konkretūs pasiūlymai, pritaikyti konkrečių tinklo narių profiliui ir poreikiams; reintegracijos paslaugos (mokyklos, darželiai, paslaugos verslui, socialinės paslaugos, senjorų švietimas), renginiai, darbo pasiūlymai, galimybės (verslas, investicijos).

Projekto veiklos rūšys:

Duomenų bazės, kuriomis galima susisiekti su iš Alytaus išvykusiais asmenimis, sukūrimas (50 000 Eur), išmaniosios programėlės („apps“) sukūrimas (250 000 Eur), aktyvios marketingo kompanijos (bent 6 mėnesius) vykdymas: komandos sudarymas, nuolatinio naujienų srauto užtikrinimas, skatinamosios programos kūrimas, gyvų susitikimų (pvz., miesto šventės metu) organizavimas ir t. t. (100 000 Eur), administravimo išlaidos – 10 proc. nuo projekto vertės.

Projekto vertė apie 400 000 Eur, reikalinga bendrojo finansavimo dalis, 20 proc. – 80 000,00 Eur, reikalingos apyvartos lėšos – apie 100 000,00 Eur.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 36 mėn.

 

 

Finansų ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja,

atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas                                                                   Ineta Dimšienė                                                 

 

 

 

 

Ramunė Vyšniauskaitė, tel. (8 315) 55 171, mob. tel. 8 698 71 749,

e. p. ramune.vysniauskaite@alytus.lt   

Į pradžią