Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-851 2019-10-18
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-10-09 ĮSAKYMO NR. DV-824 „DĖL LĖŠŲ IŠ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS SKYRIMO“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-10-09 ĮSAKYMO NR. DV-824 „DĖL LĖŠŲ IŠ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS SKYRIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. spalio 18 d. Nr.  DV-851

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

p a k e i č i u Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-10-09 įsakymo Nr. DV-824 „Dėl lėšų iš Alytaus miesto savivaldybės Ekonominės plėtros programos skyrimo“ dėstomąją dalį ir ją išdėstau taip:

„s k i r i u iš Alytaus miesto savivaldybės ekonominės plėtros programos priemonės skatinti verslą (27.01.02.01) 3 491,02 Eur lėšų kompensuoti smulkiojo ir vidutinio verslo išlaidas:

 

Eil. Nr.

Pareiškėjas

Finansuotinos priemonės pavadinimas

Kompensacijos suma, Eur

1

MB „Žemelda“,

į. k. 303192391

Paraiškos skirti finansinę paramą parengimo dalinis kompensavimas

1 000,00

2

VšĮ Alytaus verslo konsultacinis centras, į. k. 149685361

Paskolos palūkanų dalinis kompensavimas

1 007,44

3

Algis Jurkonis, individualios veiklos pažymos Nr. 892853

Nekilnojamojo turto nuomos išlaidų dalinis finansavimas pradedantiems verslininkams

165,75

4

UAB „Ekologistika“, į. k. 302878601

Paraiškos skirti finansinę paramą parengimo dalinis kompensavimas

1 000,00

5

MB „Skaitvera“, į. k. 305130901

Įmonės steigimo išlaidų kompensavimas

317,83

 

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.“

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

 

______________

 

Į pradžią