Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. KPPn-94 2019-10-03
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMISIJA/DARBO GRUPĖ

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJA

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

 

2019 m. rugsėjo 26 d. Nr. KPPn-94

Alytus

                     

Posėdis įvyko 2019-09-18.

Posėdžio pradžia 15.00 val., pabaiga 16.00 val.

Posėdžio pirmininkė – Vilija Ramanauskienė, komisijos pirmininkė.

Posėdžio sekretorė – Jūratė Grinienė, atliekanti atsakingosios komisijos sekretorės pareigas.

Dalyvavo: komisijos nariai Česlovas Daugėla, Laima Vincė Kirkliauskienė, Aušra Kišonienė, Gintarė Minsevičiūtė-Balynienė, Gitana Pranckienė, Valdas Račkauskas, Kęstutis Šlekys, Valerijus Vencius (nedalyvavo komisijos nariai Rimantė Adomaitienė, Povilas Labukas, Sigitas Leonavičius, Danutė Remeikienė, Henrikas Šivokas), kvorumas yra.

Taip pat dalyvavo Kristina Janulevičienė, Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Alytaus apskrities VPK) Komunikacijos poskyrio vedėja.

Komijos pirmininkė informavo, kad numatyti du klausimai – dėl Alytaus apskrities VPK rašto (dėl tarybos narės L. Radzevičiūtės elgesio) ir susipažinti su Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi administracinėje byloje pagal tarybos nario Tomo Pačėso skundą, pasiteiravo, ar komisijos nariai turi pastabų arba pasiūlymų dėl darbotvarkės, ir pasiūlė dėl jos balsuoti.

Pritarta bendru sutarimu. 

Darbotvarkė. 1. Dėl Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2019-09-03 rašte Nr. 52-S-7386 „Dėl savivaldybės tarybos nario elgesio“ nurodytų aplinkybių dėl tarybos narės Lauros Radzevičiūtės elgesio.

2. Informacija apie Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2019-09-11 nutartį administracinėje byloje pagal pareiškėjo Tomo Pačėso skundą atsakovui Alytaus miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijai dėl sprendimo panaikinimo.

1. SVARSTYTA. Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2019-09-03 rašte Nr. 52-S-7386 „Dėl savivaldybės tarybos nario elgesio“ nurodytos aplinkybės dėl tarybos narės Lauros Radzevičiūtės elgesio.

Komisijos pirmininkė V. Ramanauskienė pacitavo rašto turinį, taip pat informavo, kad L. Radzevičiūtei 2019-09-09 raštu Nr. SD-7402(1.35) pranešta apie posėdį, paprašyta pateikti paaiškinimą. L. Radzevičiūtė 2019-09-18 pateikė prašymą pratęsti paaiškinimo pateikimo terminą, pateikti Alytaus apskrities VPK rašto kopiją ir kitus dokumentus, atidėti komisijos posėdį; posėdyje ji teigia negalinti dalyvauti, nes 2019 m. rugsėjo 18-20 dienomis suplanuota jos kaip tarybos narės komandiruotė į Latviją.

Komisijos pirmininkė paaiškino nusprendusi posėdžio neatšaukti, nes prašymas gautas per vėlai, be to, jame pakviesta dalyvauti Alytaus VPK atstovė.

Komisijos nariai išreiškė pageidavimą peržiūrėjo Alytaus apskrities VPK pateiktą nagrinėjamo įvykio vaizdo įrašą, kurį L. Radzevičiūtė transliavo tiesiogiai „Facebook“ socialiniame tinkle. Įraše L. Radzevičiūtė kaltina Alytaus VPK Komunikacijos poskyrio vedėją K. Janulevičienę paskleidus nepatikrintą informaciją apie jai, L. Radzevičiūtei, pareikštus įtarimus baudžiamojoje byloje, vykdant politikų užsakymus, padarius jai neturtinę žalą, reikalavo paneigti informaciją, vadino policijos pareigūnus melagiais.

Pirmininkė suteikė žodį K. Janulevičienei.

K. Janulevičienė paaiškino, kad policijos komisariato priimamasis yra vieša vieta, L. Radzevičiūtė buvo susijaudinusi, reiškė savo emocijas. Tačiau ji yra viešas asmuo, tarybos narė, todėl jos elgesys buvo nederamas. Tuo metu priimamajame laukė du nepilnamečiai su socialiniais darbuotojais ir psichologu, jie visa tai matė, policijos vardas jų akivaizdoje buvo pažemintas. L. Radzevičiūtė ryte buvo iškviesta į Druskininkų PK, kuris vykdo ikiteisminį tyrimą ir kur jai turėjo būti pareikšti įtarimai. Ten ji elgėsi taip pat nederamai. Su pareikštais įtarimais ji susipažino, bet po jais nepasirašė, žadėjo atvykti su advokatu, bet neatvyko. Pagal Baudžiamojo proceso kodeksą įtarimai yra pareikšti, kai įtariamajam perskaitomos jo teisės ir pareigos, nesvarbu, kad jis nepasirašo. Dėl kaltinimų, kad informacija pirmiausia buvo paviešinta per radiją FM99, K. Janulevičienė paaiškino, kad tądien buvo iš anksto susitarusi su radiju FM99 dėl laidos apie kriminogeninę situaciją vasarą, eismo saugumą. Tiesioginės laidos pabaigoje vedėjas jos tiesiai paklausė, ar žinios apie tarybos narei pareikštus įtarimus yra tikros, todėl ji ir pateikė turimą  informaciją. Išgirdusi tai per radiją, L. Radzevičiūtė atėjo į Alytaus apskrities VPK, skambino jai telefonu reikalaudama išeiti į priimamąjį, tiesiogiai transliavo įrašą per „Facebook“. Ji kvietė L. Radzevičiūtę užeiti į kabinetą, bet tarybos narė nėjo, o tiesiogiai transliavo įrašą.  

G. Pranckienė suabejojo, ar policijos komisariate nebuvo galima išvengti tokios situacijos, ar nebuvo galima pakviesti ją į kabinetą.

Komisijos nariai pasisakė, kad tarybos narė viešoje vietoje elgėsi įžūliai ir nederamai, šaukė, neleido policijos atstovei atsakyti į kaltinimus, policijos pareigūnus vadino melagiais.              Komisijos narės, teisininkės Gitanos Pranckienės nuomone, padaryta didelio masto žala, nes incidentą matė ir girdėjo ne tik ten buvę nepilnamečiai ir kiti žmonės, bet socialiniame tinkle informaciją matė ir įrašu dalijosi daugybė žmonių, buvo transliuojama per FB visai Lietuvai.

L.V. Kirkliauskienė pasiteiravo, kaip galima įrodyti, kad tarybos narei tikrai buvo pareikšti įtarimai.

K. Janulevičienė pasiūlė kreiptis raštu.

Komisijos narės G. Pranckienės nuomone, pareigūno parodymai yra pakankamas įrodymas ir papildomai užklausti nereikėtų, turi būti preziumuojama, kad pareigūno pateikta informacija yra tikra.

Komisijos nariai diskutavo dėl L. Radzevičiūtės prašymo turinio, komisijos tyrimo dalyko. Sutarė, kad L. Radzevičiūtei reikia leisti susipažinti su Alytaus apskrities VPK raštu, pratęsti paaiškinimo pateikimo terminą.

Balsavimas dėl sprendimo. Už – 9.

NUSPRĘSTA. Pateikti tarybos narei Laurai Radzevičiūtei Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2019-09-03 raštą Nr. 52-S-7386 „Dėl savivaldybės tarybos nario elgesio“, skirti jai papildomai laiko (iki 2019 m. rugsėjo 25 d. įskaitytinai) pateikti paaiškinimą, kreiptis į Alytaus apskrities VPK, kad  pateiktų informaciją, ar L. Radzevičiūtei pareikšti įtarimai ir kitą galimą suteikti informaciją apie tyrimą,  klausimą toliau nagrinėti 2019 m. rugsėjo 26 d. vyksiančiame komisijos posėdyje.

2. SVARSTYTA. Informacija apie Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2019-09-11 nutartį administracinėje byloje pagal pareiškėjo Tomo Pačėso skundą atsakovui Alytaus miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijai dėl sprendimo panaikinimo.

                      Komisijos pirmininkė pacitavo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2019-09-11 nutartį (pridedama), kuri komisijos nariams buvo išsiųsta susipažinti el. paštu. Bylos esmė – tarybos narys T. Pačėsas apskundė Etikos komisijos 2017 m. rugpjūčio 25 d. sprendimą Nr. TE2-2 „Dėl Tomo Pačėso“. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo kolegija, išnagrinėjusi administracinę bylą, nutarė pareiškėjo apeliacinį skundą tenkinti iš dalies, Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. kovo 21 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams.

                      Informacija išklausyta.

 

 

 

Posėdžio pirmininkė                                (parašas)                             Vilija Ramanauskienė

 

 

Posėdžio sekretorė                                   (parašas)                             Jūratė Grinienė

 

Į pradžią