Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-812 2019-10-03
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016-05-17 ĮSAKYMO NR. DV-454 „DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016-05-17 ĮSAKYMO NR. DV-454 „DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS“ PAKEITIMO

 

2019 m. spalio 3 d. Nr.  DV-812

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdamas į UAB „Lidl Lietuva“ 2019-09-30 prašymą,

p a k e i č i u Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-05-17 įsakymo Nr. DV-454 „Dėl licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais“ dėstomąją dalį ir ją išdėstau taip:

„i š d u o d u uždarajai akcinei bendrovei „Lidl Lietuva“, įmonės kodas 111791015, buveinės adresas Viršuliškių skg. 34-1, 05132 Vilnius, licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais parduotuvėje, esančioje Jazminų g. 32A, Alytuje. Pardavimo būdas – išsinešti, prekybos laikas: pirmadieniais – šeštadieniais nuo 10 iki 20 val., sekmadieniais nuo 10 val. iki 15 val., sandėlių adresai: Erdvės g. 41, Ramučių k., Karmėlavos sen., 52114 Kauno rajone; V. A. Graičiūno g. 38, 02241 Vilniuje (akcizinio sandėlio identifikacinis Nr. 0000000029K).

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

______________

 

 

Į pradžią