Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Potvarkis, Nr. M-51 2019-10-03
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
 Proj

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

 

POTVARKIS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO 2016-06-28 POTVARKIO NR. MP1-60(4.1) „DĖL PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. spalio 3 d.  Nr.  M-51

Alytus

 

 

 

                      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio
1 dalimi,
Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011-07-01 įsakymu Nr. V-1194 „Dėl kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“,

             pakeičiu biudžetinės įstaigos Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus pareigybės aprašymą, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės mero 2016-06-28 potvarkio Nr. MP1-60(4.1) „Dėl pareigybių aprašymų tvirtinimo“ 30 punktu ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            Nerijus Cesiulis

                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
M-51 - DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO 2016-06-28 POTVARKIO NR. MP1-60(4.1) „DĖL PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (PAREIGYBĖS APRAŠYMAS)
Į pradžią