Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-796 2019-09-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-08-29 ĮSAKYMO NR. DV-688 „DĖL 2019 METŲ NENAUDOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ ALYTAUS MIESTE SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-08-29 ĮSAKYMO NR. DV-688 „DĖL 2019 METŲ NENAUDOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ ALYTAUS MIESTE SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugsėjo 27 d. Nr.  DV-796

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

p a k e i č i u 2019 metų nenaudojamų žemės sklypų Alytaus mieste sąrašą, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-08-29 įsakymu Nr. DV-688 „Dėl 2019 metų nenaudojamų žemės sklypų Alytaus mieste sąrašo tvirtinimo“:

1. pakeičiu 11, 12, 13, 76, 83, 87 eilutes ir jas išdėstau taip:

Eil. Nr.

Naudotojo vardas, pavardė arba pavadinimas

Žemės sklypo naudotojo adresas

Žemės sklypo adresas

Unikalus sklypo numeris

Apleisto sklypo plotas

Požymis, pagal kurį siūloma įtraukti į sąrašą

11.

(duomenys neskelbtini)

 

Pulko g. 6

(duomenys neskelbtini)

Visas

Nešienauta

12.

UAB „Alytus residence“ į. k. 302502481

Ligoninės g. 9-3, Alytus

Punsko g. 1

(duomenys neskelbtini)

0,5 ha

Nenušienautas, apaugęs atžalinės kilmės krūmais

13.

(duomenys neskelbtini)

(duomenys neskelbtini)

Santaikos g. 38

(duomenys neskelbtini)

0,07 ha

Nenušienautas, apaugęs atžalinės kilmės krūmais

76.

(duomenys neskelbtini)

(duomenys neskelbtini)

Barboros Radvilaitės g. 13

(duomenys neskelbtini)

0,25 ha

Nenušienautas, apaugęs atžalinės kilmės krūmais

83.

(duomenys neskelbtini)

(duomenys neskelbtini)

Gedimino g. 3D

(duomenys neskelbtini)

Visas

Apaugęs atžalinės kilmės krūmais

87.

(duomenys neskelbtini)

(duomenys neskelbtini)

Medininkų g. 2A

(duomenys neskelbtini)

0,12 ha

Apaugęs atžalinės kilmės krūmais

2. pripažįstu netekusiomis galios:

2.1. 21 eilutę ((duomenys neskelbtini));

2.2. 26 eilutę ((duomenys neskelbtini));

2.3. 27 eilutę ((duomenys neskelbtini));

2.4. 35 eilutę ((duomenys neskelbtini));

2.5. 36 eilutę ((duomenys neskelbtini));

2.6. 37 eilutę ((duomenys neskelbtini));

2.7. 38 eilutę ((duomenys neskelbtini)(duomenys neskelbtini));

2.8. 44 eilutę ((duomenys neskelbtini));

2.9. 45 eilutę ((duomenys neskelbtini));

2.10.   53 eilutę ((duomenys neskelbtini));

2.11.   54 eilutę ((duomenys neskelbtini));

2.12.   55 eilutę ((duomenys neskelbtini));

2.13.   85 eilutę ((duomenys neskelbtini)).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

______________

 

 

Į pradžią